Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Még az ombudsman sem biztos benne, hogyan lehet véget vetni a politikai pedofíliának

Ez a cikk több mint 4 éves.

Időről időre tanúi lehetünk az úgynevezett „politikai pedofília” jelenségének, vagyis annak, amikor politikusok óvodákban, iskolákban tűnnek fel valamilyen apropóból, de az sem ritka, hogy gyerekeket vezényelnek ki egy eseményre – általában valamilyen beruházás alapkőletételére vagy átadására -, hogy aztán az adott politikus biodíszletként használja őket a közösségi oldalán megosztott fényképein.

Emlékezzünk csak vissza Simicskó István csokimikulás-osztogatására, Simonka György pólóosztogatására, a csepregi polgármester gyerektérdepeltetős útátadására, vagy az óvodásokkal fényképezkedő Orbán Viktorra… és még nagyon hosszan folytatódhatna ez a felsorolás.

Tökéletesen érthető a szülők esetleges felháborodása amiatt, hogy gyermekeiket politikusok közösségi oldalain látják viszont – miközben nemhogy a politikus látogatásáról, de a gyerekekről készült fényképek és videók közzétételéről sem értesítették őket. Túl sok mindent azonban ők sem tudnak tenni az ilyen esetek megelőzéséért, ahogy sokszor az intézmények és az ott dolgozók sem mondhatnak nemet, ha épp az iskola fejlesztését vagy egy új óvoda építését kell „meghálálni” (ez kistelepüléseken hatványozottan jellemző, ahol a helyi közösség tagjai még szorosabb kapcsolatban/függőségben állnak egymással). Az egyetlen lehetőségük, hogy jelzik az óvoda/iskola felé, hogy nem járulnak hozzá, hogy gyermekeikről  fényképek készüljenek, illetve ahhoz, hogy politikusi látogatásokon vegyenek részt. (Bár arra is volt már példa, hogy a gyerekek csak azzal a feltétellel vehettek volna részt egy farsangi ünnepségen, ha az ott készült képek felhasználhatók lettek volna a Fidesz kampányában.)

Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa tavaly a HVG-nek azt mondta, semmilyen törvényt vagy normát nem sért, ha egy polgármester vagy országgyűlési képviselő óvodákba, iskolákba látogat el, és fotózkodik a gyerekekkel. Szerinte az már átlépne egy bizonyos határt, ha egy politikus tartana meg egy tanórát, a látogatással viszont semmi baj nincs. A biztos úgy véli, az országgyűlési képviselőknek kifejezetten feladatuk, hogy kapcsolatot tartsanak fent a választókörzet intézményeivel, ebbe pedig a különböző tárgyak osztogatása is belefér.

Nem volt azonban ennyire megengedő Székely László alapvető jogok biztosának két héttel ezelőtti közleménye, melyben arra kért minden 2019-es európai parlamenti választáson induló pártot és jelöltet, hogy a kampány során tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől rendezvényeiken, a velük és róluk készült képek kampánycélú felhasználásától, illetve az iskolák és óvodák népszerűségnövelő szándékú látogatásától.

Az ombudsman hangsúlyozta,

„egyetlen gyermek sem lehet pártpolitikai tevékenységnek háttere, díszlete, népszerűségnövelő tényezője. Az óvodák és iskolák politikai semlegességének követelménye azt szolgálja, hogy a gyermekek ne válhassanak a politika eszközévé.”

A közlemény egyébként azt követően született, hogy Szél Bernadett független országgyűlési képviselő írásbeli kérdést intézett Székely Lászlóhoz azzal kapcsolatban, indít-e vizsgálatot a gyermekjogokkal kapcsolatban felmerült visszásságok miatt, illetve hogy szerinte milyen jogszabály-módosításra lenne szükség, ami minden politikai közszereplő számára egyértelmű és világos szabályokat fogalmaz meg.

Az ombudsman válaszából kiderül, a probléma számára is régóta ismert, általános jellegű negatív kísérőjelensége a magyar országos és helyi politikai életnek – és nem csak a választási kampányidőszakban.

Azzal kapcsolatban azonban már kevésbé határozott, hogyan lehetne véget vetni a politikai pedofíliának. Válaszában kifejti, vizsgálatot például nem indíthat, mivel a gyermekjogok megsértésvel kapcsolatos tevékenységek központi szereplői olyan közszereplő politikusok, országgyűlési képviselők és kormánytagok, akiknek a tevékenységére nem terjed ki a hatásköre az alapvető jogok biztosáról szóló törvény szerint. Szél Bernadett ugyanakkor felhívta az ombudsman figyelmét, hogy abban az esetben indíthat vizsgálatot, ha „emberek nagyobb csoportját érintő visszásság gyanúja merül fel” – vagyis kivizsgálhatja, hogy egyes politikusi látogatások során sérültek-e a gyermekek jogai.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a nevelési-oktatási intézmények területén, helyiségeiben óvodai és iskolai idő alatt nem folytatható párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység.

A törvény azonban nem tartalmaz direkt jogkövetkezményt arra az esetre, ha egy politikus ezt mégis megszegi

hívja fel a figyelmet az ombudsman.

Ráadásul jelentős jogi különbségek lehetnek az esetek közt. Nem mindegy például, hogy óvodában vagy iskolában történik a politikai jellegű tevékenység, utóbbiban ugyanis a „demokráciára való nevelés” keretében a közpolitikai kérdésekkel való foglalkozás, vagy egy politikus látogatása, illetve egy vele való beszélgetés, vita akár előremutató is lehet. Emellett az is számít, hogy pontosan milyen politikus, milyen minőségében tett nyilatkozatáról vagy látogatásáról van szó, miről beszélt és mikor.

Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi időben nem sok politikus dicsekedett arról közösségi oldalán, hogy a közpolitikai kérdések iránt érdeklődő kisiskolásoknak tartott volna előadást egy iskolában, sokkal inkább jellemző, hogy a saját népszerűségük növelése céljából osztogatnak ajándékokat gyerekeknek, vagy díszletként használják őket az iskolához, vagy óvodához távolról sem kapcsolódó eseményekhez, hogy erről aztán még fotókat is közzétegyenek.

Egységes törvényi szankciót tehát nem könnyű hozni a jelenség ellen. Pénzbeli büntetést kiszabhat ugyan a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), de csak akkor, ha a politikusok épp kampányidőszakban használják politikai célokra a gyerekeket, na meg persze ha valaki bejelenti az esetet (emlékezetes példa Orbán Viktor 360 ezer forintos büntetése, amiért az országgyűlési választási időszakban óvodásokkal fotózkodott).

„A probléma és a kérdés tehát hosszabb ideje ismert előttem, ugyanakkor dilemmát jelent, hogy ombudsmani eszközökkel milyen módon lehet preventív irányból eredményeket elérni. Mindez mennyire tekinthető a jogi környezet hiányosságait érintő alkotmányos visszásságnak, vagy éppen a politikai és alkotmányos kultúra zavarának, amelyre példamutatással, aktív kampánnyal és politikai-etikai elvek és szabályok betartásával lehet választ adni, amelyben komoly szerepe lehet az egyes képviselő-jelölteknek.”

– írta a Szél Bernadettnek adott válaszában Székely László.

Kérdéses például, hogy ez ügyben megszólítható-e az Alkotmánybíróság, és hogy egy jogszabály-módosítás visszatartaná-e a politikusokat a gyerekekkel való kampányolástól, miközben láthatóan az NVB által kiszabott pénzbírság veszélye sem képes jobb belátásra bírni őket.

Utólag visszatekintve azonban kijelenthető, az ombudsman határozott felszólítása sem jelent visszatartó erőt a politikusok számára. Két hét sem telt el azóta, hogy Székely László felhívta az európai parlamenti választásokban résztvevő pártok és politikusok figyelmét, hogy ne szerepeltessék a gyerekeket politikai célból, Pánczél Károly fideszes országgyűlési képviselő máris egy csapat óvodással a háttérben ejtette meg az első kapavágást Szigetbércs új óvodájának építkezésén.

Összességében tehát: ahogy arra Szél Bernadett is felhívta az ombudsman figyelmét, ez a gyakorlat súlyosan sérti a gyermekek mindenek felett álló érdekét, a politikai befolyástól mentes neveléshez, a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez és az emberi méltósághoz való jogát. Ennek ellenére az alapvető jogok biztosa egy erőteljes figyelmeztetésnél többet nem tesz az ügyben, holott ő maga is elismeri, nem csak a kampányidőszakra jellemző a gyerekekkel való kampányolás, és hogy a törvény adta lehetőségek sem megfelelőek a jogsértések megfékezésére. Törvény ugyanis most is tiltja a direkt politikai rendezvényeket, a nem politikainak mondott, de nagyon is átpolitizált eseményeket (pl. óvodaátadás, mikulásünnepség stb.) viszont kevésbé szabályozza.

Szél Bernadett egyébként tavaly nyújtott be egy törvénymódosító javaslatot, ami a nemzeti köznevelésről szóló törvényt a következőkkel egészítette volna ki:

  • amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, a gyermek, illetve a tanuló politikai közszereplő jelenlétében zajló rendezvényeken a szülők által engedélyezett vagy támogatott módon, önkéntesen és abban az esetben vehessen részt, ha maga az esemény pártpolitikától mentesen, a társadalom többsége által elismert célok és értékek mentén szerveződik és zajlik le
  • kampányidőszakban egyáltalán ne lehessen gyermekek részvételével, politikusok jelenlétében zajló eseményt szervezni akkor sem, ha ehhez a szülők hozzájárultak és az esemény elvileg politikamentes.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt pedig úgy módosította volna, hogy a köznevelési törvényben szereplő pártpolitikai rendezvényeket illető korlátozások ne csak az iskolákra és óvodákra, de a biztonság kedvéért még a bölcsődékre is vonatkozzanak.

A törvény végül nem került módosításra.

Az ombudsman szintén rendelkezik egyébként törvénymódosító joggal, de amint az a válaszából is kiderül, igencsak tanácstalan a problémával kapcsolatban. Az pedig kicsit sem segít, hogy egyes politikusok egyszerűen figyelmen kívül hagyják, amit mond.