Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Egyszemélyi vezetés alá helyezné a kormány az Akadémiától elszakított kutatóhálózatot

Közös nyilatkozatot adott ki a volt MTA-kutatóhálózathoz tartozó intézmények autonómiáját és pénzügyi helyzetét tovább romboló kormányzati tervek ellen az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ). A két szervezet november 23-án azt követően tartott fórumot, hogy a kormány benyújtott egy törvényjavaslatot, amiben 

soha nem látott központosított struktúrát hozna létre.

A szervezetek felidézik, hogy 2019-ben a munkavállalók, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a nemzetközi tudományos közösség határozott tiltakozása ellenére a kormány parlamenti többsége segítségével elszakította a kutatóhálózatot az Akadémiától. Ugyan sikerült elérni, hogy az MTA a hálózat Irányító Testületén (IT) keresztül befolyást tudott gyakorolni a hálózat működésére, de képviselői kisebbségben maradtak. 

A kutatóhálózat kálváriája 2019-ben kezdődött, ekkor szavazta meg kétharmados kormánypárti többség az MTA-t feldaraboló törvényt, amelynek értelmében a legtöbb kutatóintézet az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) fennhatósága alá került. 2020-ban aztán a hálózat dolgozóit – azok tiltakozása ellenéremegfosztották a közalkalmazotti státuszuktól. Az Alkotmánybíróság tavaly novemberi döntése szerint viszont arra törvényellenesen kötelezték az MTA-t, hogy az ingatlanvagyonát továbbra is az immár leválasztott kutatóhálózat rendelkezésére bocsássa. A kutatóhálózat leválasztásakor ugyanis az ingatlanok az MTA tulajdonában, de az ELKH használatában maradtak.

Az ADF és a TDDSZ közös nyilatkozatában megjegyzi, a hamarosan 200 éves Magyar Tudományos Akadémiával szemben a leválasztott kutatóhálózat „nem vált bejáratott „brand”-dé, ahogy azt ígérték”, már csak azért sem, mert a nevét többször is megváltoztatták az elcsatolás óta. 

„A kormány által Gulyás Balázs kutatóhálózati elnök kérésére benyújtott újabb javaslat ismét megváltoztatná a kutatóhálózat nevét, és soha nem látott központosított struktúrát hozna létre, mivel az elnök egy személyben dönthetne kutatóintézetek és -központok megszüntetéséről, átszervezéséről és alapításáról. A javaslat kiiktatná a munkavállalói részvételt is az irányításból, és a kutatóhelyek vezetőinek sem lenne abba beleszólásuk.”

A szervezetek kiemelik azt is, szerintük ez a struktúra teljesen ellentétes a kutatóhálózat hagyományaival, amely az MTA felügyelete alatt is testületi irányítás alá tartozott (az elnök  egy személyben nem dönthetett), és ellentétes a tudományos szabadság intézményi biztosítékaival is, hiszen az egyetemeket, kutatóhálózatokat mindenhol testületek irányítják. 

A kutatóhálózat pénzügyi helyzetével kapcsolatban arról számolnak be, hogy az elcsatolás utáni minimális reálbér-növekedés rövid életűnek bizonyult, a rendkívüli mértékű infláció, a rezsiárak megemelkedése újra lehetetlen helyzetbe hozta mind a kutatóhálózatot, mind annak dolgozóit. Így számos munkavállaló bérét külön forrásból kell kiegészíteni a garantált bérminimumra. 

Ez az alacsony bér alapvető megélhetési problémát jelent.

„A kutatóhálózat elnöke ugyanakkor visszatart tudomásunk szerint kb. 11 milliárd forintot, a teljes költségvetés mintegy ötödét, amely intézkedés célja a kutatók számára ismeretlen. Egyes kutatóközpontok költségvetése 2024-ben jelentősen csökkenni fog, működésük fenntarthatatlanná válik, és csoportos létszámleépítések fenyegetnek”

– fogalmaznak a kutatók.

