A szakszervezetek nem hagyják magukat generációs alapon megosztani

A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának Ifjúsági Tagozata (SZEFIT) és Nyugdíjas Választmánya megállapodást fogadott el azzal kapcsolatban, hogy a továbbiakban együttműködnek és a különböző generációk érdekeit együtt képviselik a munkáltatókkal és az állammal szemben.

Mint írják,

„a korosztályok sajátos problémáira sosem az egymás ellen fordulás, hanem a szolidaritás felvállalása, egymás segítése lehet a megoldás”

ezért elutasítják a különböző társadalmi korosztályok szembeállítását gazdaságpolitikai eszközökkel vagy a média útján.

A SZEF szerint egymást remekül segíthetik az idősebb és fiatalabb munkavállalók, és emlékeztet arra hogy amellett hogy egyszer – jó esetben –

minden fiatal dolgozó nyugdíjas lesz, mint bérmunkából élők közösen kell kiállniuk érdekeikért a munkáltatókkal és az állammal szemben.

A SZEF ennek jegyében szeretne többek között biztonságos és egészséges munkakörnyezetet, hogy a dolgozó teljes életciklusában az annak megfelelő módon tudja végezni munkáját, hogy a munkások nyugdíjkorhatárig dolgozhassanak, és biztosítani a generációk közötti együttműködést az ismeretek, tapasztalatok átadása céljából.

A SZEF az ifjúsági és nyugdíjas szervezete közötti megállapodást kilenc pontban foglalta össze:

  1. A SZEF Nyugdíjas Választmánya és SZEFIT mindennapi tevékenysége alapvető követelményének tartja a két generáció közötti szoros együttműködésének, egymás tiszteletének, támogatásának érvényesítését.
  2. Áttekintik a két Tagozat programját, feladattervét. A kölcsönösen érintett témák, feladatok alapján kialakítják a közös cselekvési tervüket.
  3. Adott esetben, rendkívüli események, rendezvények, demonstrációk megszervezésében, lebonyolításában aktív részt vállalnak.
  4. Mindkét tagozat a munka világán túl is nagyobb hangsúlyt helyez a társadalmi, szociális problémák alakulására, azok hatásaira.
  5. Célul tűzik ki a társadalmi kohézió, a befogadás és a társadalmi szerepvállalás erősítését, valamint a szociális biztonsági rendszerek kiigazítását oly módon, hogy azok képesek legyenek hosszú távon fenntarthatóak maradni és megfelelő nyugdíjat biztosítani.
  6. Feladatuk az említett korcsoportok munkaerő-piaci részvételének előmozdítása, mellyel létrejöhet a nemzedékek közötti tudástranszfer.
  7. Folyamatossá teszik a hagyományok ápolását, az egymás közötti információáramlást, tájékoztatást.
  8. Az európai, különösen a nemzetközi szakszervezeti szinteken kölcsönösen együttműködnek a generációk közötti szolidaritásért és a nyugdíjasok életszínvonalának javításáért.
  9. Minden korcsoportban harcolnak a nemi egyenjogúság érvényre juttatásáért, az egyenlő munkáért egyenlő bér megvalósításáért és — különösen a nők – nyugdíjának megfelelő európai szintre emeléséért.

A teljes közlemény itt érhető el.

via szakszervezetek.hu
Olvass tovább!