Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Újpest LMP-s alpolgármestere szerint nem lehet leállítani a szerdai kilakoltatást, pedig ez nem igaz

Ez a cikk több mint 1 éves.

Perneczky László, Újpest népjóléti alpolgármestere az utóbbi napokban intenzíven próbálja magyarázni a bizonyítványt egy kilakoltatási ügyben. Szerinte igenis jogos és elvárt döntéshozói magatartás egy különösen hátrányos helyzetű kerületi lakos lakásától való megfosztása. Annak ellenére is, hogy főnöke, a momentumos színekben megválasztott, majd pártjában felfüggesztésre került Déri Tibor polgármester a Fővárosi Közgyűlésben megszavazta a fővárosi lakóingatlanok esetében a kilakoltatási moratórium előrehozatalát.

A kettős szavazás a fővárosi tulajdonú ingatlanokból való kilakoltatások leállítására, és a kerületek hasonló eljárására való szándék kinyilatkoztatására vonatkozott, a jelen lévő polgármesterek is csatlakoztak hozzá, így tett Déri Tibor újpesti polgármester is.

733/2022. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti hatáskörében eljárva kezdeményezi a kerületi önkormányzatoknál, hogy végrehajtást kérőként 2023. április 30-ig – magánszemély kötelezett esetében –
a) ne kezdeményezzék lakóingatlan kiürítésének foganatosítását,
b) kezdeményezzék az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárásnak a lakóingatlan kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését.

határidő: azonnal
felelős: Karácsony Gergely
[25 igen (68,92%), 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott (18,34%)]

Mindez üdítő hírként szolgált nem csak azoknak a polgároknak, akik a kilakoltatás rémétől aggódnak, hanem azoknak is, akik szerint emberek utcára tétele, sokszor elhelyezés és nyomasztó emberi körülményeikre való tekintet nélkül, teljességgel elfogadhatatlan. Jó hír volt ez azoknak is, akik Újpest különösen kíméletlen lakáspolitikája ellen emeltek szót az utóbbi időben: és mégis mindezek az emberek most értetlenül állnak az újabb, szerdára tervezett lakáskiürítés előtt.

Az érintett bérlő ugyanis különösen sérülékeny, rászoruló ember, akinek az utcára tételével nemcsak, hogy nem nyer semmit az önkormányzat azon túl, hogy tovább gyarapítja a budapesti hajléktalan emberek számát, még a saját – törvényből és önkéntes vállalásokból adódó – kötelezettségeit is figyelmen kívül hagyja, hiszen Újpestnek is Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 12. pontjában rögzített kötelező feladata a hajléktalanság megelőzése. Nem nyer semmit, hiszen a bérlő tartozását – sok más esethez hasonlóan – a hajléktalanság felszámolásáért küzdő civil szervezetek rendeznék, így az eljárást csak és kizárólag az illető megbüntetéseként lehet értelmezni.

A fentiekre való tekintettel a Mérce is élénken érdeklődött az újpesti polgármesternél, hogy mégis mi lehet a logika abban, hogy szeptember végén elfogadja a Főváros előrehozott moratóriumát, majd újabb kilakoltatást jelent be. A polgármester nevében a már említett Perneczky alpolgármester állt elő magyarázattal. Kettővel is. Ugyanis lapunk egy nagyobb, kerületi lakáspolitikákat összehasonlító írásához, és ezzel a konkrét esettel foglalkozó cikkéhez is elküldött egy-egy hasonló kérdést, a válaszok viszont nem teljesen ugyanazok.

Kollégám kérdésére az alpolgármester kerek-perec közölte, hogy „az október 19-re tervezett intézkedést nem tervezik visszavonni”, míg sajátomra már a hatáskörét is tagadta:

„az újpesti önkormányzati lakásállományt kezelő UV Zrt. számára az Önkormányzat, mint a Zrt. tulajdonosa kizárólag Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján tud hasonló jellegű kerületi moratóriumot utasításként előírni. A polgármester hatásköre erre nem terjed ki. Az újpesti Képviselő-testület a soron következő rendes ülését – amelyen egy ilyen kerületi moratórium elrendelését tárgyalhatná – 2022. október 27. napján tartja.”

A védekezés a legjobb esetben is a részben Perneczky által vezetett önkormányzat működésével kapcsolatos tudatlanságból fakad. Vagy esetleg szándékosan ködösít. Két okból is világos, hogy nincs harmadik lehetőség.

Az egyik az, hogy a polgármesternek igenis van jogköre. Az AVM jogászainak segítségével határozottan állíthatjuk, hogy a polgármesternek

„[a] 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 27. § (5) bekezdése alapján joga volna a kilakoltatások azonnali leállítására utasítania az önkormányzat vagyonkezelő szervezetét, hiszen ezen újpesti rendeleti hely világosan jelzi, hogy néhány kivételtől eltekintve a polgármester gyakorolja a tulajdonosi jogokat a gazdasági társaságok tekintetében.”

A másik ok pedig az, hogy ha erről a jogról nem is tud, azzal csak tisztában van, hogy soron és renden kívüli önkormányzati képviselő testületi ülést összehívhat bármikor.

Perneczky úr mindezeket vagy ismeri, vagy nem, mindenesetre kezét széttárva sajnálkozik, hogy ezek szerint Újpest polgármestere hiába fogadta el a Fővárosi Közgyűlésben a Karácsony Gergely által felterjesztett felkérést szeptember 28-án az azonnali kilakoltatási moratóriumról, sajnos annak becikkelyezésével kénytelen megvárni október 27-ét. A moratórium október végi kihirdetése azt jelentené, hogy a rendes, országos moratóriumot mindössze két héttel hosszabbítja meg az önkormányzat.

A leírtakból egyértelmű, hogy a polgármesternek nem csak kötelessége, de joga és lehetősége is van arra, hogy egy személyes tragédiát megelőzzön. Mindene van hozzá, egy valamije nincs a gyanúnk szerint:

akarata.

Ez pedig felelős városvezetőként igencsak nehezen védhető, még ha a legnagyobb meglepetésre egy olyan párt (LMP) politikusa, Perneczky László is siet segítségére a mundér fényezésében, amely párt egyébként – legalábbis papíron – kifejezetten haladó lakáspolitikát képvisel: a lakhatási válság felszámolásáért száll síkra, és – legalábbis így hirdeti – felszámolná a hajléktalanságot.