Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Nyilatkozat a Csíki Sör Manufaktúra reklámvideója kapcsán A magánszféra, az emberi és a nemzetiségi méltóság védelmében

Ez a cikk több mint 4 éves.

A Mérce szerkesztősége csatlakozik a kolozsvári a szem munkaközösségének nyilatkozatához

A Csíki Sör Manufaktúra május 2-án közzétett reklámvideója ellen a romániai magyar nyilvánosság több szereplője felemelte a hangját, amiért – amint Juhász-Boylan Kincső írásában kifejti – a cég profitszerzés céljából tárgyiasítja női dolgozóit. Az elmúlt napokban a márka védelmezői részéről súlyos támadások érték az újságírót és a reklámszpotban megnyilvánuló szexizmus és a dolgozók alárendelt szerepével való visszaélés miatt felszólalókat.

A munkájukkal hatalmi vagy profitérdekeket sértő újságírók ellen indított internetes lejárató kampány nem egyedi eset a nyilvánosságban, a női újságírók pedig még inkább ki vannak téve a zaklatással, személyes fenyegetéssel, személyes adatokkal való visszaéléssel járó megtorlásnak.

Szerkesztőségünk szolidaritást vállal a munkahelyükön hatalmi visszaélésnek kitett dolgozókkal, és támogatásáról biztosít mindenkit, akit a közvélemény tájékoztatása során, vagy az emberi méltóság érdekében való felszólalása miatt ér retorzió.

Nyilatkozat a magánszféra, az emberi és a nemzetiségi méltóság védelmében

A Csíki Sör Manufaktúra reklámvideója kapcsán kialakult vita olykor azt a hatást kelti, mintha a cég reklámját illető kritika egyenértékű lenne a székelység, a székely identitás megbélyegzésével. Szeretnénk hangsúlyozni: a székely társadalom értékrendje és identitása nem azonos a Csíki Sör Manufaktúra értékrendjével és identitásával. A Csíki Sör Manufaktúra reklámjai nem az egész székely társadalom, hanem csak a cég tulajdonosainak és reklám-szakembereinek az értékrendjét tükrözhetik. A székely társadalom értékrendje és identitása sokkal rétegzettebb, és több elemet tartalmaz, mint amit egy termékben ki lehetne fejezni.

A fent említett videó a székely népviseletet mint nemzetiségi jelképet manipulatívan használja, ugyanis a hagyományos női alsónemű egyszerre működik a reklámban népviseletként, ami inkább szemérmesen eltakarja a testet, ugyanakkor fehérneműként, ami szexuális jelkép is. A szimbólum ilyen felhasználása a reklámban alkalmas arra, hogy a nemzetiség női tagjait kellemetlen, sztereotip színben tüntesse fel, és felerősítse a nemzetiség hátrányos megkülönböztetését szolgáló előítéleteket.

Ezen kívül a videóban megtévesztő és manipulatív módon összemosódik a személyes, családi tér, az otthon, másrészt az alkalmazotti beosztás, harmadrészt a színészi szerep. A női alkalmazottak továbbá szándékosan egy olyan szituációban vannak szerepeltetve, amely azt a sajnos nagyon elterjedt sztereotípiát erősíti, hogy ha egy nő alkoholt fogyaszt, automatikusan beleegyezését adja mások szexuális jellegű közeledéséhez. Tudjuk, hogy az ittas állapottal a nemi erőszak számos esetében visszaélnek. (Ez különösen problematikus Romániában, ahol a lakosság 55%-a szerint a nemi erőszak egyes esetekben legitimálható, és a felsorolt helyzetek között első helyen szerepel az alkohol- vagy drogfogyasztás (30%).)

Úgy gondoljuk, hogy semmilyen üzleti siker és gazdasági kényszerhelyzet nem lehet indok arra, hogy az alkalmazottak személyes, női, anyai, nemzetiségi méltóságát és erkölcsi integritását egy cég kockára tegye, azaz kitegye a nézők, kommentelők akár pozitív, akár negatív ítélkezésének. Természetesen mindenkinek joga van a testével való rendelkezéshez, ezért ugyanez a videó nem lenne jogilag és etikailag problematikus, ha nem reklámcélra, nem egy cég profitszerzése céljából jelent volna meg. Így viszont az alkalmazottak a cég etikátlan marketingjének eszközeivé, kellékeivé váltak. Ráadásul fölmerül a kérdést, hogy mi a kapcsolat a munkaköri leírás, a burkolt munkahelyi elvárások, és a reklámvideóban való szereplés között.

Épp ezért szeretnénk kifejezni együttérzésünket mindazokkal, akik a fent leírtakhoz hasonló, nehéz és többértelmű helyzeteknek vannak kitéve.

Továbbá szolidaritást vállalunk azokkal az újságírókkal, akik a fentiekhez hasonló problémákra mutatnak rá a nyilvánosságban és akik ezért sajnos egyre gyakrabban durva, személyes fenyegetéseknek és zaklatásoknak vannak kitéve. Ez akadályozza munkavégzésüket és megnehezíti személyes életüket. Úgy gondoljuk, hogy az újságírók szabadsága, szakmai tudása és befolyásolhatatlansága közösségi érték, még akkor is, ha nem mindig értünk velük egyet.

Arra kérjük a Csíki Sör Manufaktúra vezetőségét, távolítsa el vagy módosítsa az alkalmazottak magánszféráját sértő videót a nyilvános térből, és a későbbiekben tartózkodjon az olyan reklámok készítésétől, amelyek a nemzetiségi jelképeket és identitást, a szexuális viselkedést, a magánszférát manipulatívan profitcélra használják ki, és kockára teszik az alkalmazottak személyes integritását.

A nyilatkozat aláíróinak névsora a szem honlapján olvasható, itt lehet csatlakozni is hozzá.