Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Hajléktalan aktivista indított végrehajtást a fővárosi kormányhivatal ellen, mert nem fizették ki az éhezésért járó sérelemdíját

Az Utcajogász ügyfele, Lakatosné Jutka, A Város Mindenkié csoport aktivistája indított végrehajtási eljárást a fővárosi kormányhivatal ellen a jogvédő szervezet segítségével. A kormányhivatalt márciusban kötelezte a bíróság bocsánatkérésre és sérelemdíj kifizetésére, de nem tettek eleget ennek, ezért indul az eljárás.

Az Utcajogász közlése szerint Lakatosné Jutkát a kormányhivatal 2016 márciusában jogszerűtlenül zárta ki az aktív korúak ellátásából, ami neki és férjének a havi jövedelme jelentős részét jelentette. A nő a határozat ellen fellebbezett, a fellebbezést másodfokon elutasították. Itt az Utcajogász szerint a kormányhivatal újabb jogsértést követett el, mert még csak meg sem próbálta kézbesíteni az AVM aktivistája részére a másodfokú határozatot.

Az Utcajogász közleménye szerint amikor a nő erről – hónapokkal később – tudomást szerzett, közigazgatási pert indított, amit megnyert. A közigazgatási bíróság kimondta, hogy a kormányhivatal megsértette Lakatosné Jutka tisztességes eljáráshoz való jogát, de a közigazgatási bíróság ezen túl a sérelmet orvosolni nem tudta, azt a kormányhivatalnak kellett volna. A kormányhivatal azonban akkor is hallgatott, és az Utcajogász, illetve Lakatosné Jutka egyezségi ajánlatára – ami a jogszerűtlenül elvont ellátás utólagos megfizetéséről szólt volna – nem válaszoltak.

Az AVM aktivistája ezek után kénytelen volt polgári pert indítani, amiben már nemcsak az elmaradt ellátást követelte, hanem személyiség jogai megsértése miatt sérelemdíjat is, és azt, hogy a kormányhivatal adjon elégtételt. Erre az szolgált alapul, hogy az évekig tartó jövedelemkiesés az emberi méltóságát súlyosan sértő helyzetekbe sodorta, sokszor éhezett, szorongott, és mindez a kormányhivatal jogsértése miatt történt.

A polgári pert első- és másodfokon is megnyerte. A bíróság kimondta, hogy Lakatosné Jutkát a szociális ellátás lehetőségétől mind az első, mind a másodfokú határozat (a kormányhivatal által hozott) jogszabályi alap nélkül vonta el. Kimondta továbbá, hogy az éhezés, a nélkülözés ilyen szintje a személyiségi jogok szükségszerű sérelmét eredményezi.

Az Utcajogász közleménye szerint „különösen cinikusnak érezi, hogy a kormányhivatal még most, három évi pereskedés után sem teljesít, hanem végrehajtás indítására kényszeríti Jutkát. Elfogadhatatlan, hogy egy nélkülöző, kiszolgáltatott embernek három évet kell várnia, hogy megkapja az államtól azt ami megilleti, és a létező összes hatósági és bírósági eljárást végig kell csinálnia, úgy, hogy az állam járt el jogsértően.”

A közlemény végül hozzáteszi, hogy az Utcajogász reméli, a bírósági végrehajtói kar olyan hatékonyan szerez érvényt a követelésének, ahogy a kilakoltatásokat foganatosítja.

Lakatosné Jutka korábban volt a Mérce vendégszerzője is, róla szóló és általa írt cikkeinket itt találja.