Hatékonyság, hatékonyság, hatékonyság

Brenner Koloman felszólalására Cseresnyés Péter államtitkár válaszolt, aki – a napirend előtti felszólalások blokkjában nem utoljára – szinte szóról szóra megismételte Palkovics miniszter érveit arról, hogy a jelenleg fennálló rendszer a kormány szerint nem hatékony, mert az intézményi K+F finanszírozás nem kötődik a teljesítményhez, a tudományos kiválósághoz, vagy az elért hatáshoz.