Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

A soát átéltek unokáinak színdarabja mutat rá, hogy hatalmas hiányosságok vannak a magyar társadalomban az elhallgatott traumák feldolgozása terén Kritika a Folyó Történetek című előadásról

2023 szeptemberében az L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület által szervezett,  pályakezdő és professzionális koreográfusok és képzőművészek előadásait sorozatba illesztő L1 Est(ek) eseménysorozatán debütált a budapesti Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban a Folyó Történetek című előadás. A performansz két fiatal képzőművész, Ana Fischer (Halász Anna) vizuális művész (az L1 tagja) és Nikol Fuska fotóművész nagyszüleinek a családtörténetére épül. Míg az egyikőjük a holokausztot túlélt nagyszülő emlékét, addig a másikuk a nyilasok közt szolgált rokonét, azaz az elkövető perspektíváját jeleníti meg a színpadon. 

Egy kerámia szív, dézsa, családi fényképek szétszórva egy egyszerűbb drapérián – egy transzgenerációs traumát feldolgozó előadás kellékei fogadnak bennünket a Jurányi Produkciós ház első emeletén. Schaár Erzsébet: Nővérek (1968) című szobrához hasonlóan két lehunyt szemű, magzatpózban fekvő női alakot látunk kibomlani a sötétből… A Folyó Történetek – amelyet Ana Fischer (Halász Anna) vizuális művész és Nikol Fuska fotóművész írt és adott elő – transzgenerációs traumák átdolgozásán keresztül eleveníti meg a második világháborúban ellentétes oldalon álló felmenők alakját, és ennek a kapcsolatnak a jelenig ható konfliktusait.

Az előadók az emlékezet efemer jellegét hangsúlyozzák: a családi és személyes emlékezet és az identitás összetűzését.

Az előadásuk első tíz percében hangfelvételen keresztül mesélik el a nagyszüleik vészkorszak alatti mindennapjait és tetteit, egyben pedig azt, hogy az akkori környezetük hogyan emlékezett a nagyszülőkre. Az elbeszélt történetek egy genogrammát alkotnak, vagyis egy kibővített, az életeseményeket is tartalmazó, a családtagok érzelmi kötődését ábrázoló családfát tárnak fel. Ugyanakkor az elbeszélés nem teljes, ugyanis éppen a nagyszülők perspektívája hiányzik, s kétséges, hogy a performerek milyen forrásokból dolgoztak, amikor a környezetük róluk alkotott képét vázolták fel.

A családi örökséggel való szembenézésen túl a feledés, hallgatás motívuma így már az előadás elején fontos szerepet kap, és éppen annyira szerves része a performansznak a továbbiakban is, mint a felmenők múltjának felvállalása.

Erről szól az a jelenet is, amelyben az előadók a dézsához vonulnak, és egy kerámia szíven keresztül – mintegy a múltat megismételve – újra és újra átöntik a vért szimbolizáló piros vizet. A kancsó, a vörösre festett víz, melyet felváltva öntenek a szíven keresztül, utalhatnak egyaránt a születésre, a halálra, de a zsidó  temetőkben látható kancsó motívumára is. A már-már rituális aktusba torkolló jelenet arra kérdez rá, hogyan történhetett meg a holokauszt?

„Két családi történet, egy szív, egy kancsó, egy dézsa, egy közös folyó és temérdek emlékkép. Egy közös kapcsolat, egybe folyó történetek, folyamatosan folynak generációkon át, míg meg nem állítjuk folyamát. Együtt a bűnben, együtt a bűnhődésben, együtt a fájdalomban és együtt az ártatlan feloldozásban.” Folyó Történetek. Jurányi Ház. (Forrás: Kovács István / L1 Egyesület)

Elhallgatás és az elfojtás

A túlélők és a bűnösök utódai, a Folyó Történetek esetében a nagyszülők unokái a második világháború alatt történeteket nem első kézből, vagyis a nagyszülőktől, hanem egymás szomszédságában, egymással ápolt barátságban hallják először. Így döbbenek rá a nagyszülők múltjára, és ennek felismerését és élményét jeleníti meg Halász és Fuska is.

