Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Adatvédelem

Jelen adatvédelmi tájékoztató ismeretében a felhasználók részéről történő adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így a Kettős Mérce Egyesület jogosult a felhasználók által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként az adományozás folyamata során a Kettős Mérce Egyesület birtokába kerülő személyes adatokat a jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni.

Támogatással kapcsolatos tudnivalók

A honlapon keresztül történő adományozáshoz több lehetőség áll a felhasználó rendelkezésére. Az adomány átutalása történhet a Paypal rendszerén keresztül, illetve az Action Network rendszerén keresztül. Ezen kívül korábban lehetőség volt a NIOK Alapítvány működtette adjukossze.hu oldalon keresztül is adományozni.
Amennyiben az adományozás a NIOK Alapítvány (postacím: 1122 Budapest, Maros utca 23., e-mail: [email protected]) által működtetett adjukossze.hu honlapon keresztül történik, ennek során a fizetési műveletet az OTP Bank Nyrt. hajtja végre. A Kettős Mérce Egyesület részére a NIOK Alapítvány a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, állapota, az autorizációs kód, a rendszeres utalás ténye, az adományozó neve, e-mail címe, az adományozó által tett megjegyzés. Ezeket az adatokat az adatkezelő a számviteli törvényben meghatározott, a bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében 8 évig megőrzi.

Ha a felhasználó a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A (postacím: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, weboldal: www.paypal.com) pénzügyi közvetítő rendszerén keresztül adományoz, a PayPal fizetési felületére történő átirányítást követően az ott meghatározott adatokat a PayPal számára kell megadnia, azokat a PayPal kezeli. A Kettős Mérce Egyesület részére a PayPal a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, az utalás rendszeressége, az adományozó neve, e-mail címe és az adományozó által tett megjegyzés. Ezeket az adatokat az adatkezelő a számviteli törvényben meghatározott, a bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében  8 évig megőrzi.

A Kettős Mérce Egyesület az adataik törlését kérő adományozók nevét és emailcímét egy erre a célra szolgáló listában rögzíti, hogy érvényt tudjon szerezni annak az elvárásuknak, hogy ne kapjanak hírlevelet, illetve emailt a szervezettől.

Amennyiben a felhasználó az Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy) rendszer akcióoldalainak használatával regisztrál vagy adományoz támogatást, akkor ez a rendszer mint CRM-megoldás, email-küldő alkalmazás szolgáltató adatfeldolgozóként feldolgozza a felhasználó megadott adatait a későbbi kapcsolattartás és az adományozáshoz kapcsolódó, adójogilag kötelező adatok rögzítése révén. E rendszer fizetési szolgáltatóként a Stripe-ot (Stripe Payments Europe, Ltd. (C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1, Dublin; Privacy Policy) használja mint adatfeldolgozót online fizetési szolgáltatóként és platformként.

Az adatfeldolgozó által követett adatvédelmi irányelvekről részletesen itt tájékozódhat: https://stripe.com/en-hu/privacy

A Kettős Mérce Egyesület részére a Stripe  a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, az utalás rendszeressége, az adományozó neve, e-mail címe, állandó lakcíme és opcionálisan a telefonszáma.

Az adatok megadása az adományozás nyilvántartásához szükséges. Ezeket az adatokat – a bankkártya-adatok kivételével – az adatkezelő a számviteli törvényben meghatározott, a bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében 8 évig megőrzi.

A bankkártya adatokat kizárólag az adatkezelő fentiekben meghatározott online fizetési szolgáltató partnere kezeli a szolgáltatás nyújtására vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában foglalt feltételekkel.

Amennyiben a felhasználó a Facebook Messenger üzenetküldő alkalmazáson adja beleegyezését a kapcsolattartásba, akkor a WinWithMe szoftvert használja (WinWithMe – Tallin 11317, Estonia, Parnu mnt 139e/2-8; Privacy Policy: winwith.me/privacy). A felsorolt rendszerek közötti adatszinkronizációt az adatkezelő a StitchData/Talend (800 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 94065; Privacy Policy) mint al-adatfeldolgozó használatával végzi el.

Amennyiben az adományozó az adományt a Kettős Mérce Egyesület bankszámlájára történő utalással teljesíti, és a közlemény rovatban az email-címét feltünteti, azzal hozzájárul ahhoz, hogy azt az adatkezelő az adományozással összefüggő kapcsolattartás, illetve támogatói megkeresés céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje.

A Kettős Mérce Egyesület az adományozó részére köszönetnyilvánítást, illetve támogatói megkeresést tartalmazó üzenetet akkor küldhet, ha ehhez az adományozó előzetesen és kifejezetten hozzájárult. Az adományozó előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában köteles biztosítani, hogy a címzett üzenet küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére üzenet a továbbiakban nem küldhető.

A Kettős Mérce Egyesület az adományozók részére küldött valamennyi üzenet szövegében feltünteti az üzenetküldésről való leiratkozáshoz szükséges információkat.

A Kettős Mérce Egyesületnél (cím: 1089 Budapest, Orczy út 46-48., postacím: 1444 Budapest, Pf. 232, e-mail: [email protected]) az adományozó bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Az adatkezelésről való tájékoztatást ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb huszonöt napon belül, közérthető formában, írásban kell megadni. A tájékoztatás kiterjed a Kettős Mérce Egyesület által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére.

A valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését a Kettős Mérce Egyesület az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb öt napon belül teljesíti.
A Kettős Mérce Egyesület az érintett személyes adatait az érintett kérelmére egy munkanapon belül – a kérelem szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

A Kettős Mérce Egyesület az adataik törlését kérő adományozók nevét és emailcímét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapon, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében egy erre a célra szolgáló listában rögzíti és 5 évig megőrzi abból a célból, hogy érvényt tudjon szerezni annak az elvárásuknak, hogy ne kapjanak hírlevelet, illetve emailt a szervezettől.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: [email protected]) fordulhat.

Amennyiben az adományozó banki átutalással támogatja a Kettős Mérce Egyesületet, az adományozási oldalon és a szervezet címére érkezett levelekre adott válaszban is szerepel, hogy kapcsolatattartás céljából az adományozó megadhatja email címét az utalás közleményében.

Ezeknek az adományozóknak esetében az egyesület adójogi bizonylatként megőrzi a következő adatokat: az adományozó neve, közleményben tett megjegyzése (email címe), a tranzakció időpontja, összege, azonosítója.

Ezeket az adatokat a Kettős Mérce Egyesület az adományozóval való kapcsolattartás érdekében érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos tudnivalók

E-mail címe megadásával az érintett elfogadja, hogy a Kettős Mérce Egyesület az érintett e-mail címét, mint személyes adatot a hírlevél küldése céljából az érintett leiratkozásáig vagy az e-mail cím törlésének érintett általi kéréséig kezeli. Továbbá elfogadja, hogy a hírlevél küldéséhez az Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy) rendszer mint CRM-megoldás, email-küldő alkalmazás adatfeldolgozóként feldolgozza a felhasználó megadott adatait. Papír alapú feliratkozás esetén az adatok elektronikus rögzítését a Kettős Mérce Egyesület végzi. A leiratkozás minden esetben a hírlevélben jelölt „leiratkozás/unsubscribe” gombbal tehető meg.

A Kettős Mérce Egyesület a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján a hozzájárulásban megjelölt céllal és ideig kezeli. A Kettős Mérce Egyesületnél (cím: 1089 Budapest, Orczy út 46-48., postacím: 1444 Budapest, Pf. 232, e-mail: [email protected]) az érintett bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását. A tájékoztatást ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb huszonöt napon belül, közérthető formában, írásban kell megadni. A tájékoztatás kiterjed a Kettős Mérce Egyesület által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. A valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését a Kettős Mérce Egyesület az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb öt napon belül teljesíti. A Kettős Mérce Egyesület az érintett személyes adatait az érintett kérelmére egy munkanapon belül – a kérelem szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: [email protected]) fordulhat

Sütikkel kapcsolatos tudnivalók

A sütik (cookie-k) valójában kis, adatot tároló fájlok, amiket a látogató böngészője menedzsel. A látogató a saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütik használatát, törölheti a korábban elhelyezett sütiket.

A Mércén anonim látogatottságmérésre használunk sütiket, azért, hogy jobban megismerjük, az olvasóink milyen módon használják a Mércét, pl. hogy milyen gyakran, milyen oldalakat látogatnak meg. A sütikkel a látogató által használt böngésző és eszköz azonosítása történik, a sütik személyes adatokat nem érnek el, nem tárolnak.

A korábbi adatvédelmi tájékoztató itt olvasható.