Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Hatályos: 2023. 05. 08-ig

Az aktuális adatvédelmi tájékoztatót itt olvashatod

Jelen adatvédelmi tájékoztató ismeretében a felhasználók részéről történő adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így a Kettős Mérce Egyesület jogosult a felhasználók által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként az adományozás folyamata során a Kettős Mérce Egyesület birtokába kerülő személyes adatokat a jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni.

Támogatással kapcsolatos tudnivalók

A honlapon keresztül történő adományozáshoz több lehetőség áll a felhasználó rendelkezésére. Az adomány átutalása történhet a Paypal rendszerén keresztül, illetve az Action Network rendszerén keresztül. Ezen kívül korábban lehetőség volt a NIOK Alapítvány működtette adjukossze.hu oldalon keresztül is.
Amennyiben az adományozás a NIOK Alapítvány (postacím: 1122 Budapest, Maros utca 23., e-mail: [email protected]) által működtetett adjukossze.hu honlapon keresztül történik, ennek során a fizetési műveletet az OTP Bank Nyrt. hajtja végre. A Kettős Mérce Egyesület részére a NIOK Alapítvány a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, állapota, az autorizációs kód, a rendszeres utalás ténye, az adományozó neve, e-mail címe, az adományozó által tett megjegyzés. Ezeket az adatokat a Kettős Mérce Egyesület az adományozóval való kapcsolattartás érdekében érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Ha a felhasználó a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A (postacím: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, weboldal: www.paypal.com) pénzügyi közvetítő rendszerén keresztül adományoz, a PayPal fizetési felületére történő átirányítást követően az ott meghatározott adatokat a PayPal számára kell megadnia, azokat a PayPal kezeli. A Kettős Mérce Egyesület részére a PayPal a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, az utalás rendszeressége, az adományozó neve, e-mail címe és az adományozó által tett megjegyzés. Ezeket az adatokat a Kettős Mérce Egyesület az adományozóval való kapcsolattartás érdekében érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Amennyiben a felhasználó az Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy) rendszer akcióoldalainak használatával regisztrál vagy adományoz támogatást, akkor ez a rendszer mint CRM-megoldás, email-küldő alkalmazás adatfeldolgozóként feldolgozza a felhasználó megadott adatait a későbbi kapcsolattartás és az adományozáshoz kapcsolódó, adójogilag kötelező adatok rögzítése révén. E rendszer fizetési szolgáltatóként a Stripe-ot (Stripe Payments Europe, Ltd. (C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1, Dublin; Privacy Policy) használja mint adatfeldolgozót online fizetési szolgáltatóként és platformként. Amennyiben a felhasználó a Facebook Messenger üzenetküldő alkalmazáson adja beleegyezését a kapcsolattartásba, akkor a WinWithMe szoftvert használja (WinWithMe – Tallin 11317, Estonia, Parnu mnt 139e/2-8; Privacy Policy: winwith.me/privacy). A felsorolt rendszerek közötti adatszinkronizációt az adatkezelő a StitchData/Talend (800 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 94065; Privacy Policy) mint al-adatfeldolgozó használatával végzi el.

A Kettős Mérce Egyesületnél (cím: 1089 Budapest, Orczy út 46-48., postacím: 1444 Budapest, Pf. 232, e-mail: [email protected]) az adományozó bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását.
Az adatkezelésről való tájékoztatást ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb huszonöt napon belül, közérthető formában, írásban kell megadni. A tájékoztatás kiterjed a Kettős Mérce Egyesület által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére.

A valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését a Kettős Mérce Egyesület az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb öt napon belül teljesíti.
A Kettős Mérce Egyesület az érintett személyes adatait az érintett kérelmére egy munkanapon belül – a kérelem szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: [email protected]) fordulhat.

Hírlevélfeliratkozással kapcsolatos tudnivalók

E-mail címe megadásával az érintett elfogadja, hogy a Kettős Mérce Egyesület az érintett e-mail címét, mint személyes adatot a hírlevél küldése céljából az érintett leiratkozásáig vagy az e-mail cím törlésének érintett általi kéréséig kezeli. Továbbá elfogadja, hogy a hírlevél küldéséhez az Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy) rendszer mint CRM-megoldás, email-küldő alkalmazás adatfeldolgozóként feldolgozza a felhasználó megadott adatait. Papír alapú feliratkozás esetén az adtok elektronikus rögzítését a Kettős Mérce Egyesület végzi. A leiratkozás minden esetben a hírlevélben jelölt „leiratkozás/unsubscribe” gombbal tehető meg.

A Kettős Mérce Egyesület a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján a hozzájárulásban megjelölt céllal és ideig kezeli. A Kettős Mérce Egyesületnél (cím: 1089 Budapest, Orczy út 46-48., postacím: 1444 Budapest, Pf. 232, e-mail: [email protected]) az érintett bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását. A tájékoztatást ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb huszonöt napon belül, közérthető formában, írásban kell megadni. A tájékoztatás kiterjed a Kettős Mérce Egyesület által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. A valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését a Kettős Mérce Egyesület az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb öt napon belül teljesíti. A Kettős Mérce Egyesület az érintett személyes adatait az érintett kérelmére egy munkanapon belül – a kérelem szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: [email protected]) fordulhat

Sütikkel kapcsolatos tudnivalók

A sütik (cookie-k) valójában kis, adatot tároló fájlok, amiket a látogató böngészője menedzsel. A látogató a saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütik használatát, törölheti a korábban elhelyezett sütiket.

A Mércén anonim látogatottságmérésre használunk sütiket, azért, hogy jobban megismerjük, az olvasóink milyen módon használják a Mércét, pl. hogy milyen gyakran, milyen oldalakat látogatnak meg. A sütikkel a látogató által használt böngésző és eszköz azonosítása történik, a sütik személyes adatokat nem érnek el, nem tárolnak.

A korábbi adatvédelmi tájékoztatót itt olvashatod.