Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Sztrájktárgyalás helyett levélben állt neki vitatkozni a tanárokkal Maruzsa Zoltán

Sztrájktárgyalásról szóló ígéret helyett a követeléseiket kiértékelő levelet kaptak Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkártól a pedagógusokat képviselő szakszervezetek. Az érdekképviseleti szervek tételesen válaszoltak az államtitkár helyből elutasító, a szakszervezet szerint tényeket elferdítő állításaira, továbbá valódi ajánlatot, valódi tárgyalást követelnek.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) korábban újabb sztrájktárgyalást kezdeményezett a minisztériummal. Maruzsa Zoltán államtitkár a követeléseiket levélben kommentekkel látta el – ám ahogy erre a PSZ és a PDSZ válaszlevelükben felhívták a figyelmet, ezzel még nem tett elegett az egyeztetési kötelezettségnek, továbbá a levél érdemi ajánlatot nem tartalmaz.

A szakszervezetek, amennyiben a jövő hét folyamán nem kapnak választ a tényleges egyeztetés időpontjáról, a kormány törvénysértése miatt bírósághoz fognak fordulni.

A pedagógus szakszervezetek követelései

I. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt vonják vissza!

II. Azonnali, 50 százalékos béremelést minden köznevelésben dolgozó számára!

III. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött

munkaideje heti 22 óra legyen!

IV. Vezessenek be ötelemű bérrendszert! Ezen belül:

  1. Kerüljön újra bevezetésre a garantált illetményeket tartalmazó előmeneteli és illemtényrendszer! Az illetmény alapja a mindenkori minimálbér legyen!
  2. Követeljük a pótlékok és megbízási díjak látható mértékű emelését!
  3. A túlmunkát fizessék ki! 22 órán felül minden gyermekkel töltött munkaidő kerüljön kifizetésre az alábbi képlet szerint: alapilletmény osztva a 4,33 X 22 szorzatával!
  4. Legyen külön forrás a tanórák, foglalkozáson kívüli feladatok ellátására: ennek alapja az alapbértömeg 10%-a legyen! (szalagtűző iskolaműsorok, versenyeztetés, kirándulások, pályázatok írása, és minden más, tanórán, ill. foglalkozáson kívüli tevékenység)
  5. Biztosítsanak fedezetet intézményen belüli belső értékelés alapján helyidifferenciálásra, melynek szempontjait az alkalmazotti testület határozza meg! (Az alapbértömeg 10-15%-a legyen szétosztható!)

V. Töröljék el a teljesítményértékelési rendszert!

VI. Minden, gyermekekkel töltött munkaidőt ismerjenek el tanítással lekötött munkaidőnek!

VII. Töröljék el az oktatásban dolgozók sztrájkjogát korlátozó rendelkezéseket!

VIII. A kormány hozzon létre európai normáknak megfelelő érdekegyeztető tanácsot!

IX. Töröljék el a szakszervezetek működését és jogait korlátozó rendelkezéseket, azaz:

  1. Töröljék el a reprezentativitásra vonatkozó szabályokat!
  2. Vonják vissza a szakszervezeti tagdíjak munkáltató által történő átutalását tiltó rendelkezéseket!

Maruzsa Zoltán szakszervezeteknek szóló levele elején leszögezte, hogy a „várakozásuk nem teljesült”, az új életpálya-modell bevezetése miatt nem mondtak fel tömegesen a pedagógusok, „99 százalékuk az új jogállást választotta”. A szakszervezetek viszont válaszlevelükben emlékeztetik az államtitkárt arra, hogy az új jogállást nem választották a tanárok, hanem kényszerből elfogadták, hisz ha nem így tettek volna, távozniuk kéne a pályáról. Valamint a matek sem stimmel, a szakszervezetek információi szerint közel ötezren mondtak fel az állami iskolákban (a többi köznevelési intézményből távozók száma nem ismert), de a tankerületi központok adatai szerint is legalább 2478-an hagyták ott az állásukat a státusztörvény miatt, ami bőven több, mint a teljes állomány 1 százaléka.

Maruzsa nem csak az státusztörvény visszavonását tartja „indokolatlannak”. A béremelés szerinte az Európai Bizottságon múlik, a heti munkaidó 22 órára csökkentése „nem aktuális”. Az ötelemű bérrendszer bevezetését „nem tartja indokoltnak”, illetve az új teljesítmény-alapú bérezés fogja részben rendezni szerinte a tanári illetmények és pótlékok rendszerét.

A szakszervezetek hiába követelik épp a teljesítményértékelés eltörlését, azt az államtitkár szerint a pedagógusok is szeretnék,

hisz 70 százalékuk egy 2022-es kérdőívben értelmezése szerint ezt nyilatkozták.

De az államtitkár szerint az is rendben van, hogy a gyermekkel töltött időt, gyermekfelügyeletet nem ismeri el rendes munkaidőnek a foglalkoztató, valamint a sztrájkjog korlátozása is megfelel az Alaptörvénynek és a nemzetközi szerződések rendelkezéseinek. De ugyanígy egy új érdekegyeztető tanács létrehozása, a szakszervezeteket korlátozó törvények visszavonása vagy egy egységes Oktatási Minisztérium létrehozása is szükségtelen az államtitkár szerint.

A szakszervezeteket nem győzte meg az államtitkár érvelése, továbbra is szükségesnek tartják a követeléseiket. Nem értik, miért kell uniós támogatásokra várni, „a béremelés pusztán politikai akarat kérdése – írják. Rámutattak arra is, hogy még a heti 22 óra tanítással is jóval meghaladná a tanárok munkaterhe a heti 40 órát, miközben a túlmunka nagy részét a köznevelési törvény bevezetése óta nem fizetik ki. Sőt a helyettesítésekért elvileg kötelezően járó pénzeket is sokszor perrel lehet csak kikényszeríteni a munkáltatótól. Az ötelemű bérrendszer kapcsán a szakszervezetek továbbra is úgy látják, hogy a státusztörvénnyel bevezetett bérrendszer nem kínál kiszámítható előmenetelt, ellenben díjazás nélküli többletmunkát annál inkább. A szakszervezetek számára az is elfogadhatatlan, hogy bizonyos munkafeladatok (mint a gyermekfelügyelet) ellátását díjazás nélkül várja el az államtitkár. „Munkajogi szempontból értelmezhetetlen választ kaptunk” – jegyzik meg.

A bevezetni tervezett teljesítményértékelési rendszer a szakszervezet szerint a „pilot során megbukott”.

„Szakmai tekintetben elfogadhatatlan egy olyan rendszer bevezetése, amely (…) a pedagógusokat egymással szembe állítaná, ahelyett, hogy [elősegítené azt, hogy] a nevelőtestületek egymással együttműködő pedagógusok alkotó és szakmai autonómiával rendelkező közösségeként működjenek.”

– foglalták össze a szakszervezetek a versenyszempontú teljesítményértékelő-rendszer káros voltát.

A szakszervezetek a többi pontban is kitartanak a követeléseik mellett, és további levelek helyett a tárgyalás időpontját szeretnék végre megkapni az államtitkártól.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán