Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Az 1944 októberi józsefvárosi antifasiszta felkelés: Az első nap

A következő cikk, és az ezt követő sorozat a „Kis Varsó”-ként ismert, 1944 októberi józsefvárosi fegyveres antifasiszta ellenállás eddig feltárt eseményeit igyekszik a jelenleg elérhető források alapján összefoglalni, időrendben. A nyilaspuccsal egyidejű eseménysorozat a közvélemény előtt kevéssé ismert, pedig a II. világháború legszámottevőbb magyarországi antifasiszta ellenállásáról van szó. A felkeléssel két évvel ezelőtt több részes sorozatban foglalkoztunk, az újabb források alapján egyre pontosabb képet kaphattunk az ellenállásról. Az elmúlt évek kutatásainak eredményeit a következő hetekben több cikkben összegezzük.

1944. október 15-én a II. világháborúból való kiugrás hírére városszerte több házban vették le zsidók a sárga csillagot az azzal megbélyegzett „csillagos házakról”. Másnapra viszont kiderült, hogy végeredményben nem történt más, mint hogy a háborúból való kiugrás, és így a náciktól való függetlenedés gyanánt Horthy Miklós kormányzó gyakorlatilag visszaadta a náciknak az uralmat, akik 1944. október 16-án a Nyilaskeresztes Párttal alakítottak bábkormányt. Ekkorra már a Józsefvárosban felfegyverzett ellenállók vívtak tűzharcot nyilasokkal és nácikkal.

Szórólap Mádi Mária naplójából, Maria Madi Diaries, United States Holocaust Memorial Museum

Ez Magyarországon a II. világháború legkiterjedtebb fegyveres antifasiszta ellenállási eseménye volt, egy főleg zsidó munkaszolgálatosok, szociáldemokraták, és illegális kommunisták által kirobbantott lázadás a nyilasterror mészárlásaira adott válaszul. A közel háromnapos tűzharc főként a Népszínház utcában és a Teleki téren zajlott, a nyilaspuccs első napjaiban.

Honnan volt az ellenállóknak fegyvere?

Az egyik legvitatottabb kérdés a józsefvárosi felkelés ügyében az ellenállók felfegyverzése: hogy honnan és hogyan szerezhettek elegendő fegyvert egy olyan háromnapos tűzharc lebonyolításához, amelyet a nyilasok és nácik végül együttes erővel is csak tankokkal, és még úgy is csak két nap alatt tudtak leverni. Ahányan kutatták eddig ezt a kérdést, annyi különböző választ vagy javaslatot vetettek fel. Először Gazsi József[1] állítja, hogy az ellenállás munkaszolgálatosok által katonai raktárakból szerzett fegyverekkel történt; aztán R. L. Braham[2] vázolja a munkaszolgálatosok felfegyverzésének meghiúsult tervét; később pedig Adler Tamás egyesíti a két verziót.[3] Bartha Ákos abból indul ki, hogy a fegyverkereskedelemben bizonyíthatóan résztvevő Teleki téri feketepiac szolgált az ellenállók felfegyverzésének forrásául;[4] Gellért Ádám pedig a már idézett K. A. beszámolóját[5] tárta fel, mint egy konkrét eset példáját[6] – úgy is mint az első olyan forrást, amelyik arra enged következtetni, hogy volt zsidó, aki a nyilasokon keresztül jutott fegyverhez.

Az egyetlen leírás a fegyverszerzésről – Arcanum, Szabad Szó (Marosvásárhely), 1944. 11-22, 1. évfolyam, 17. szám, Szemtanú elbeszélése Budapest népének véres felkeléséről a nácik ellen