Mostanra tudjuk, hiszen pszichológiai, társadalomtudományi kutatások bizonyítják, hogy a szülők (esetenként tudattalanul) továbbörökítik a traumáikat a gyermekeikre, és ez súlyos következménnyel jár: megjelenhetnek nemcsak pszichés zavarok formájában, de identitásválságként is. Ahogy arról Virág Teréz gyermekpszichológus (aki az elsők között azonosította a Holokauszt-szindrómát) több könyvében is tanulmányában is beszámolt, a személyes, egyben kollektív trauma átöröklődik a következő generációkra is, az elhallgatás és az elfojtás pedig romboló hatással van az egyén pszichéjére. Virág Teréz szemléletének a lényege, hogy a gyermek problémáit nem lehet a szüleitől és a társadalmi körülménytől függetlenül megérteni. A neurotikus tünetek mögött meg kell keresnünk a társadalom felől, a múltból érkező hatásokat.

A soá élménye olyan traumatizált túlélők unokáinál is észlelhető, mint az előadás egyik performere: ám a történtek nemcsak az ő emlékezetét formálják, hanem hatással vannak a társáéra is, akinek az egyik rokona a nyilasok között szolgált. E konfliktus köré fonódik a darab:

az emlékezőközösség, jelentsen ez akár barátokat, a családot, vagy nagyobb közösséget – korlátok között és egyre nehezebben, fogózók nélkül igyekszik feldolgozni a múltat, azzal is hogy a kulturális eszközkészletük és környezetük emlékezetpolitikai válsága finoman szólva sem kedvez ennek a folyamatnak.

Így tehát a Folyó történetek címe akár Elfojtott történetek is lehetne, hiszen a túlélők sok esetben inkább magukba fojtották az emlékeiket, s még ha beszéltek is róluk, akkor sem a családtagjaiknak… A múlt feldolgozásának megkönnyítéséhez a mindenkori politikai rezsimek sem járultak hozzá, miként arra az Erős Ferenc, Kovács András és Lévai Katalin által készített „Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?” című, a Medvetáncban megjelent, a második generációsokra fókuszáló interjúsorozat is rámutatott már 1985-ben. Megjegyezhetjük, hogy a mindennapi tapasztalat és a klinikai vizsgálatokon túl a transzgenerációs traumák kutatásra a mai napig nem áll rendelkezésre összefogott, rendszerezett kutatási anyag, a nemzetközi irodalmon és a hazai civil kezdeményezéseken, egyéni kutatásokon túl.[1]

További nehézség, hogy sokszor az adatokat nem is hozzák nyilvánosságra, így a kutatók kénytelenek a sötétben tapogatózni. Nem kedvezett a zsidó identitás felvállalásának az sem, hogy a múltban nem létezett ennek kikövezett útja. A rendszerváltás előtt ugyanis azok számára, akik nem hagyták el az országot, mintaként legfeljebb a 19. század második felétől elsajátított asszimilációs attitűd szolgálhatott. Ezáltal a soát átéltek gyermekei sem voltak képesek társadalmi keretek közt szembesülni a szüleik múltjával és a saját zsidóságukkal. Identitásukat így a legtöbben „felvilágosítás” útján lelték meg, sokszor idegenektől, konfliktusok és kínos helyzetek közepette, vagy ha családon belül,  akkor is többnyire traumatikus körülmények között.

Ana Fischer (Halász Anna) vizuális művész (L1-tag) és Nikol Fuska fotóművész. Folyó Történetek. Jurányi Ház. (Forrás: Kovács István / L1 Egyesület)

A tehetetlen múlt

Az emlékezetpolitikai hiányosságok mellett jelentősen befolyásolják a kulturális előzmények azt, hogy az eltűnő, átformáló emlékezet és az elhallgatott traumák konfliktusát hogyan jeleníti meg a  fiatal generáció a színpadon. Gondoljunk csak Fahidi Éva Sóvirágára. Azonban a Tünet Együttes előadásával ellentétben a két alkotó ezúttal nem a saját holokauszttörténetét dolgozza át színdarabbá. A Sóvirág perspektívájából tekintve az a kérdés merülhet fel, hogy mi történik, ha a túlélők személyes emlékezetét unokáik vihetik már csak tovább, akik nem rendelkeznek saját élménnyel a holokausztról, sőt nagyszüleik múltjától is távolabb kerülnek, tekintve, hogy élőben már nem kérdezhetik őket?

Kulcsfontosságú, hogy önmagából építkezzen a performer, különösképp, amikor saját családi emlékezetét meséli el. S amíg a Sóvirágban ezt biografikus motívumként tapasztalhatják meg a nézők, addig a Folyó Történetekben a többedik generációs traumaként jelenik meg. Mindamellett, hogy fontos témát visz színre, az előadás nem tesz említést arról, hogy a magyar állam – és vele együtt a magyar  társadalom – miként mulasztja el felvállalni saját múltjában betöltött szerepét, hogy mossa össze a bűnösséget az áldozati szereppel, és ezzel egyidejűleg hogyan ágyazza be a zsidóságról alkotott ellenségképet a politikába, és vele együtt a közéletbe.

Hogy miként formál hiányos képet a fiatalabb generáció fejében a holokausztról, nemcsak a Szabadság téri német megszállás áldozatainak az emlékművén látszik, de a XII. kerületben felállított Turul-szoborén is, melynek a talapzatán több olyan ember neve olvasható a kerület mártírjai között, akik valójában gyilkosok voltak. Az emlékezetpolitikai hiányosságok és a megmásított történelem miatt így a mai húszas, harmincas generáció kezében egyetlen eszköz marad, mégpedig a túlélők személyes kérdezése és a családfakutatás.

Folyó Történetek. L1-est(ek) IZP módra. Jurányi Ház. (Forrás: Kovács István / L1 Egyesület)

Múltfeldolgozás színházi eszközökkel

Ahhoz, hogy megértsük mekkora lemaradással küzdünk a múltfeldolgozás színpadi megjelenítésében, érdemes szemügyre vennünk a berlini Gorkij Theaterben játszott 1000 Serpentinen Angst darabot, amely szintén transzgenerációs traumákat tár fel, emellett pedig górcső alá veszi a német emlékezetpolitika ma is aktuális kérdéseit, az egykori Kelet- és Nyugat-Németország gazdasági, biopolitikai és társadalmi konfliktusait, vagy a második világháborús bűnöket.

Az Olivia Wenzel regényéből készült, Anta Helena Recke rendezte darab az NDK-ban a párthoz hű nagymamától a rendszer ellen lázadó punk anyán át az unokáig láttatja egy berlini család történetét. A három generáció időről-időre egymás mellett jelenik meg egy nem életrajzi esemény találkozási pontján: a tizenhat éves nagymama, a tizenhat éves anyuka és a tizenhat éves lány párbeszédbe elegyedik egymással. A fiktív találkozás lehetővé teszi az emlékek minél hitelesebb átadását, egyúttal az egyes generációk világképeinek a konfliktusára is fényt derít.

A berlini produkció egyértelművé teszi, hogy az egyén drámája társadalmi problémája is egyben, valamint alternatívát mutat arra, hogy az állam milyen szerepet tud vállalni az egyén múltfeldolgozásának könnyítésében.

S valószínűleg a politikai színdarab keretei közt a Folyó Történetek perspektívája is jelentősen kitágulna. Az előadók azonban nem beszélnek szűkülő lehetőségeikről, s nem reflektálnak azokra az emlékezést gátló rendszerekre, amelyek az ő generációjukat fokozottan érintik. A jövő nélküli társadalom és a neoliberális kapitalizmus felülírhatatlansága, amelyet Mark Fisher kapitalista realizmusnak nevezett, többszörösen is rányomja a bélyegét a fiatal generációra, amelynek a saját identitásától és múltjától megfosztottan már saját jelenét is nehéz megfogalmaznia. A Jurányi színpadán néma szobrokként emlékeztetnek minket arra, hogy mekkora űr fog keletkezni, ha a túlélők távoznak, és a feldolgozatlan és elhallgatott történeteket pusztán fényképeken, naplóbejegyzésekben hagyják hátra. A Folyó Történetek szereplői a múltat tehetetlenül nézik, változtatni már nem tudnak rajta, magatehetetlenül ismétlik újra és újra a felmenőik tettét megidéző mozdulatsorokat.

[1]Medvetánc, 1985/2-3. „Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?” Erős Ferenc–Kovács András–Lévai Katalin által készített családtörténeti interjúk.

Kiemelt kép: Folyó Történetek. Jurányi Ház. (Forrás: Kovács István / L1 Egyesület)