Az antikommunista retorika szerepe a nagy-román egyesülés megvalósításában

Ez a szöveg amellett érvel, hogy az egyes területek 1918-19-es Romániához csatolását az antikommunizmussal legitimálták. A besszarábiai, bukovinai és erdélyi román fegyveres beavatkozásokat ugyanis azzal indokolták, hogy ki kell irtani a bolsevizmust, amit Románia külső és belső biztonságával szembeni fenyegetésként értelmeztek.

Eltemették Kányádi Sándort

A költőt az erdélyi Nagygalambfalván helyezték örök nyugalomra szombaton. A szertartáson Áder János köztársasági elnök jelenlétében búcsúztatták el őt.