Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

„Egyik ember a másik felett elsőbbséggel nem bír”

Ez a cikk több mint 1 éves.

A 2023. március 15-én, a civilek és tanárok által szervezett tüntetésen elhangzott beszédét szerkesztve közöljük. Táncsics mondatai ma is éppoly érvényesek, mint 175 évvel ezelőtt.

Kedves barátaim! Polgártársak!

A forradalomra emlékezünk, és benne Táncsics Mihályra, akit 175 évvel ezelőtt a pesti nép kiszabadított a fogságból.

Táncsics Mihály, akit a pesti nép 1848. március 15-én kiszabadított és ünnepelt: hitte, hogy „egyik ember a másik felett elsőbbséggel nem bír”, és hogy „a bajok soha addig nem orvosoltathatnak, míg az emberek közt létező egyenlőtlenség ki nem irtatik”. Táncsis Mihály hitte, hogy „a természet minden javait közös használatra adá az embereknek”.

Táncsics Mihály azt akarta, hogy Budapest „ne legyen bolonditó fényűzésnek, roppant gazdaságoknak és nyomornak tanyája”.

Emlékezzünk együtt Táncsics Mihályra, aki tudta, hogy elsődleges feladat: hogy „a szegénységet és túlságos gazdagságot, vagyis ezek okait” megszüntessük.[1]

Vele együtt kérdezzük: miféle közteherviselés van abban az országban, ahol a legszegényebbeket súlyosabb adóteher sújtja, mint a leggazdagabbakat?

Táncsics Mihállyal együtt kérdezzük: miféle iskoláztatás az, ami nem csökkenti, hanem növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket? Miféle józanész igazolja, hogy a magyar állam annál több közpénzzel támogasson egy gyermeket, minél gazdagabbak a szülei?

Táncsics Mihállyal együtt kérdezzük: miféle jogegyenlőség van ott, ahol cigány honfitársainkat az államilag szervezett iskolai elkülönítés, a megkülönböztetés és a lenézés kasztjellegű alávetésben tartja?

És milyen ellenzék az, amelyik egyik nap a kilakoltatások újraindításával támadja a kormányt, másnap szegénységben élő családokat tesz utcára?

Kedves barátaim,

„Vagy igaz világ lesz,
Vagy nem lesz itt semmi.”[2]

Jogkiterjesztés, közteherviselés, szociális reform – a feladat adott.

Éljen a köztársaság!

A beszéd 2023. március 15-én, Budapesten hangzott el, a Civil Bázis tüntetésén.

[1]Az idézetek forrása sorrendben: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak. Páris: Amyot. 1844. 25. o.; Józanész. Budapest: Kozma Vazul. 1848. 250. o.; Fővárosunk. Pest: Bartalits Imre gyorssajtónyomása. 1867. 11. o.; Mik a vörös republikánusok és mit akarnak? [1851] In. Táncsics Mihály művei. Kilenczedik kötet. Budapest: Központi Táncsics-bizottság. 1885. 60. o.

[2] – Ady Endre: Emlékezés Táncsics Mihályra. Első megjelenés: Népszava, XXXV. évf. 119. sz. (1907. május 19.) 2. o.