Az első három felvetéssel az a gond, hogy bár nem kizárható, hogy a túlnyomórészt vidéken állomásozó munkaszolgálatosok onnan nagyobb tételben szállítsanak fegyvereket a fővárosba, főleg a nyilaspuccs előtti időkben, belvárosi lakásokban felhalmozva őket, ennek a valószínűsége minimális. Ahogy annak is, hogy éppen a nyilaspuccs napjaiban szervezzék meg mindezt, amikor a fővárosban a felkelésben használt fegyverek már bevetésre is kerültek. Bár Braham világosan leírja, hogy ezidőben még csak a muszosok” felfegyverzéséről szóló kiáltványt sem osztották szét, de még ha annak a lehetőségét sem lehetne kizárni, hogy néhány munkaszolgálatos felfegyverkezve érkezett volna a fővárosba, a fegyvereket szédítő sebességgel és minden feltűnés nélkül kellett volna a város kellős közepébe szállítaniuk, mégpedig olyan mennyiségben, ami a körülményeket és következményeket tekintve aligha tűnik kivitelezhetőnek. A Teleki téri feketepiac önmagában szintén aligha kínált egy többnapos felkelés lebonyolításához elégséges katonai arzenált. Vélhetően a már idézett korabeli cikk sem véletlenül ócsárolja a Teleki-téren felvásárolt ócska nevetséges mordályok”-at. A náci dezertőrök által hátrahagyott fegyverek sem jelenthettek érdemi segítséget egy ilyen méretű felkelésben.

A saját álláspontom szerint – amely ugyan nem bizonyítható, de ki sem zárható – a nyilas- és náciellenes felkelőket elsősorban nem más fegyverezte fel mint maguk a nyilasok. A nyilasterror totális katonai diktatúrájának talán alulértékelt pillanata az a ritka demokratikusság, amellyel hirtelen nekiláttak Budapest lakosságát példátlan bőkezűséggel felfegyverezni. A város több pontján órák hosszat”[7] fegyvert osztó nyilasokban vélhetően nem merült fel, hogy a csillagjaikat épp akkor letépő zsidók legalább annyira keveredhetnek a fegyverekért lelkesen jelentkezők közé, mint azok a nyilasellenes kommunisták, szociáldemokraták, vagy antifasiszták, akik a leírások szerint a józsefvárosi ellenállásban a munkaszolgálatosok mellett résztvettek. Ráadásul a bármilyen igazoltatás, nemhogy háttérellenőrzés hiányában fegyverjogosult” külsőt biztosító nyilas karszalagokat, leventesapkákat, sőt még rangjelzéseket is nyilvánosan lehetett kapni városszerte, boltokban.[8] Több haluc – illegális cionista ifjúsági mozgalom – ezeket a lehetőségeket már rögtön a nyilaspuccs első napjaiban ki is használta.[9]

Mint K. A. beszámolója is mutatja, más esetben mindössze egy könnyen megszerezhető jelszó is biztosítékként működött, hogy a fegyverek nyilaskézre” kerülnek. Akik képesek voltak „13-14 éves kölyköket” ily módon puskákkal ellátni, nem kizárt, hogy hasonlóan éles ítélőképességükkel egy-egy csillag nélküli zsidót vagy megbízható külsejű szociáldemokratát is kellőképp felfegyvereztek.[10] Bár honvédekhez szólt az az október 16-i nyilas plakát illetve röpirat, mely szerint „Aki a fegyvert leteszi vagy erre parancsot ad, felkoncolandó!”[11], illetve „Rendelkezésetekre bocsátjuk azokat a […] fegyvereket melyekkel biztosítani tudjuk hazánk határainak védelmét”, ez a gyakorlatban, legalábbis a puccs idején, éppannyira kizárólagosan vonatkozott a honvédekre, mint a határokra[12]12: leginkább semennyire, főleg Budapesten. A fegyverekre viszont annál inkább. Mindez többek közt azt is megmagyarázná, hogyan jutottak Budapesten egy adott városrészen belül egyszerre ennyien fegyverhez – főleg miután a hírek, mint a későbbi elbeszélésekből kiderül, ezekben a napokban futótűzként terjedtek a városban.

Teleki László tér, 1940 (Fortepan)

Összehasonlításképp: míg a józsefvárosi ellenállás leverésében is résztvevő KABSZ-tagok[13] állítólag összesen 750 darab fegyverhez jutottak, addig egy nyilas tanúvallomás szerint egyedül az ellenállás harmadik napján 73 felfegyverzett ellenállót állítottak elő.[14]

1944. Október 15.

Gazsi József máig kiadatlan kandidátusi értekezésében a következőt írja, forráshivatkozás nélkül: Október 15-én a Vay Ádám u. 8. sz. házban a lakók ruháikról és a kapu felől levették a sárga csillagot. […] Valaki feljelentette őket, mire két SS katonát küldtek ki a „rend” helyreállítására. A lakók lefegyverezték őket, de azoknak sikerült megszökniük. Erősítéssel tértek vissza, berobbantották a kaput, s két embert rögtön megöltek. Barbár módon kézigránátot dobtak az óvóhelyre is, ahol 12 ember meghalt, 10 megsebesült.” Majd hozzáteszi azt, ami a legtöbb forrás szerint legkorábban másnap történhetett: Az ottlakókat ezután a Városi Színházba, majd a Tattersallba terelték, miközben két személyt […] agyonlőttek.”[15]

A Népszínház utcában lakó Tildy Zoltán, későbbi köztársasági elnök, aki ekkor az említett Magyar Front Intézőbizottságának volt tagja, egy későbbi interjúja szerint [október 15] [e]stére már tisztán látszott az utolsó magyar kísérlet bukása. Éjjel bevonuló német csapatok éneke hallatszott be a Rákóczi útról.”[16]

Raoul Wallenberg egy héttel későbbi követi jelentésében írja az október 15-ei illetve az azt követő napokra utalva, hogy többszáz ember életét követelő pogromok történtek Budapesten: „[a nyilas] puccs első napjaiban sok egyénileg végrehajtott őrizetbe vétel történt, és [a nyilasok] pogrom-cselekedeteket is hajtottak végre, amelyeknek során állítólag 100-200 személyt öltek meg. Továbbá a nyilaskeresztesesek különböző zsidóházakat kiürítettek és lakóit gyűjtőtáborokba hajtották.”[17]

A Népszínház utcai zsidók Városi Színházba (ma Erkel Színház) terelése. Az eseményről a Deutsche Wehrmacht Faubel nevű képtudósítója 17 képet hagyott ránk. (forrás: Bundesarchiv)

A rendőrség az első zsidó öngyilkosságot október 15-én este 19.32-kor regisztrálta. A mentők aznapi eseménynaplója az első gyilkosságot 21 óra 15 perckor rögzítette.[18]Ezekről még a későbbiekben szót ejtünk.

Gazsi József még a rendszerváltás előtt írta a felkelésről, hogy [m]a még az események pontos időbeli sorrendjét sem tudjuk összeállítani.”[19] Ez a jelenlegi munka először tesz erre kísérletet.

A korabeli sajtóban az események után hetekkel, hónapokkal később megjelent cikkekben, illetve a háború utáni években tartott népbírósági perekben is a józsefvárosi ellenállás, illetve nyilasok által elkövetett tömeggyilkosságok részleteit többször az „október 15 után”-i eseményekként említik. Egyes később erről író szerzők, illetve a jóval később, már ebben az évezredben meginterjúvolt túlélők elmondásaiban gyakran közös vonás, hogy ez az „utáni” megkülönböztető jelző elmarad, és többen úgy beszélnek az eseményekről – amelyek a legtöbb kortárs forrás szerint október 15. és 18. között zajlottak –, mintha ugyanaznap, október 15-én, mind huszonnégy órán belül zajlottak volna. Ez több esetben vélhetően annak is köszönhető, hogy ezt a dátumot egyesek nem szó szerint, hanem a nyilaspuccs szinonimájaként, kvázi fogalomként, aztán sokáig az abból következő események megjelölésére is használták.

Azokat a leírásokat és vallomásokat, amelyekben a legtöbb, főleg kortársként író vagy nyilatkozó tanúk által október 16-ára illetve 17-ére eső eseményeket túlélők mégis október 15-re datálják, ennek megfelelően közlöm itt; a többi leírásból azonban kiderül, hogy az események kronológiája és idővonala másképpen valószínűsíthető.

Délután”

A Népszínház utca 47.-ben lakó, akkor huszonnégy éves Büchler Klára 1947-es naplóleírása szerint 1944. október 15-én délután „egymáshoz jártak a lakók, a legújabb hírekért, mindenki találgatta, most mi lesz, az első nagy örömmámor elcsitult, az oroszok még sehol se voltak, német rengeteg volt, mindenki találgatott – egyszer csak valaki azt mondta, a rádió megint németül légó jelzéseket ad le. Ez gyanús volt. A ház férfi lakó[i], zsidó-keresztény, összeálltak a folyosón, és megbeszélték, hogy pár órás váltással kapuőrséget tartanak, nem lehet tudni, mi lesz. Délután 6 óra körül azt mondtam a [férjemnek], én nem érzem magam biztonságban itthon”.[20]

Éjszaka”

Salamon Mihály riportregénye szerint [a] gátlástalan nyilas hóhérlegények már első éjszaka járták az utcákat, és belekötve egy-egy véletlenül eléjük kerülő zsidóba vagy munkaszolgálatosba, ott a helyszínen vagy a Duna partján agyonlőtték őket. Vasárnap éjjel az egyik Népszínház utcai házból rálőttek a nyilasokra.”[21]

A Fiumei út a Teleki László térnél (forrás: Fortepan / Vaskapu utca)

A zsidó lakosságra a kerületi pártvezetők irányítása alatt rászabadított nyilasok R. L. Braham leírásában „géppisztolyokkal és kézigránátokkal több száz zsidót mészároltak le csillagos házakban és a munkaszolgálatos alakulatoknál az október 15-éről 16-ára virradó éjjel”, amire „[e]gyik ürügyük az volt, hogy néhány fegyverhez jutott munkaszolgálatos néhány órával korábban [!] a Népszínház utca 31.-ben és a Teleki tér 4.-ben ellenállást tanúsított.”[22] Az a fegyveres ellenállás tehát, amely a legtöbb kortárs és későbbi leírás szerint legalább három napig tartott, Braham fenti leírása szerint alig egy éjszakát élt meg.

Komlós János az eseményeket több mint másfél évtizeddel később, 1961-ben így írja le: „[o]któber 16-ra virradó éjszaka spontán önvédelmi harc is kirobbant a fővárosban. A Népszínház utca 31. és a Teleki tér 4. szám alatti házak lakói, munkások és munkaszolgálatosok irányításával fegyveresen védekeztek a rájuk törő nyilas brigantik ellen. Egész éjszaka folyt az egyenlőtlen küzdelem, amelyet végül a németek vertek le tankokkal és ágyúkkal.”[23] Komlós itt már egyértelműen egyetlen napon történt eseményként kezeli a történteket.

Abban viszont szinte mindegyik forrás egyetért, hogy már október 15-én éjjel fegyveres harc kezdődött Józsefvárosban. Az idézett rendőrségi jegyzőkönyv és a mentők aznapi eseménynaplója szerint pedig a nyilasok már aznap mindenképp elkövettek gyilkosságokat ebben a kerületben.

Köszönet: Adler Tamásnak, Forgács Évának, Gáspár Zsuzsának, Nemes-Jakab Évának, Molnár Krisztina Ritának, Tamás Ábelnek

Nyílt felhívás: Ha bárkinek van bármilyen információja, amivel a fenti kutatást tudná segíteni, kérem, írjon a szerzőnek a [email protected]!

[1]Gazsi, i. m.

[2]R. L. Braham, i. m.

[3] – Adler Tamás: Józsefvárosi zsidó ellenállás, Kommentár, 2019 1. szám; Vö. Mit nem tudunk még a Népszínház utcai 1944-es felkelésről? Megjegyzések Gazdag Péter Magyar fegyveres antifasiszta ellenállás című írásához, Mérce, 2021, március 13.

[4] – Bartha, i. m., 139, 365. old.

[5] – Szabad Szó (Marosvásárhely), 1944. 11-22, 1. évfolyam, 17. szám, Szemtanú elbeszélése Budapest népének véres felkeléséről a nácik ellen: Kézigránáttal, revolverrel a német tankok ellen

[6] – Gellért Ádám: „Kis Varsó” – az 1944. október 15–17-i fegyveres zsidó ellenállás rekonstrukciója, Clio Intézet konferenciája, legutóbb letöltve: 2023 szeptember 12: https://www.youtube.com/watch?v=2kS_rok5JFY

[7]Lásd Wilde, i. m.

