Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Kőszeg Ferenc: Niedermüller Péter polgármester úr részére

Ez a cikk több mint 3 éves.
Niedermüller Péter polgármester úr részére
Budapest VII. kerület Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Polgármester úr!

Köszönöm válaszát. Köszönöm egyúttal azt is, hogy levelében elnézést kért azért, hogy szeptember 24-i levelemre nem válaszolt.

Előzmények: November 22-én közöltük Kőszeg Ferencnek a VII. kerület polgármesterének címzett levelét, egy kerületi lakos, N. és családja súlyos lakhatási helyzetével kapcsolatban, amelyre hivatalos úton csaknem két hónap elteltével sem érkezett reakció. Niedermüller Péter lapunkhoz eljuttatott válaszát november 24-én publikáltuk.

Levelének érdemi tartalmát nem tudom elfogadni. Levelemben hivatkoztam a Budapest VII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testületének 12/2012 (III. 26.) sz. rendeletére, amely az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásáról szól. A rendelet 11. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy „rendkívüli élethelyzet esetén, méltányosságból (…) bérleti jogviszony létesítéséről a Bizottság dönthet”.

Természetesen megértem, hogy sokan várnak önkormányzati bérlakásra a kerületben. Ebben az esetben azonban N.-ék egyértelműen rendkívüli élethelyzetbe kerültek felnőtt gyerekük halálát követően, hiszen igen szerény jövedelmükből képtelenek bármilyen lakást bérelni, a jelenlegiből pedig rövid úton kikerülhetnek, más alternatíva híján, az utcára.

Ha levelében leírta volna, hogy N. kérelmét a Bizottság elé terjesztette, de az a kérelmet elutasította, vagy megindokolta volna, miért nem terjesztette a kérelmet a Bizottság elé, a leírtakat valószínűleg kénytelen lettem volna tudomásul venni. Levelében azonban szó sincs a rendelet szerinti eljárásról. Pedig ha egy polgármester nem alkalmazza az önkormányzat hatályos rendeletét, az bizonnyal indoklást kíván.

Levelében leírja, hogy a VII. kerületben 460 lakhatatlan önkormányzati lakás van. Nem hiszem, hogy ezek között a lakások között ne volna néhány, amelyet viszonylag csekély beruházással vagy önkéntes munkával ne lehetne legalább átmenetileg lakhatóvá tenni. N-ék egy magántulajdonú lakást bérelnek.

Ha a lakás tulajdonosa bírósághoz fordul (ha eddig még nem tette meg), a bíróság nem tehet mást, mint hogy kötelezi a nem fizető bérlőt a lakás elhagyására. A hajléktalan emberek ma kétszeresen ki vannak szolgáltatva Orbán Viktor terepszínű egyenruhába bújtatott, fegyveres fogdmegjeinek. Egyrészt mert megszegték az életvitelszerű utcai tartózkodást tiltó rendelkezést, másrészt mert megszegték az éjszakai kijárási tilalmat. A korán beálló hideg időben a hajléktalan szállók hamar megtelnek, a szállókon elkerülhetetlen zsúfoltság sokszorosára növeli a fertőzés-veszélyt. Ha a rokkant N. az utcára kerül, ez feltehetőleg a halálát jelenti. Ennek a terhét egyetlen önkormányzat, egyetlen polgármester sem vállalhatja akár bal- akár jobboldali, akár keresztény, akár ateista.

Budapesten több civil szervezet van, amely rossz állapotú önkormányzati bérlakások felújítását, lakhatóvá tételét vállalja.

Ilyen például az Utcáról Lakásba Egyesület, a Habitat for Humanity Magyarország, de arra is akad példa, hogy kerületi önkormányzat civil szervezettel köt együttműködési megállapodást hajléktalan családok önkormányzati bérlakás juttatásához.

Azt gondolom, ebben a rendkívüli élethelyzetben a belenyugvás helyett az ő tanácsukat, együttműködésüket, közreműködésüket kellene kérni.

Tisztelettel üdvözli:

Kőszeg Ferenc

Budapest, november 26.