Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

12 pont régen és most

Ha március 15., akkor 12 pont. A mostani, összellenzéki tüntetésen is lesz, diákok fogják felolvasni.

Mit kíván a magyar nemzet?

Így néz ki a 12 pont 2019-ben, az ellenzéki pártok és civil szevrezetek által szervezett tüntetésen:

 1. demokráciát és jogállamot;
 2. pártatlan közmédiát, a propagandamédia állami finanszírozásának beszüntetését;
 3. független ügyészséget és bíróságokat;
 4. a közvagyon gondos és jogszerű kezelését, a korrupt közszereplők felelősségre vonását;
 5. igazságos közteherviselést, a szélsőséges jövedelmi különbségek felszámolását;
 6. a tudomány, a kultúra, az oktatás szabadságát és támogatását, minőségi oktatást az egész országban;
 7. méltányos bérezést és munkakörülményeket, a munkavállalói jogok kiszélesítését és érvényesítését;
 8. széleskörű társadalmi egyeztetést az érintettekkel, valamint a szakmai, érdekvédelmi és civil szervezetekkel;
 9. színvonalas egészségügyi ellátást mindenkinek;
 10. létbiztonságot, lakhatást mindenkinek, és kiszámítható jövőt;
 11. a klímaválsággal szembeni hatékony fellépést, természeti értékeink megőrzését és a környezetünk védelmét;
 12. nemzetünk és az Európai Unió értékei melletti kiállást!

Érdemes azonban egy pillantást vetnünk az elmúlt évek-évtizedet 12 pontjaira is. Mert bár természetesen a követelések mindig az aktuális problémákhoz kötődnek, így sok közülük elveszti aktualitást, viszont úgy tűnik, hogy egyes tételek újra és újra aktualizálják magukat.

2018-ban így nézett ki

Tavaly is volt a nemzeti ünnepen 12 pont, azt is diákok olvasták fel, akkor a Független Diákparlament által meghirdetett tüntetésen Kálló Dániel olvasta fel (aki azóta az MSZP EP-listájának 5. helyét kapta meg).

Szóval a 2018-as 12 pont a következő volt:

 1. Neveljenek az iskolában elméleti és gyakorlati módon is kritikus gondolkodásra és felelős állampolgárságra!
 2. Rögzítsék a diákok kötelező óraszámának maximumát heti 30 órában a középiskolában, 25 órában az általános iskolában!
 3. Ne legyen kötelező a szakmai érettségi! Tegyék lehetővé az előrehozott érettségit minden tantárgyból! A törvényeknek megfelelően a továbbiakban minden érettségivel kapcsolatos változtatást felmenő rendszerben vezessenek be!
 4. Állítsák vissza a korlátozás nélküli szabad tankönyv-választást!
 5. Rendelkezzenek vétójoggal a diákönkormányzatok a diákokat érintő kérdésekben, választhassák meg szabadon a diákönkormányzatot segítő tanárt!
 6. Ne korlátozzák az oktatási intézmények a diákok és tanárok szólásszabadságát! Ne fenyegessék őket sem formálisan, sem informálisan!
 7. Semmilyen formában ne növeljék a tanév hosszát!
 8. Töröljék el a nulladik órákat, ne kezdődjön a tanítás reggel 8 óránál korábban!
 9. Ne lehessen az oktatásból kirekeszteni a 18 éven aluli diákokat!
 10. Támogassák a diákok tudományos sikereit és versenyeredményeit! Jutalmazzák ezeket többletponttal és magasabb ösztöndíjakkal!
 11. Hozzanak létre minden intézményben névtelen tanárértékelő rendszert, az eredményeket tegyék hozzáférhetővé.
 12. Állítsák vissza a felsőoktatási keretszámokat legalább a 2011-es szintre a továbbtanulási esélyegyenlőség érdekében!

A Tanítanék is kiadta a maga listáját

Méghozzá 2016-ban, a pedagógustüntetések idején.

Március 15-én a következő követeléslistát olvasták fel:

 

 • Az érettségire vonatkozó módosításokat halasszák el!
 • A középfokú szakképzési rendszerben a kormány által tervezett minden változtatást azonnal függesszenek fel! Biztosítsák mindenkinek a lehetőséget a középfokú végzettség megszerzésére!
 • Csökkenteni kell a tanulói terheket!
 • A különleges bánásmódot igénylő gyermekek méltányos és eredményes ellátásáért azonnali, kármentő intézkedések szükségesek!
 • A kormányzat tegyen azonnali intézkedéseket a roma tanulók növekvő szegregációjának visszaszorítása, a diszkrimináció minden formájának hatékony tilalma érdekében!
 • Követeljük a tankönyvválasztás tényleges szabadságát!
 • A pedagógus életpályához kapcsolódó minősítés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét azonnal fel kell függeszteni, a folyamatban levő eljárások befejezésének kivételével!
 • Azonnali hatállyal teremtsék meg a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásának jogszabályi kereteit! Szüntessék meg a létszámstopot!
 • A pedagógusok kötelező óraszámát 22 órában kell rögzíteni, el kell törölni az ezen felüli kötött munkaidőt!
 • Követeljük az oktatásfinanszírozás legalapvetőbb forrásainak biztosítását!
 • Elvárjuk az oktatással kapcsolatos őszinte és nyilvános kommunikációt!
 • Új alapokra helyezett, az elért eredményekre építő közoktatási rendszer kidolgozását kell azonnal elkezdeni!

A rendszerváltás ikonikus pillanata

1989. március 15-én Cserhalmi György állt a Magyar Televízió székházának lépcsőjén. A következő 12 pontot olvasta fel:

 1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert. Biztosítsák a választások szabadságát és tisztaságát.
 2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói függetlenség.
 3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási szabadságot. Számolják föl a hírközlés állami monopóliumát. Oszlassák föl az Állami Egyházügyi Hivatalt.
 4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és a szolidaritás szabadságát.
 5. Méltányos közteherviselést, a közkiadások társadalmi ellenőrzését. Szüntessék meg az egyéni és csoportos kiváltságokat. Adják meg mindenkinek az emberhez méltó élet alapfeltételeit.
 6. Észszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát. Állítsák le a pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházásokat, szüntessék be a veszteséges vállalatok támogatását, vessenek véget a vállalkozás és a lakosság megsarcolásának.
 7. A bürokrácia és az erőszakapparátus leépítését. Oszlassák föl a Munkásőrséget és az Ifjúgárdát.
 8. Szabadságot és önrendelkezést Kelet- és Közép-Európa népeinek. Szűnjék meg Európa katonai, gazdasági és emberjogi kettéosztása.
 9. Semleges, független Magyarországot. Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk területéről. Töröljék a magyar ünnepek sorából november 7-ét.
 10. Felelős kisebbségi és menekültpolitikát. A kormány lépjen föl a nemzetközi fórumokon a magyar kisebbségek védelmében. Szűnjék meg a rendőri szemlélet és a jogtalan megkülönböztetés a romániai menekültek ügyében.
 11. Nemzeti önbecsülést. Vessenek véget a történelemhamisításnak. Adják vissza a nemzetnek címerét.
 12. Igazságot ’56-nak, tisztességet a forradalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti ünneppé október 23-át.

És az eredeti

A Landerer & Heckenast nyomdában kiadott 1848-as kiáltvány szövege (Kép forrása: Wikipédia)