Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

A zuglói szülők besokalltak, konkrét javaslatokkal fordulnak az államhoz

Ez a cikk több mint 4 éves.

A mai napon a Zuglói Szülők Közössége nyilvánossá tette levelüket a Facebookon. A posztot a tankerület vezetőjének címezték, melyben több pontban is részletezik a zuglói iskolák válságos helyzetét. Javaslatokkal és konkrét kérdésekkel fordulnak Házlinger György Tankerületi Igazgatóhoz többek között a jövőbeni reformokkal kapcsolatban.

Elmondásuk alapján, azért írták meg a levelüket, mert zuglói szülőként egyre nagyobb aggodalommal tölti el őket a kerületben tapasztalható tendenciák. Véleményük szerint a legsúlyosabb probléma a tanárhiány.

Kiemelik, hogy a pedagógusok átlagéletkora magas, míg utánpótlás alig van, sőt leginkább nincs. Mindezen tendenciák oka véleményük szerint a pedagógusok szégyenletesen alacsony anyagi megbecsültsége. Ahogyan korábban mi is megírtuk egy kezdő tanító bére nettó 130-150 ezer forint, ami csak a létminimum körüli megélhetésre elég.

Külön kiemelték, hogy az iskolákban csupán kétségbeesett pótmegoldásokat látnak többek között a nyugdíjasok visszahívását, tanárok áthelyezését, alsós tanítók tanítását felsőben vagy sok helyen csupán nincs szaktanár. A már így is drasztikus helyzetet folyamatos felesleges és túlzott adminisztrációs terhek és már-már természetesnek vett ingyenmunka súlyosbítja.

Erre a jelenségre reagálva indította el a Ne dolgozz ingyen! kampányát a Pedagógus Szakszervezet. Itt tudjátok elolvasni, hogy többek között helyettesítésért és tanulmányi kirándulásokért sem szoktak sokszor pénzt kapni a pedagógusok pedig járna nekik.

Kiemelten foglalkoznak levelükben a Zuglóban működő speciálisan sérült (hallás, látás, mozgáskorlátozott) gyermekek számára működtetett iskola problémáival. Az intézményben dolgozó gyógypedagógusokból, asszisztensekből, logopédusokból nincs utánpótlás a kirívóan alacsony bérezés miatt. Sokszor nincs teljeskörű ellátás a szakemberhiány miatt. Ami véleményük szerint az érintett gyerekeknek helyrehozhatatlan károkat okoz. 

Elmondásuk szerint évek óta problém, hogy folyamatosan váltakoznak (egyes esetekben félévente) a megbízott intézetvezetők. Ezért a szülők sokszor elvesztik bizalmukat az intézményben.

Kiemelik, hogy számukra érthetetlen, hogy lehet, hogy hosszú évek óta egy intézményben dolgozó pedagógus nem megfelelő az iskola vezetésére pláne, hogy ha még a tantestület és a szülők is egyhangúan támogatják. Míg a külsős jelölt sokszor nem érdekelt a számára ismeretlen intézménybe nagy erőfeszítést fektetni és a tantestület támogatása nélkül maximum egy ciklust tud megélni.

A felháborodott szülők konkrét példákat is hoznak erre a jelenségre. Beszámolójuk alapján az egyik iskolában Zuglóban négy év alatt a nyolcadik pályázatot írták ki az igazgatói posztra és most sem szakmai szempontok alapján döntenének a nyertesről. Míg másik iskolában csoportosan álltak fel a tanárok és hagyták el az intézményt az igazgató miatt. 

Végül pedig megjegyzik, hogy 

„Önök ezekhez asszisztáltak, gyermekeink kárára.”

Másik kiemelten fontos probléma szerintük az iskolák épületeinek állapota. Elmondásuk szerint számos épület beázik, omlás veszélyes. A tantermek, padok, mosdók mind felújításra szorulnak. 

A levél végén pedig több kormányrendeletre hivatkozva konkrét kérdéseket intéznek a zuglói tankerület igazgatójának.

  • Az Ön tankerülete milyen lépéseket tett a rendelet fenti pontjainak biztosítására? 
  • Születtek előre egyeztetett, valóban megoldható terveik (nem olyan felháborító kitalációk, mint pl. a tanárok körbe utaztatása)?
  • Önök milyen javaslatokkal éltek a Klebelsberg Központ, vagy az illetékes minisztérium felé a tankerületben tapasztalható problémák, bérgondok enyhítésére? 
  • Milyen konkrét stratégiát dolgozott ki a közép-pesti tankerület erre és a következő tanévekre, hogy a tanárhiányt és az infrastrukturális gondokat enyhítse?

Legvégül pedig kiemelik, hogy az eddigi tankerületi munka csupán részben tud eredményeket felmutatni, leginkább néhány felújítást, viszont azokon túl csupán csak látszatintézkedéseket vittek eddig véghez.

Tehát követelik, hogy a tankerület tegyen megfelelő javaslatokat a felelős minisztériumnak, a felettes szerveinek, legfőképpen a pedagógusok bérezésének, munkaóráinak elszámolásának rendbetételére!

Kiemelik, hogy mindezt ne csupán a szakképzésben tegyék meg, hanem máshol is, általános iskolákban, gimnáziumokban, nem szaktanárok és gyógypedagógusok esetében is! Szeretnék, ha gyermekeik megfelelő szakemberektől és megfelelő körülmények között tudnának tanulni.

A posztot itt tudjátok elolvasni: