Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Már külön kormányrendelet szögezi le, hogy az EU-s kritikák átléptek „egy vörös vonalat”

Ez a cikk több mint 2 éves.

A kormány már külön rendeletbe foglalta saját áldozati szerepét: a kedden megjelent Magyar Közlönyben szereplő szöveg „durva és antidemokratikus” kijelentésekről ír az uniós tisztségviselők részéről, és Varga Judit igazságügyi minisztert felhatalmazza ezen álláspont és a gyermekvédelmi törvény ismertetésére.

„A Magyarországot ért durva és antidemokratikus politikai támadásokról” címet viselő kormányhatározat pontokba szedi a kormány észrevételeit az  Európai Unió, illetve „annak több tagállama magas rangú vezető tisztségviselője” által a gyermekvédelmi törvény homofób módosítójával kapcsolatos kritikáiról.

A szöveg szerint ezek a szereplők a kijelentéseikkel „átléptek egy vörös vonalat”, a hangnem és maguk az állítások „rég letűntnek hitt korok gyarmatosító beidegződéseit és magukat felsőbbrendűnek tartó szereplők minden tiszteletet nélkülöző hatalmi megnyilatkozásait idézik.”

Ezekkel a támadásokkal szemben Magyarországnak a rendelkezésére álló összes jogi eszközzel meg kell védenie magát. „A  gyűlöletbeszéd Magyarországgal szemben is tilos!” – áll a szövegben.

A határozat következő pontja szerint az „európai ideológiai fősodor képviselői” „étlapként” tekintenek a közös európai értékekre és alapvető jogokra, amikből önkényesen válogathatnak. Az őshonos nemzeti kisebbségek jogai, a nemzeti és alkotmányos szuverenitás, a közösségek önrendelkezéshez való joga és a gyermekvédelem nem szokott a kiválasztott értékek közé tartozni, legalábbis a kormány így véli.

„Mi, közép-európaiak ismerjük jól, hogy milyen az, amikor az  állampárt, illetve az  általa működtetett diktatórikus rendszer vagy karhatalmi erő akarja a szülők helyett nevelni a gyermekeket. A kommunistáknak sem engedtük ezt meg, nem engedjük hát, hogy a  liberális demokrácia önjelölt apostolai a  magyar szülők helyett neveljék a  gyermekeket. Nem engedhetjük, hogy a  szülők helyett civil szervezetek gyámsága alá helyezzék a gyermekeinket” – áll az utolsó pontban.

A határozat felhatalmazza Varga Judit igazságügyi minisztert arra, hogy annak tartalmát ismertesse az európai uniós politikai élet szereplőivel, valamint a gyermekvédelmi törvény módosítójának tartalmával és a kormány egyéb gyermekvédelmi intézkedéseivel kapcsolatban tájékoztassa az európai uniós és a tagállami szerveket és tisztségviselőket.

A rendelettel kapcsolatban Varga Judit Facebook-bejegyzést tett közzé, melyben kijelentette, hogy „ami szembemegy a demokráciával, azt meg kell állítani!” „A kormány döntése alapján a mai nap folyamán levélben tájékoztatom az európai uniós politikai élet szereplőit, valamint az uniós és a tagállami szerveket és tisztségviselőket a kormányhatározatban foglaltakról, a gyermekvédelmi törvény tartalmáról, továbbá a Kormánynak a magyar gyermekvédelmi politikával szembeni támadásokkal kapcsolatos álláspontjáról” – írja a miniszter.

Kérdés, miért kellett erről külön kormányrendeletet kiadni, hiszen Varga Judit eddig is sokszor tett már hasonló megnyilvánulásokat ilyen típusú felhatalmazás nélkül is.

Az Európai Parlament szerdán vitázik, majd csütörtökön szavaz egy Magyarországgal kapcsolatos állásfoglalásról, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy addig ne hagyja jóvá a Magyarországnak járó helyreállítási pénzeket és a 2021-2027 közötti költségvetésből finanszírozott projekteket, amíg nem nyer bizonyítást, hogy a források nem járulnak hozzá az alapvető emberi jogok megsértéshez, illetve „haladéktalanul tegyen jogi lépéseket és használjon fel minden rendelkezésére álló eszközt a jogsértés megakadályozására, legyen az a kötelezettségszegési eljárás felgyorsítása vagy az Európai Unió Bíróságának bevonásával a törvénymódosítás alkalmazásának azonnali felfüggesztése”.

A gyermekvédelmi törvény homofób módosítójával kapcsolatos cikkeinket itt lehet megtalálni.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd