Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

MKKSZ: Fizetést csökkentett, röghöz kötne és a szakszervezetet sem ismeri el a cserkeszőlői fürdő vezetése

Ez a cikk több mint 3 éves.

Személyeskedés, megfélemlítés, egyoldalú szerződésmódosítás, törvényellenes röghöz kötés, a bérek minimálbér alá való csökkentése határozatlan ideig. Néhány dolog, amit a cserkeszőlői fürdő dolgozói elszenvedtek a koronavírus megjelenése és az ezzel járó fenntartói megszorítások következtében. A vezetés az MKKSZ alapszervezetét sem ismerné el.

Cserkeszőlő község önkormányzata több ponton tagadja az MKKSz állításait, közleményük a cikk végén olvasható.

Az MKKSZ cserkeszőlői sajtótájékoztatója.

Cserkeszőlő önkormányzata mintegy 240 embert foglalkoztat különböző munkaterületeken, ebből 137 ember a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozója. Az intézmény 2020. március 16-tól szüneteltette működését határozatlan ideig. Ezen a napon minden nem cserkeszőlői lakos dolgozónak (kivéve a masszőrök) azonnali hatállyal felmondtak vagy felajánlották a fizetés nélküli szabadság lehetőségét. Mérlegelésre nem volt idő, a döntésük szerinti iratokat aznap alá kellett írniuk a munkavállalóknak. Aki volt olyan bátor, hogy egyik papírt sem írta alá (mint a meg nem nevezett kertész, 21 év ott töltött munkaviszonnyal, pontos ismeretében annak, hogy mennyi végkielégítés járna neki), annál rövid úton elérték, hogy önként mondjon fel.

A cserkeszőlői, állományban maradt dolgozókat (gyógyászati részleg dolgozói, éttermi és szállodai dolgozók, takarítók, pénztárosok és néhány adminisztratív munkavállaló) 2020. április 1-től május 31-ig állásidőre vették azzal a feltétellel, hogy aláírják: az állásidőre szóló bérük bruttó 130.000,- Forint, ami után 86.000,- Forintot kapnak kézhez.

Bár ez a megállapodás május utolsó napjáig szólt, az állásidő és a bruttó 130.000,- Forintos bér egészen július 16-ig, a fürdő újranyitásááig tartott, hivatalos meghosszabbítás nélkül. Ettől a naptól újra érvénybe lépett a korábban, 2020. januárjában aláírt, 12 hónapos, 2020. december 31-ig szóló szerződésben szereplő bér.

Így lett volna, ha nem csökkentik minden dolgozó fizetését 10%-kal 2020. november 1-jén, egyoldalú szerződésmódosítással, indoklás nélkül. Ezt követően november 16-án a veszélyhelyzet újbóli kihirdetése miatt a munkavállalókat szabadságra küldték. Annak, akinek nem maradt szabadsága, jövedelmét a tavaszi módszer példájára újra bruttó 130.000,- Forintra csökkentették, őket újra állásidőre küldték. A lépés egyébként egyáltalán nem indokolt a Cserkeszőlő jegyzője által közölt közadatban kikért adatok és közmeghallgatáson elhangzottak alapján, hiszen a fürdő különösen jól zárta az előző évet.

A dolgozók ilyen körülmények között dolgoztak teljes bizonytalanságban egészen 2021. január 5-ig, amikor Cserkeszőlő polgármestere összehívta a fürdődolgozókat és közölte, hogy a műszaki dolgozók és a vezetőségi posztot betöltők, illetve néhány gyógyászati dolgozó kivételével mindenkit állásidőre küldenek újra. Ezt rögtön követte a kinevezés módosításáról szóló szerződések aláírása, mely a korábban, november 1-jén 10%-kal csökkentett bérnél is kevesebbet ajánlott.

Ezzel egyidejűleg a felajánlott szerződések két fontos ponttal bővültek: a munkavállalóknak nem csak abba kellett beleegyezniük, hogy a nettó 80.000,- Forint körüli bérezés ezúttal határozatlan ideig, egészen pontosan „visszavonásig” él, de vállalniuk kell, hogy munkaviszonyukat nem szüntetik meg 2021. december 31-ig. Amennyiben mégis megteszik, úgy az önkormányzat kártérítési igénnyel léphet fel velük szemben. A kártérítés mértéke vagy kiszámításának módja, alapja természetesen nem került megjelölésre. Ez a hiány nem is lényeges abból a szempontból, hogy a szerződésbe foglalt röghöz kötés teljesen jogellenes, ilyen lehetősége nincs a munkáltatónak, a Munka Törvénykönyve egy bizonyos esetben ad erre lehetőséget, ami a fürdő dolgozói közül egyikre sem igaz.

A fürdő egyik dolgozója levélben kért tájékoztatást az önkormányzattól a kártérítéssel kapcsolatban. Válaszukban többek között ezt közölték:

„…Amennyiben valaki elfogadja az állásidőre nyújtott juttatást, úgy nyilvánvaló, hogy az önkormányzat szeretne biztosítékot kapni arra nézve, hogy az érintett munkavállaló az ismételt kinyitás után sem szünteti meg azonnal a jogviszonyát és kezd munkát vállalni egy másik munkáltatónál annak ellenére, hogy az állásidő alatt az önkormányzat az állományában tartotta és juttatást nyújtott neki. Azon időszak alatt tehát, amikor a munkavállaló nehezen tudott volna új munkaviszonyt létesíteni, kihasználta volna az önkormányzat nyújtotta lehetőséget, azonban kötelezettségvállalást nem tesz az azt követő időre. Az ilyen helyzeteket megelőzendő jött létre az Ön által is hivatkozott dokumentum. Egyértelmű, hogy a fenti szituáció bekövetkezése esetén az önkormányzat anyagi kárt szenvedne a munkavállaló jogviszonyának egyébként jogszerű megszüntetése esetén. A hatályos magyar jogszabályok szerint a munkáltató oldalán felmerült kárnál magasabb összeg megfizetésére nem kötelezheti a munkavállalót, azaz nem lehet magasabb a kártérítés összege, mint amit a munkavállaló az állásidő alatt juttatásként a munkáltatótól kapott…”

Kárpótlásul viszont megkapták a fizetési előleg lehetőségét, az előre megkapott bért a fürdő újranyitása után vonnák le a fizetésekből.

Amikor a fürdő munkavállalói félelmükben és tanácstalanságukban felkeresték a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetét (MKKSZ), olyan dolgokat tártak fel, mint a kötelező COVID-19 oltás felvetése a polgármester által – aki nem adatja be, az elveszíti a munkáját. A fürdő alapesetben a hét minden napján nyitva van, az elnyomott dolgozóknak már napi rutin, megszokott elnyomás, hogy papíron csak hétfőtől péntekig dolgoznak 8 órát. A valóságban folyamatosan 12 óráznak, hétvégén is, mégis töltik a 8 órás, hétköznapi jelenlétit, mint a katonatiszt, azt kérdezik, mégis mi mást tehetnének? Talán nem meglepő módon jelen vannak az intézményben a „főnöki látogatások” során tett személyes sértések, megalázások és fenyegetések. A közel 200 fős dolgozói gyűlésen egy olyan kijelentés is elhangzott, hogy a város vezetőségét kritizáló írásokat lájkolni, azokhoz hozzászólni, megosztani minden dolgozónak tilos a közösségi médiában.

Az MKKSZ Cserkeszőlői Alapszervezet 2021. január 20-án jogszerűen, minden előírásnak megfelelően megalakult. A megalakulásról, illetve a szakszervezet által kijelölt védett személyről január 29-én próbálták értesíteni munkáltatójukat, a fürdőigazgatót. Az igazgató nem vette át az iratokat arra hivatkozva, hogy az alapszervezet neve nem konkrétan a cserkeszőlői fürdő dolgozóit jelöli meg mint tagokat, az alapszervezethez a település további intézményeiből is csatlakozhatnak munkavállalók, ezért az ügy nem rá tartozik, forduljanak a polgármesterhez. A fürdőigazgató nyilván nincs tisztában azzal, hogy annak ellenére, hogy az alapszervezethez bárki csatlakozhat, az attól még az általa igazgatott munkahelyen működő szervezet, tagjainak ő a munkáltatója.

Az alapszervezet tagjai jobb híján ajánlott, tértivevényes formában postázták munkáltatójuknak a megalakulásról szóló dokumentumokat. Azokat postafordultával vissza is kapták egy kísérőlevéllel, amiben a fürdőigazgató újból közli, hogy az ügy nem rá tartozik. Levelében viszont egyértelműsítette, hogy a dokumentumokat elolvasta, ezzel nem is tudván, hogy ő maga tett eleget az alapszervezet tájékoztatási kötelezettségének.

Ismerve a belső és vezetői viszonyokat, cseppet sem meglepő fordulat, hogy a dokumentumokban megjelölt védett személy aznap megkapta „Utasítás kinevezéstől eltérő munkahelyen történő munkavégzésre (kiküldetés)” elnevezésű dokumentumát, mellyel azonnal át is helyezték a fürdőtől lehető legtávolabb eső, magányos pontra, hogy még emberrel se találkozzon.

Az MKKSZ Cserkeszőlő Alapszervezet azóta is egy helyben áll és vár, válaszok és jövőkép nélkül, tagjai nettó 86.000,- Forintos keresetükből tengeti életüket. Törvényadta jogát, a munkahelyi szakszervezet létrehozását sem munkáltatója, sem annak fenntartója nem ismeri el. Törvényellenes, teljesen érvénytelen munkaszerződésekkel a kezükben várják a segítséget.

Éppen azért, a mai napon Boros Péterné, az MKKSZ elnöke, dr. Marosi János, az MKKSZ sztrájkszakértője és az MKKSZ Cserkeszőlő Alapszervezet tagjai arcukat vállalva sajtótájékoztatót tartottak a fürdő előtt. Követelik a szakszervezet megalakulásának elismerését, a munkáltató jogszerű együttműködését! A dokumentumokat így vagy úgy a mai napon a nyilvánosság szeme előtt átadják. A jogszerűtlen szerződéseket megsemmisítik! Követelik a munkaviszonyok és a bérek helyreállítását!

A szerző a MKKSZ Országos Irodájának irodavezetője.

Frissítés 04. 06.

Cserkeszőlő község önkormányzatának közleménye

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 2021. február 24-én nyilvános és előre meghirdetett tájékoztatón kívánt megsemmisíteni önkormányzati munkaszerződéseket. A tájékoztató és azzal kapcsolatos, média felületeken megjelent cikkek is súlyos és számos valótlan állítást tartalmaznak, melyek tételes cáfolatát az alábbiakban közöljük.

A Szakszervezet által közöltekkel ellentétben, sem 2020. március 16-án, sem pedig azt követően a fürdő egyetlen munkavállalója sem került azonnali hatállyal elbocsátásra.

Az állásidő 2020. június 14-ig tartott valamennyi munkavállaló tekintetében. Hamis tehát azon állítás, hogy 2020. július 15-ig voltak a munkavállalók állásidőn. A dolgozók több mint fele – akiknek az önkormányzat tudott munkát adni – a nehézségek ellenére is megkapta a rendes munkabérét.

A kinevezés módosítás valamennyi munkavállaló által aláírásra került, ezért nem igaz azon állítás sem, hogy egyoldalú szerződésmódosítás következében kerültek a munkavállalók állásidőre.

Az egyik cikkben szereplő „meg nem nevezett kertésszel” kapcsolatosan meg kívánjuk jegyezni, hogy nevezett „kertész” saját maga kezdeményezte a munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését 2020. június 26-án, a veszélyhelyzet után, akinek munkaviszonya ezáltal – már bőven az állásidő visszavonását követően – 2020. július 3. napján szűnt meg. Ezáltal nem igaz azon állítás, miszerint a munkáltató rövid úton elérte volna, hogy fenti személy önként felmondjon.

Valótlan azon állítás is, hogy 2020. november 1-jén egyoldalú szerződésmódosítással került csökkentésre minden dolgozó fizetése 10 %-kal. A valóság ezzel szemben az, hogy mint minden esetben, ezen alkalommal is kétoldalú kinevezés módosítással kerültek a bérek csökkentére, melyek összege nem csökkent a törvény által előírt minimum bér alá.

Nem igaz azon állítás sem, hogy 2020. novemberében bárki is állásidőre került volna a dolgozók közül. A valóság az, hogy november hónapban senki nem került állásidőre a dolgozók közül, 2020. december hónapban 28 fő, 2021. január hónapban 62 fő volt állásidőn. A dolgozók több mint fele a nehézségek és a leállás ellenére ezen időszakban is megkapta a rendes munkabérét, amiért dolgozott is.

Tehát nem valósak azon állítások, miszerint 2021. január 5-én a 2020. november 1-jén felajánlott munkabérek is csökkentésre kerültek.

Nem igaz azon állítása sem, hogy a kinevezések és ezáltal a bérek határozatlan időre kerültek módosításra. A valóság ezzel szemben az, hogy a kinevezések a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennálltának végéig kerültek módosításra.

Azon állítás sem igaz, hogy a dolgozók törvénytelenül többletmunkára vannak kényszerítve. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Magyar Államkincstár által fenntartott és a közalkalmazottakra kötelezően alkalmazandó Központi Illetmény Számfejtő Rendszer (KIRA) akként került kifejlesztésre, hogy abban a munkáltató által csak a hétköznapokra vonatkozó munkavégzés kerülhet feltüntetésre.