[8]„Megkerestem egy levente szakboltot, amely valahol a Nagy Sándor utcában […] Vásároltam ott egy leventesapkát, különböző rangjelzéseket, derékszíjat, és egyéb felszereléseket. A bolti eladó kissé meglepetten nézett rám a rangjelzések vásárlásakor […]” – „Szabó Lajos” interjúja, Tépd le, i. m., 191. old.

[9] – Mint a halucok hamispapír-gyártását vezető Gur Dávid elmondja, „Volt [fegyverem] […], de csak október 15-e után. Az egyik kisegítő karhatalmi alakulat tagjának álcáztam magam, és afféle félkatonai mezbe bújtam. Vagyis, volt leventesapkám, bőrkabátom, szíjam, és rajta egy revolver. …ez volt az egyetlen módja annak, hogy az ember életben maradjon! Azt, hogy egy zsidó fiú nyilasnak öltözik, egyszerűen nem tudták elképzelni – sem a magyar, sem a német hatóságok.” – Gur Dávid interjúja, Tépd le, i. m., 79. old.

[10]„Tudniillik minden ellenkező híreszteléssel szemben mind közelebb került az ember a fasisztákhoz, annál kisebb volt a veszély. Mert ők álmukban nem gondoltak volna arra, hogy valaki arra merészkedik, hogy a közelükben végezzen illegális tevékenységet.” – Kádár Iván interjúja, Tépd le, i. m., 213. old.

[11]Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon, 1944. október 16./1945. április 4, Kossuth Könyvkiadó, 1974, 43. old. A Népszínház utcai pogrom egyik, kilencvenen felüli túlélője megkérdezett, tudom-e, mit is fed pontosan a „felkoncolás”, mert neki azóta nem sikerült rájönnie.

[12] – Az oroszok ekkor már többek közt Debrecennél és Szegeden voltak.

[13]Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség”, nyilas katonai szervezet.

[14] – Sugár Ottó vallomása, Sugár Ottó peranyaga, HU BFL – VII.5.e – 16759 – 1949, 76. old.

[15] – MTA KIK KT D/14.302, Gazsi József kandidátusi értekezése, 253-254. Az utolsó mondatban az 1946. április 13.-i Népbirósági Közlönyre hivatkozik.

[16] – Tildy Zoltán pótvezér interjúja, Tanúságtevők 4. C. Visszaemlékezések a magyarországi munkásmozgalom történetéből, 1941-1944. Sajtó alá rendezte Petrák Katalin, Budapest, Kossuth, 1985, 374. old.

[17] – Karsai Elek és Karsai László: Vádirat a nácizmus ellen: Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez, 4. kötet, 1944. október 15.—1945. január 18., Balassi Kiadó, Budapest, 2014, 60. old., Wallenberg 1944 október 22-i követi jelentése, 162; Vö. „Sirat minket az eső”: a vészkorszak eseményei a Teleki téren, 2013, 92. old. Bár magát a Tattersallt nem használták a nyilasok gyűjtőtáborként, onnan október 17-én a Dohány utcai és Rumbach Sebestyén utcai zsinagógákban rendeztek be „koncentrációs” táborokat, melyekben volt, hogy 6000 embert is fogva tartottak.

[18]Sirat minket az eső”, i. m., 92. old.

[19] – Gazsi, i. m. 260. old.

[20]Büchler Klára naplója, kéziratból.

[21] – Salamon Mihály: Keresztény voltam Európában: Pesti riportregény a nyilas időkből, 1944-1945, Napvilág Kiadó, 2016, 140. old. Lábjegyzetben hozzáteszi: „1944 október 15-16-án néhány munkaszolgálatos és környékbeli zsidó fegyverhez jutott, és felvették a küzdelmet a Népszínház utcában, illetve a Teleki téren. Az ellenállás nagyságára és pontos térbeli kiterjedtségére, nemkülönben szervezettségére vonatkozó források meglehetősen ellentmondásosak.” (U.o.)

[22] – Braham, i. m., 909.

[23] – Komlós János: Elárult ország, Gondolat Kiadó, Budapest, 1961, 243-244. old. Komlós az első, aki az ellenállás helyszíneiként a Népszínház utca 31.-et és Teleki tér 4.-et említi.

Kiemelt kép: Fortepan