Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Az SZFE oktatói visszautasítják, hogy a sztrájkbizottság „belehajszolta” volna őket a sztrájkba

Ez a cikk több mint 3 éves.

Miután a Fővárosi Törvényszék pénteken jogellenesnek minősítette az SZFE-n zajló sztrájkot, az egyetemi dolgozók sztrájkbizottsága közleményt adott ki, melyben cáfolja egyrészt a sztrájkkal kapcsolatosan elhangzott vádakat, másrészt bejelentik, hogy fellebbeznek a szerintük helytelen ítélet ellen – vette észre a HVG.

A sztrájkbizottságot azzal vádolta a Törvényszék, hogy belehajszolta a dolgozókat a „jogellenes” sztrájkba, ezt azonban az érintettek kategorikusan tagadják.

Mint írták,

„Kijelentjük, hogy az SZFE sztrájkoló közösségeként minden lehetséges tájékoztatást megkaptunk a sztrájkról, a sztrájkba lépés minden esetben a sztrájkoló dolgozók önálló döntése volt, ebben a sztrájkbizottság semmilyen nyomást nem gyakorolt ránk. Elutasítjuk továbbá azt, hogy a kinevezett vezetés – az adatvédelmi hatóság ajánlásait és gyakorlatát figyelmen kívül hagyva és a dolgozókban félelmet ébresztve – a sztrájkban részt vevők nevének többszöri kikérésével gyakorol nyomást a sztrájkbizottságra.”

Ezzel reagálnak arra, a kormányzati kommunikációban visszatérő fordulatra – melyet más közösségekkel szemben is rendszeresen bevetnek, hogy a társadalmat, valamint a tágabb értelemben vett közösségek tagjait elbizonytalanítsák – miszerint csak egy hangos kisebbség akarata érvényesül a tiltakozások során.

A sztrájkbizottság arra is kitér közleményében, hogy fellebbeznek a Fővárosi Törvényszék döntésével szemben, mivel véleményük szerint a sztrájk során nem követtek el jogsértést. A közlemény szerint

„A döntéssel szemben mi, az SZFE sztrájkoló dolgozói fellebbezést nyújtunk be, mivel álláspontunk továbbra is az, hogy a megfogalmazott követelések jogszerűek, gazdasági és szociális érdekeink érvényesítését szolgálják. Bízunk benne, hogy a másodfokon eljáró bíróság – a sztrájkjog eddigi hazai és nemzetközi gyakorlatát szem előtt tartva – számunkra kedvező döntést hoz majd.”

Az intézmény oktatói október elsején léptek sztrájkba, a Sztrájkbizottság nyolcpontos követelést fogalmazott meg a munkáltató felé, amelynek két pontját a vezetés teljesítette: a 10 százalékos munkavállalói béremelésen túl további 30 százalékos emelést biztosítanak az egyetem dolgozói számára jövő év január elsejétől, illetve engedélyezték, hogy a dolgozók a korábbi munkarend szerint végezhessék munkájukat.

Az oktatók követelései a következők:

  1. A fenntartó állítsa vissza az SZFE Szenátusának 2020. augusztus 1-jén fennálló jogköreit – különös tekintettel a munkáltató munkaszervezetének kialakítására és az Mt. 20. § (1) bek. szerinti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjének meghatározására – valamint garantálja jogköreinek sérthetetlenségét határozatlan időre.
  2. A fenntartó garantálja, hogy az oktatásban és a művészi alkotómunkában szereplő kérdéseket, továbbá az oktatásban és művészi alkotómunkában alkalmazott módszereket az SZFE Szenátusa (illetve az SZFE annak adott szakmai egysége, illetve az oktató) határozhassa meg.
  3. A fenntartó garantálja, hogy belső szervezeti és működési rendjét az SZFE Szenátusa saját maga alakíthassa ki (pl. oktatási vagy alkotó egységek létrehozása – átalakítása, megszüntetése – és SZMSZ megalkotása).
  4. A fenntartó garantálja, hogy az intézetvezetőket, osztályvezetőket az SZFE Szenátusa saját maga választhassa meg, illetve a rektor kinevezését megelőzően a pályázati kiírást meghatározhassa, valamint a beérkezett pályázatokat megismerhesse és jelöltet állíthasson, mindezt átlátható és demokratikus eljárásban, pályázatban előre meghatározott szempontok alapján.
  5. A fenntartó garantálja, hogy a 2021-es költségvetési évre legalább olyan mértékű pénzbeli forrásokat biztosít az SZFE számára, mint amelyek a 2020-as költségvetési évben rendelkezésre álltak.
  6. A fenntartó garantálja, hogy az SZFE Szenátusa önállóan állíthassa össze és nyújthassa be a fenntartónak az SZFE éves költségvetési tervét.
  7. Tekintettel arra, hogy az SZFE dolgozóinak foglalkoztatási státusza 2020. szeptember 1-jével megváltozott (a dolgozók közalkalmazotti státusza megszűnt), a munkáltató a státusz megváltoztatásának időpontjától kezdődően biztosítson 10%-os bérfejlesztést a munkavállalók számára.
  8. Tekintettel arra, hogy az SZFE állami fenntartású felsőoktatási intézményből nem állami fenntartású intézménnyé vált, az új fenntartó a szervezeti és működési szabályzatban garantálja, hogy az állami fenntartás idején hatályos munkarend a munkavállalók számára továbbiakban is megmaradjon.

Az új vezetés a követelések teljesítésével szemben egy 15 százalékos béremeléssel igyekezett leszerelni az oktatókat, de az alapítványi kezelésbe adott intézmény költségvetését is megemelték – hárommilliárd forintot ítélt a kormány az alapítványnak – ezen intézkedésekkel azonban az elmúlt hetekben inkább olajat öntöttek a tűzre, mintsem pacifikálták volna az anyagi juttatásokkal az oktatókat.

Az SZFE alapítványi tulajdonba adása ellen nyár óta tiltakoznak az érintettek, valamint a társadalom széles rétegei, ennek keretében az egyetemi polgárok az intézmény immár három épületét foglalták el a Vas és Szentkirályi utcákban, valamint a Rákóczi úton, október 23-ára pedig tízezres tüntetést szerveztek. Ezen a résztvevők egyrészt az egyetem elnyomása, másrészt általánosan a kormány intézkedései elleni tiltakozásul, melyet külön nyomatékosított, hogy a megszólalók között.

Az SZFE sztrájkoló közösségének közleménye:

„Az SZFE sztrájkját a Fővárosi Törvényszék első fokon jogellenesnek nyilvánította.

A döntéssel szemben mi, az SZFE sztrájkoló dolgozói fellebbezést nyújtunk be, mivel álláspontunk továbbra is az, hogy a megfogalmazott követelések jogszerűek, gazdasági és szociális érdekeink érvényesítését szolgálják. Bízunk benne, hogy a másodfokon eljáró bíróság – a sztrájkjog eddigi hazai és nemzetközi gyakorlatát szem előtt tartva – számunkra kedvező döntést hoz majd.

Az érdemi sztrájktárgyalásokat az SZFE jelenleg kinevezett vezetése szabotálta, két pontunkra vonatkozó ajánlatát az egyetemi közösség egészének tett ultimátum-csomag részeként kezelte és október 7. éjfélkor visszavonta.

Kijelentjük, hogy az SZFE sztrájkoló közösségeként minden lehetséges tájékoztatást megkaptunk a sztrájkról, a sztrájkba lépés minden esetben a sztrájkoló dolgozók önálló döntése volt, ebben a sztrájkbizottság semmilyen nyomást nem gyakorolt ránk. Elutasítjuk továbbá azt, hogy a kinevezett vezetés – az adatvédelmi hatóság ajánlásait és gyakorlatát figyelmen kívül hagyva és a dolgozókban félelmet ébresztve – a sztrájkban részt vevők nevének többszöri kikérésével gyakorol nyomást a sztrájkbizottságra.

Sztrájkunkat mint végső érdekérvényesítési eszközt azért tartjuk fent, mert úgy látjuk, nincs más lehetőség arra, hogy az elvesztett intézményi autonómia visszaszerzéséről érdemi tárgyalásokat folytassunk. Világosan látszik, hogy ez sem a kinevezett új vezetésnek, sem a fenntartó kuratóriumnak nem érdeke.

Ismételten felhívjuk az SZFE új vezetésének figyelmét, hogy sztrájkunkat elsősorban nem a tanórákon, hanem oktatói felkészülési időnk terhére folytatjuk, így nem veszélyeztetjük vele az egyetemen, a mintatantervekben és a hallgatók felé vállalt kötelezettségeinket.

Az SZFE sztrájkoló közössége visszautasítja, hogy az SZFE új vezetése közleményeivel, intézkedéseivel szakmai szempontjainkat figyelemebe nem vevő utasításaival újra és újra az SZFE polgárainak megfélemlítésére és megosztására törekszik.

Az SZFE-vel kapcsolatos eseményekről rendszeresen beszámolunk a Mércén, ezen a linken valamennyi vonatkozó anyagunkat eléritek.

Címlapkép: Mérce