„Tiltakozunk az akadémiai szabadság módszeres felszámolásának újabb lépése ellen”

– írja közös közleményében öt egyetemi szerveződés és két szakszervezet, szolidaritást vállalva a kutatókkal. Szerintük a salátatörvénybe bújtatott új szabályozással a kormány példátlan hatalmat összpontosítana a kutatói hálózat újonnan kinevezett elnökének kezébe a pénzügyi források önkényes elosztásától kezdve egész intézetek megszüntetéséig:

„A tervezet lehetővé tenné számára a kutatóintézetek egységes, központi vezetésű vállalattá történő átszervezését, úgymond »a világ élvonalába való kerülés« érdekében. Az alapkutatás azonban nem menedzselhető vállalatirányítási módszerekkel. ”

Az aláírók szerint a törvényt a végletes hatalomcentralizáció általános hazai gyakorlatának jegyében, szakmai előkészítés és hatástanulmányok nélkül, a nyilvánosságot megkerülve terjesztette a parlament elé a kormány.

A kutatóintézetek vezetői és dolgozói a sajtóból értesültek a tervezett változtatásokról.

A kutatóhálózat elnöke válaszra sem méltatja a szakszervezet megkereséseit – írják a szervezetek, hozzátéve, az előzetes szakmai vita nélküli változtatások borítékolható eredménye a kudarc: lassú halódás vagy összeomlás. 

„Az alapkutatások logikájától idegen, dilettáns beavatkozás azzal fenyeget, hogy az alapkutatások elhalnak, az autonóm tudósok elvándorolnak, lecserélődnek beosztott, „műszeres emberekre”

– fogalmaznak a szakmai szervezetek, akik szerint mindez a felsőoktatást is mélyen érinti, mivel ebben a helyzetben a magyar egyetemeknek esélyük sem lesz Nobel-díjra érdemes kutatókat, a problémákat átlátó, a kor színvonalán teljesítő, kompetens szakembereket kinevelni. (Az aláírók: ELTE-sek az egyetemi oktatás jövőjéért, FDSZ BCE, FDSZ ELTE Szakszervezeti Bizottsága, Műegyetemiek az oktatás jövőjéért, Oktatói Hálózat, PDSZ Felsőoktatási Szekció, PDSZ Elnökség, Szegedi Oktatói Hálózat, VVL – Veritas Virtus Libertas.)

A törvényjavaslat és a romló pénzügyi helyzet miatt a november 23-i fórumon jelenlévő 9 kutatóközpont és önálló kutatóintézet munkatársai egyhangúlag az alábbi 9 követelést fogalmazták meg:

  • a kutatóhálózatra vonatkozó újabb módosító javaslatok visszavonását
  • a kutatóhálózat integritásának, függetlenségének, autonómiájának és testületi irányításának visszaállítását
  • elegendő forrás megteremtését ahhoz, hogy pénzügyi okokból ne kelljen elbocsátani egyetlen dolgozót sem, és az elfogadott kutatási tervek megvalósulhassanak
  • a visszatartott – tudomásuk szerint – 11 milliárd forint felhasználását a kutatóhálózatban végzett tudományos munka finanszírozására
  • a kutatóhelyek dolgozóinak és vezetőinek részvételét és érdemi szerepét a hálózat irányításában
  • hosszú távon kiszámítható szervezeti, intézményi, pénzügyi és értékelési környezet megteremtését
  • uniós szinten is tisztességes és versenyképes, legalább inflációkövető bérek pénzügyi fedezetét a kutatóhálózat dolgozói számára
  • a kutatók elvándorlásának megakadályozását, kiszámítható életpályamodellt
  • az alapkutatások* szempontjából értelmetlen vállalati logikájú teljesítményértékelési szempontok kivezetését, az egyes tudományterületek sajátosságaival összehangolt stabil értékelési rendszert

*A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény (2014. évi LXXVI. törvény) szerint: az alapkutatás olyan felfedező jellegű kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban jelenségek, tapasztalatok és megfigyelések megértéséhez szükséges új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását.

Címlapkép: MTI/Mónus Márton