Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Hiszen olyan simán ment eddig minden!
Részlet az Optimistákból

„Nálunk még egy hónap előtt a pesti munkások a polgári köz­társaság mellett s ellenünk tüntettek. Nálunk még nem voltak meg azok a harcok, melyekben ez az öntudat megtisztulhatott volna. S ma így megyünk bele a proletárdiktatúrába.”

Én is csak a proletariátushoz beszélek
Részlet az Optimistákból

S mikor Kun a diktatúrát fenyegető külső és belső veszedelmek el­len szólította harcba a tömeget, mikor Kun a leküzdendő veszedelme­ket sorolta fel, Báti önkéntelenül Szamuely felé fordult, aki fején a sipkájával, hátát a falnak támasztva állt az ablak mellett, melyből Kun beszélt.

Vörös Budapest
Részlet az Optimistákból

„Elvtársak! Ez a mai pénteki nap, március huszonegyedike, a ma­gyar munkásság legnagyobb napja. Én akartam elsőnek meghozni a hírt: a kormány lemondott, és átadta a hatalmat Magyarország forra­dalmi proletariátusának.”