Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Közlemény a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén történtekről

Ez a cikk eredetileg a Kettős Mércén jelent meg, de áthoztuk a Mércére, hogy itt is elérhető legyen.
Ez a cikk több mint 4 éves.

„A tegnapi napon bebizonyosodott, hogy a Magyar Művészeti Akadémia méltatlan minden ráruházott jogra és az ajándékba kapott – valójában hűtlenül kezelt – milliárdos közvagyonra. A közgyűlésen történtek megmutatták, hogy az MMA antidemokratikus, kirekesztő, testületi tagjait pedig agresszív indulatok vezérlik” – a magyar kultúra szabadságáért és függetlenségéért fellépő Szabad Művészek csoport közleményét adjuk közre.

szabadmuv.jpg

Transzparens – Nemes Csaba munkája

A közgyűlésen – teljesen legitim módon –, néhányan hozzá szerettek volna szólni a kultúra területét érintő közügyhöz, vitát kezdeményezni az NKA-MMA viszonyról.  Mégpedig azért, mert a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvénymódosítást nem előzte meg semmilyen társadalmi vita. Sem a kormányzat, sem az MMA nem volt kíváncsi az érintettek, a független alkotók és az állampolgárok álláspontjára. A magyar kultúra létrehozása, fenntartása és a kultúrához való hozzáférés közügy. Az ezt gyökeresen befolyásoló döntéseknek nyilvános társadalmi vita tárgyát kell képezniük.

Mi volt az NKA mostanáig?

Az NKA alapításakor deklarált célja volt, hogy ne csak hozzájáruljon a magyar kulturális értékek megőrzéséhez, hanem támogassa az új, illetve megújuló törekvéseket a magyar kultúra minden területén. A támogatásokon keresztül szándékoltan csökkentse a különböző társadalmi csoportok kultúrához való hozzáférési esélyeinek különbségeit. Az NKA fő célja és feladata az esélyteremtés volt.

Az NKA szakmai függetlenségét biztosította, hogy a szervezet működési elveit és céljait a minisztériumtól részben független, tíz fős bizottság dolgozta ki. A szakmaiság másik pillére a szakmai kollégiumok rendszerének felállítása lett. A működés során felmerülő számos problémára adott válasz a rendszer fokozatos lebontása és az autonómia csökkentése volt.

Az MMA saját szűk csoportérdekei mentén képzeli el a kultúra támogatását. A múlt felé forduló tevékenységével csak üres, semmire sem használható tartalmakat hoz létre, kulturális környezetszennyezés, amit maga után hagy. 

Mire kell az NKA az MMA-nak?

Az elmúlt években a széles társadalmi támogatottságot hazudó köztestület kormányzati segédlettel a kultúra minden területére kiterjesztette hatalmi befolyását. A napokban nyilvánosságot kapott előterjesztés szerint befejeződni látszik az állami szerepvállalás kiszervezése az MMA-nak. Egy olyan szervezetnek, amely semmilyen elképzeléssel nem rendelkezik a kortárs kultúráról és az abban való produktív és előremutató szerepvállalásról.  Nincsen elképzelése arról, melyek a magyar kultúra igazán támogatásra szoruló, forráshiányos területei, milyen függetlennek lenni, szakmai szempontok szerint működni. Az elmúlt időszakban megkapott milliárdok és a hozzákapcsolt hatalom pedig még mindig nem elég: most már az NKA is kell. Kell az egyharmada a stratégiai döntéseket hozó Bizottságnak, kell az egyetértési jog – egészen pontosan vétójog – az alelnök kinevezésével, illetve a szakmai kollégiumok pénzügyi kereteinek elosztásával kapcsolatban. Ezzel tovább csökken a szakmai szervezetek befolyása a támogatási keret elosztására. Biztosra mennek persze, a szakmai szervezetek között már eddig is jelen volt az MMA, ezzel azonban minden szinten be lenne betonozva az NKA-ba.

Hogy miért, annak csak egyetlen oka lehet: a kontroll. A totális ideológiai és pénzügyi ellenőrzés a teljes kulturális terület, a művészcsoportok, alkotók, közösségek fölött. Ez pedig elfogadhatatlan, mert a demokrácia lényegével összeegyeztethetetlen.

Eddig és ne tovább!

Nemet mondunk a közpénzzel kitömött szervezet további hizlalására! Elég volt a ragacsos nemzeti mázzal leöntött küldetéstudatból! Elég volt a kultúrára fordítható közvagyon szabad rablásából és a minden szakmaiságot büszkén nélkülöző dilettantizmusból. Mindenekelőtt elég volt a hatalmi arroganciából. Ezt a pénzt mi – adófizetők – adtuk, adjuk össze, és nem hagyjuk, hogy ellopják!

Attól, hogy Magyarország kormánya erőszakkal alaptörvénybe foglalt és köztestületté léptetett elő egy civil szervezetet, az MMA még nem lesz legitim.

Az alkotmánybíróság 2014.05.27-én 18/2014. (V. 30.) számú határozatában a következőket rögzítette: „Az Alkotmánybíróság megállapítja: a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 7. §-a alkalmazásával összefüggésben az Alaptörvény X. cikk (1) és (3) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia tagságának mindenkori összetétele, szervezeti felépítése és működése megfeleljen a művészeti szabadság alkotmányos értékének.”

Az MMA a legkevésbé sem felel meg a művészeti szabadság alkotmányos értékének, a Magyar Művészeti Akadémia arra jött létre, hogy megfojtsa azt.

Az MMA illegitim, a kiépülőben lévő illibeláris rendszer egyik legjellemzőbb szimbóluma és eszköze, az NKA fölötti kontroll pedig megteremti a cenzúra intézményes kereteit Magyarországon.

Tények és adatok

NKA – a független kultúra támogatója.
MMA – egy, az Alaptörvénybe erőszakkal belefoglalt civil szervezet.
NKA – 1993-ban az Országgyűlés hozta létre elkülönített pénzalap státusszal.
MMA – 1992-ben 22 művész hozta létre, világnézeti alapon.
NKA – az ötös lottó járulékbevételének 90%-át fordítják kulturális programok támogatására, ez közel 7 milliárd forint
MMA – idén 5,27, jövőre 6,63 milliárd éves költségvetéséből 360 millió forintot fordít pályázati programok támogatására.

Felhívás

Mi, Szabad Művészek arra hívjuk fel az érintett szakmai szervezeteket, hogy amennyiben ez a tervezet megvalósul, ne legyenek részesei egy ál-egyeztetési folyamatnak. A semmire-sem-jó egyharmadért ne hagyják, hogy velük és nevükben játsszák el a demokráciát. Ne tegyék lehetővé, hogy rájuk hivatkozva az MMA vagy az EMMI kinyilatkoztathassa, hogy létezik itt még szakmai autonómia.

Ezzel szemben közösen kényszerítsünk ki valódi, nyílt vitát az NKA-ról és MMA-ról, létrejöttének körülményeiről, jövőbeli szerepéről! Ennek érdekében a Szabad Művészek a napokban egy kampányt indít, amelyben számítunk a szabad magyar kortárs alkotók, művészek és szakmai szervezeteik, a kultúra területén dolgozók támogatására, részvételére és aktív együttműködésére.

Az MMA kirekesztő, a művészet szabad!