Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Másodszor is nullázta a tanárok népszavazási kezdeményezését az Alkotmánybíróság

Egyértelműségi problémákra hivatkozva újra megsemmisítette a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) vezetői által kezdeményezett oktatási népszavazásról szóló kúriai végzést az Alkotmánybíróság (Ab) – derült ki az Ab honlapjára feltöltött határozatból kedden, amelyet elsőként a HVG vett észre. Ezzel a taláros testület másodszor is kimondta: nem lehet referendumot tartani a helyi tantervekre és az óraszámok csökkentésére vonatkozó kérdésekről sem, pedig azokat a Kúria kétszer is hitelesnek ítélte. Így jelen állás szerint tovább várat magára egy olyan országos népszavazás kiírása az Orbán-kormányok 2010 óta tartó időszakában, amelyet nem a kormány vagy a kormányzó pártok kezdeményeztek. A PSZ Mércének nyilatkozó elnöke szerint nevetséges, hogy az Alkotmánybíróság szerint a választópolgárok nem értik, mit jelent a heti óraszám csökkentése.

Legutóbb egy ellenzéki párt, az LMP országos népszavazási kezdeményezése esett el a rendszer jogi buktatóin: a kiemelt beruházási törvény visszavonásáról szóló, egyébként ugyancsak hitelesített kérdés azért vált okafogyottá, mert a Fidesz még az aláírásgyűjtés megkezdése előtt a vonatkozó rendelkezésket nemes egyszerűséggel átmentette egy másik törvénybe.

Mint arról a Mércén is írtunk korábban, a Pedagógusok Szakszerveztének alelnöke, Gosztonyi Gábor és elnöke, Totyik Tamás tavaly márciusban olyan egyéni országos népszavazási kezdeményezéseket nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához, amelyek a hazai közoktatás szakmai részleteit érintik. Május elején az Nemzeti Választási Bizottság még arra hivatkozva elutasította a népszavazási kérdések hitelesítését, hogy azok nem elég egyértelműek. A benyújtók felülvizsgálati indítványa nyomán a Kúria június végén megváltoztatta az NVB döntését. A rendes bíróságok legfőbb szerve szerint igenis kompetensnek kell tekinteni a választópolgárokat az egyértelműen megfogalmazott kérdések megválaszolására. A Kúria az ötből két kérdést ítélt egyértelműnek, ezeket jóvá is hagyta:

 1. Egyetért Ön azzal, hogy a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. mellékletben meghatározott testneveléssel együtt számított heti óraszáma három órával csökkenjen?
 2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi tanterv a tanórai foglalkozások időkerete harminc százalékának felhasználásáról rendelkezhessen?

Az Alkotmánybíróság azonban júliusban megsemmisítette a hitelesítő végzést, mivel úgy vélte, a Kúria jogértelmezése túlterjeszkedik az egyértelműség fogalmán. Szerintük „a kompetens választópolgár fogalma önellentmondás, mert a >>kompetens<< szó jelentése túlmutat az átlagos tájékozottságon. Továbbá kiüresíti a népszavazási kérdés egyértelműségének vizsgálatát azzal, hogy lényegében azt rögzíti, hogy bármely – az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó – népszavazási kérdés tekintetében kompetensnek, hozzáértőnek kell tekinteni a választópolgárokat” – írta le akkori megsemmisítő határozatában az Ab.

A bírói szerv ezután novemberben ismét elvégezte a népszavazási kérdések vizsgálatát, és arra a következtetésre jutott, hogy azok egy „átlagosan tájékozott” választópolgárnak is egyértelműek. A Kúria tehát második alkalommal igyekezett az alkotmánybírósági követelményeket is figyelembe véve jóváhagyni – azaz formálisan  kivonta az érvelésből az ún. kompetens választópolgár elvét –  a népszavazási kérdéseket. 

Az Alkotmánybíróság azonban most rácáfolt a Kúriára és a tavaly év végén még a népszavazás ügyében optimistának mutatkozó szakszervezeti vezetőkre: úgy határozott, hogy újra megsemmisíti a Kúria döntését, egyúttal meg is feddte a legfelső bírói testületet, mert az a megismételt eljárás során szerintük nem vette figyelembe az Ab nyári határozatában közölt iránymutatást, és megismételte azt az érvelését, amelyet az Ab egyszer már kifejezetten alaptörvény-ellenesnek nyilvánított.

Az Ab keresztülhúzta a Kúria azon érvelését is, miszerint „a (népszavazási) kérdés hitelesítése során sem azt kell vizsgálni, hogy a választópolgárok értenék-e a kérdést, és átlátnák annak hatásait, ha most vasárnap lenne a népszavazás, hanem hogy egy intenzív és érdemi kampányidőszakot követően értenék-e azt, és átlátnák-e hatásait”. Az Alkotmánybíróság ezt a kúriai jogértelmezést is kifejezetten alaptörvény-ellenesneknyilvánította, megállapítva, hogy „a Kúria jogértelmezése a népszavazási kérdés egyértelműségének idődimenzióját tágítaná ki, áthelyezve az egyértelműség követelményét egy jövőbeli időpontra, azaz a kérdésnek nem kellene ab ovo egyértelműnek lennie a hitelesítéskor, hanem csak a kampányidőszakot követően, a szavazás napján.”

Nevetségesnek tartja az Alkotmánybíróság indoklását Totyik Tamás PSZ-elnök, akit szerdán telefonon értünk el. A kérdések egyik benyújtója így kommentálta a döntést:

„Továbbra is infantilizálja a társadalmat az Alkotmánybíróság. Én azért azt nevetségesnek tartom, hogy a választópolgár ne rendelkezne elegendő ismerettel abban a tekintetben, hogy a tanulóknak az óraszámát heti három órával csökkentsék.”

Totyik Tamás (PSZ) beszédet mond a Somogyi Béla és Bacsó Béla tiszteletére állított emléktábla előtt
Fotó: Dián Ákos

Totyik szerint a szakszervezetnél tisztában voltak azzal, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy semmilyen körülmények között ne legyen népszavazás ezekben a kérdésekben. A szakszervezeti vezető újfent rámutatott arra a tényre is, hogy a megsemmisített kúriai határozat a kormány 2022 áprilisában ténylegesen megtartott, gyermekvédelminek nevezett népszavazása kapcsán alkalmazott egyértelműségi követelményeket vette figyelembe a mostani végzésénél is. 

„Ez kettős mérce az Alkotmánybíróság részéről”

– fogalmazott a PSZ elnöke.

Felbukkant a jogi procedúrában egy új motívum is: a Ab-hez egy magánszemély – egy iskolás gyermek szülője – által, a második felülvizsgálati körben benyújtott panasz azt is nehezményezte, hogy a Kúria nem vizsgálta, milyen hatással lenne a tanulók, illetve az ő családtagjaik művelődéshez való jogára az, ha az óraszámok csökkentésére kiírt népszavazás az „igen” szavazatok győzelmével zárulna. Ugyan jogi jelentősége ennek az aspektusnak nincs, mivel a panasznak ezzel a részével az Ab nem foglalkozott érdemben, ugyanakkor Totyik Tamás kérdésünkre megjegyezte, hogy a gyerekek terhelésének csökkentésével éppen, hogy nem sérülne a tanuláshoz való joguk.

Totyik Tamás érdeklődésünkre elmondta: a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára viszik tovább az egyértelműség fogalmán újfent elvérzett népszavazási kezdeményezésük ügyét. Emelett a népszavazási kérdéseik szempontjait idehaza szeretnék érvényesíteni az új Nemzeti Alaptanterv kialakításánál. 

„Egyértelműen menni kell tovább, mert itt lesz a nyakunkon a az új Nemzeti Alaptanterv készítése, és pontosan ezeket a kérdésköröket érinti. Másodsorban pedig a diákok felé kutyakötelességünk az, hogy itt azért a munkaterhelésüket drasztikusan csökkenteni kell. A legfontosabb az, hogy a társadalmat végre megfelelő ismeretekhez juttassuk, hogy miért kell változtatni ezen a Nemzeti Alaptanterven” – mondta a PSZ elnöke arról, hogy hogyan próbálnak a továbbiakban érvényt szerezni követeléseiknek.

A Pedagógusok Szakszervezete a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével közösen jelenleg is sztrájktárgyalásokat folytat a kormányzattal, amelynek legfontosabb fejleményeiről ugyancsak be fogunk számolni a Mércén.

A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete novemberben frissített, közös sztrájkköveteléseket fogadott el.

 1. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt vonják vissza!
 2. Azonnali, 50 százalékos béremelést minden köznevelésben dolgozó számára.
 3. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 22 óra legyen!
 4. Vezessenek be ötelemű bérrendszert!
 5. Töröljék el a teljesítményértékelési rendszert!
 6. Minden, gyermekekkel töltött munkaidőt ismerjenek el tanítással lekötött munkaidőnek!
 7. Töröljék el az oktatásban dolgozók sztrájkjogát korlátozó rendelkezéseket!
 8. A kormány hozzon létre európai normáknak megfelelő érdekegyeztető tanácsot!
 9. Töröljék el a szakszervezetek működését és jogait korlátozó rendelkezéseket, azaz:
  1. Töröljék el a reprezentativitásra vonatkozó szabályokat!
  2. Vonják vissza a szakszervezeti tagdíjak munkáltató által történő átutalását tiltó rendelkezéseket!
 10. Legyen egységes Oktatási Minisztérium!

Az említett, ötelemű bérrendszer a következőképp kellene, hogy működjön a szakszervezetek szerint:

 1. Kerüljön újra bevezetésre a garantált illetményeket tartalmazó előmeneteli és illemtényrendszer! Az illetmény alapja a mindenkori minimálbér legyen!
 2. Követeljük a pótlékok és megbízási díjak látható mértékű emelését! Ennek részleteiről nyitottak vagyunk bármilyen megoldásra.
 3. A túlmunkát fizessék ki! 22 órán felül minden gyermekkel töltött munkaidő kerüljön kifizetésre az alábbi képlet szerint: alapilletmény osztva a 4,33 X 22 szorzatával!
 4. Legyen külön forrás a tanórák, foglalkozáson kívüli feladatok ellátására: ennek alapja az alapbértömeg 10%-a legyen! (szalagtűző iskolaműsorok, versenyeztetés, kirándulások, pályázatok írása, és minden más, tanórán, ill. foglalkozáson kívüli tevékenység)
 5. Biztosítsanak fedezetet intézményen belüli belső értékelés alapján helyi differenciálásra, melynek szempontjait az alkalmazotti testület határozza meg! (az alapbértömeg 10-15%-a legyen szétosztható)
Címlapkép: A Pedagógusok Szakszervezetének képviselői az Oktogonon egy 2023. május 19-i diáktüntetésen. Kép: a PSZ Facebook-oldala