Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Horváth Aladár: Válságkezelő programot a leghátrányosabb településeknek!

Ez a cikk több mint 4 éves.

Szinte biztosra vehető, hogy a koronavírusjárvány – és a nyomában settenkedő szociális katasztrófa – legtöbb áldozatát a békeidőben is kilátástalan helyzetűek közül fogja szedni. Az idős beteg emberek, a hajléktalanok, a legyengült szervezetű, sok betegséggel küszködő cigány gettók lakói – gyerekek és felnőttek egyaránt! – pillanatokon belül szembenézhetnek a halál rémével! Sokkal nagyobb a vírusnak való kitettség, ha nincs megfelelő táplálék és gyógyszer a gyenge szervezet számára. A gettósodott kistérségekben nincs megtakarított pénz, elraktározott élelem, de megfelelő orvosi-és gyógyszerellátottság sincs.

A félelem viszont ezekben a térségekben egyre erősebb: mi lesz, ha nem léphetnek ki az utcára sem, a napszámból befolyt kicsi jövedelem is elmarad, és a koronavírus-járvánnyal éhínség is párosul?

Értük szólunk. És Magyarország erkölcsi hiteléért, a magyar társadalom biztonságáért: arra kérjük a kormányt, tegyen azonnali intézkedéseket a legszegényebbek megmentéséért.

Az Országgyűlés napirendjére tűzte a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a különleges jogrend bevezetéséről rendelkezik, amely a  kormánynak rendkívüli hatalmi jogköröket biztosít: a rendeleti kormányzást. Egyúttal módosítják a Btk.-t, és súlyos börtönbüntetéssel fenyegetik, aki a védekezést valamilyen módon akadályozza, vagy olyat állít, híresztel, ami az emberekben „zavart vagy nyugtalanságot kelt”. Aligha kétséges, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény tehát a teljhatalom megszerzéséről szóló törvény lesz. Minden ilyen szándék ellen tiltakozunk, és bízunk benne, hogy a társadalomnak lesz elég ereje ellenállni ezeknek.

A Roma Parlament egyesületi vezetősége korábban naivan azt feltételezte, hogy ebben a törvényben az Országgyűlés a járvány – és a nyomában lopakodó válságok – leküzdésére ad egyértelmű fölhatalmazást a kormánynak, ezek szükségességéről szilárdan meg vagyunk győződve. A Szociális Csomagküldő Mozgalom Alapítvánnyal együttműködve levelet írtunk a közjogi méltóságoknak, amelyben arra kértük őket, hogy támogassanak olyan törvénymódosítást, amely szerint az Országgyűlés utasítja a kormányt, hogy külön válságkezelő programot vigyen a leghátrányosabb helyzetű településekre, kistérségekbe. Mert alapkövetelménynek tartjuk, hogy a legnehezebb sorsú kistérségek és társadalmi csoportok válságos gazdasági-szociális és lélektani helyzetére szakszerű és méltányos megoldásokat kínáljon a magyar állam.

A „közöny zónáiban” élők ugyanis úgy érzik, hogy a kormány döntéseiben és kinyilatkoztatásaiban nem találnak számukra megnyugtatót. Több jelzés arra mutat rá, hogy a helyi önkormányzatok nagy része elutasító, nincsenek forrásaik a valós segítségnyújtásra. Több polgármester azzal utasított el adományt, hogy az úgymond „megfertőzheti a falut”. Ugyanakkor minden érintett egyetért azzal, hogy központi programra, egyértelmű iránymutatásra van szükség.

Levelünkben fölhívtuk a figyelmet arra a helytelen gyakorlatra, amikor is a helyhatóságok a roma családok gondjainak orvoslását áttestálják a helyi roma nemzetiségi önkormányzatra. Szociális válságkezelésben is az egyenlő bánásmód elvének kell érvényesülnie. A romák gondjainak kezelését nem szabad különválasztani az össztársadalométól, mert ez a tendencia csak újabb kirekesztéshez, alacsonyabb szolgáltatáshoz – és konfliktusokhoz vezethet.

Tekintsék a romák szószólóit tárgyalópartnernek, alakuljanak helyi válságstábok a roma vezetők, véleményvezetők bevonásával.

Arra kértük az állam legfőbb döntéshozóit, hogy bírják rá a kormányt, tárgyalja meg a polgárjogi mozgalom kilenc pontos válságkezelő csomagját. Ebből a legsürgetőbbnek az alanyi jogú szociális juttatások emelését tartjuk.

Javaslatunk szerint emelkedjen duplájára az öregségi nyugdíjminimum, a családi pótlék, a gyes és az ápolási díj (azoknál, akiknél tavaly nem emelkedett) továbbá a tartós munkanélküliek segélye. A közmunka bére pedig legyen egyenlő a minimálbérrel. A munkanélküli segély folyósításának három hónapos időtartama legalább hat hónapra emelkedjen. Ezek a kiadások jelentős mértékben terhelnék meg a költségvetést, azonban esélyt teremthetünk arra, hogy hamarabb túllegyünk a válságon, és egy egészségesebb, összetartóbb társadalom kezdjen hozzá az ország talpra állításához! Mert ezeknek az intézkedéseknek a konkrét életmentésen túl fölmérhetetlen a lélektani és erkölcsi haszna: Magyarország nem hagyja az út szélén veszni nehéz sorsú polgártársait! Vagy nekünk Mohács kell?

A Roma Parlament és a csatlakozó civilek, szakértők kilenc pontos válságkezelő csomagja a koronavírus-válság kezelésére

 

  1. Javasoljuk a legalapvetőbb élelmiszerek, védőfelszerelések, gyógyszerek ÁFÁ-jának elengedését. A kormánynak föl kell lépni ezen áruk fogyasztói árának tisztességtelen és jogosulatlan emelkedése ellen! Amennyiben szükséges, vezessenek be hatósági árakat a legfontosabb termékekre!
  2. Létre kell hozni a leszakadó kistérségek, gettótelepülések speciális gondjainak kezelésére szakosodott válságkezelő csoportot. Gondoskodni kell a fertőzés megelőzésének vagy leküzdésének feltételeiről! Ha ezekbe a zárványokba bejut a vírus, beláthatatlan következményei lesznek!
  3. A legszegényebbek számára biztosítani kell az alapélelmiszerek-gyógyszerek-tisztítószerek segélyeken keresztüli támogatását, a gyerekek számára meg kell oldani a napi meleg ebéd kiszállítását az iskolabezárás teljes ideje alatt.
  4. Az egészségügyi ellátás feltételmentes kiterjesztése az ország területén élő minden lakosra. Szükséges a gyógyszerek térítési- és dobozdíj mentes biztosítása, a fertőtlenítő szerek és védőeszközök ÁFA alóli mentesítése!
  5. A diákok távoktatása és a gyorsabb információáramlás érdekében tegyék ingyenessé az internet-hozzáférést! Csak a megfelelő iskolai és otthoni technikai ellátottsággal és a pedagógusok intenzív képzésével oldható meg a távtanítás! Bátorítani kell a kereskedelmi csatornákat is, hogy vegyenek részt az iskolatévé munkájában!
  6. A közhasznú munkahelyek számát a krízishelyzet fennállása alatt nem szabad csökkenteni, illetve ha ez mégis megtörténik, akkor az addigi munkabérrel azonos összeget kelljen folyósítani az érintetteknek.
  7. Indokolt az alapvető szociális ellátások (nyugdíj, rokkantsági ellátás, tartós munkanélküliek segélye, gondozási díj, családi pótlék, gyes stb.) hosszú ideje esedékes haladéktalan rendezése, a minimumok, illetve az adott ellátás elfogadható mértékű emelése, a közhasznú munkabérnek a minimálbér 2011 óta bekövetkezett emelkedésével arányos emelése.
  8. A kormány feladata biztosítani a leginkább veszélyeztetett idősek, krónikus betegek speciális védelmét is, hogy az érintettekkel együttműködve reális megoldásokat lehessen kidolgozni és megvalósítani.
  9. Pontos, hiteles és szakszerű tájékoztatást az üres vagy agresszív politikai kommunikáció helyett! Legyen átlátható a válságkezelésre szánt európai uniós pénzek fölhasználása! Az elzárt, elkülönült szegénytelepeken, településeken sajátos ismeretterjesztést kérünk a szükséges óvintézkedésekről, a válság oldásának eljárásrendjéről!
Címlapkép: Wikimedia Commons