Ezen rendszert használják az országban többek között a kórházak közalkalmazottjainak munkaügyi nyilvántartására is. A munkavállalókra vonatkozó jogszabályok azonban a programmal ellentétben felhatalmazást adnak a munkáltatók részére munkavállalói hétvégi foglalkoztatására is, mint ahogyan teszik ezt többek között a kórházi dolgozókra vonatkozóan is. A programmal ellentétben a munkavállalók által kitöltött és a munkáltató által leigazolt munkalapokon azonban a ténylegesen ledolgozott napok és munkaórák kerülnek feltüntetésre, az esetleges túlórák minden esetben kifizetésre kerülnek, és a munkavállalók a törvényben előírt óraszámban vannak foglalkoztatva.

A Szakszervezet a nyilvános tájékoztatóján elhangzott nyilatkozata alapján az állásidő alkalmazása és ezáltal a munkabérek csökkentése a munkáltató által jogellenes. Ezen állítás szintén nem valós. A Munka Törvénykönyvének 146. § (1) bekezdése alapján a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő), alapbér illeti meg.

Nem jár azonban alapbér, ha az állásidő valamely elháríthatatlan külső okból következik be. Jelen esetben Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet és az ezzel összefüggésben meghozott azon rendeletek -többek között a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet – melyek megtiltják a közfürdők nyitva tartását, elháríthatatlan külső oknak számítanak.

Az állásidő önmagában nem függ a felek megállapodásától, hiszen a munka biztosítása a munkáltató feladata és ha ennek nem tud eleget tenni, akkor jön szóba az „állásidő” fogalma. A joggyakorlat egységesnek tűnik abból a szempontból, miszerint abban az esetben, ha a munkáltató azért nem tudja biztosítani a munkavégzés feltételeit, mert jogszabály ilyen jellegű rendelkezést tartalmazott, úgy arra a munkáltatónak semmilyen ráhatása nem volt és nem lehetett, így ilyen esetben akár fizetetlen állásidő is lehetséges.

Ám az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy a kialakult helyzet ellenére is biztosít egy alapjövedelmet azoknak a munkavállalóinak, akik nem tudnak dolgozni a veszélyhelyzet okozta leállás miatt, mivel fontosak a számunkra. 130 000 forint bruttó juttatást kapnak, és minden járulékuk fizetve van az önkormányzat által. Tehát úgy kapják ezt a juttatást, hogy ezért nem kell tenniük semmit. Akinek ez nem volt megfelelő, az dönthetett úgy is, hogy nem fogadja el az állásidőt.

Valótlan azon állítás is, hogy egyik pillanatról kellett a másikra aláírniuk a dolgozóknak a nem egyoldalú megállapodást. Voltak, akik 2-3 héttel később írták csak alá, tájékozódva és tájékoztatva őket mindenről, amit nem értettek.

A jogi álláspontunk a szakszervezet megalakulásáról szóló dokumentummal kapcsolatban, melyet a jelen levő szakszervezeti tagok részére is bizonyítható módon több ízben előadtunk, erről írásban is tájékoztatva lettek, hogy a szakszervezet – mint ahogyan az a nevében is szerepel – valamennyi köztisztviselőt, közalkalmazottat és közszolgálati dolgozót képviseli. Abba tagként bármelyik önkormányzati dolgozó beléphet, tehát nem csak a fürdőben dolgozó közalkalmazottak, hanem akár az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak is. Erre tekintettel, mivel a szakszervezet cserkeszőlői alapszervezetet kíván létrehozni a megalakulásával kapcsolatos dokumentumokat az önkormányzat vezetőjének, jelen esetben a polgármesternek kell eljuttatniuk, amire a felhívást meg is kapták.

Minden, Cserkeszőlő Község és a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ jó hírét hamis adatokkal és állításokkal rontó személy, szervezetet, média felület ellen megtesszük a jogi lépéseket.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat költségvetési szerve, és arra az önkormányzatokra és költségvetési szervekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Jelen pandémiás helyzetben, amely minden önkormányzat, így a mi önkormányzatunk számára is kemény időszak, különösen visszataszító, ahogy önkormányzatunkat egy szakszervezet és egyes média felületek politikai célok érdekében kívánják felhasználni a jelenlegi Kormány ellen. Sajnos ehhez néhány helyi lakos és egy képviselő is segítő kezet nyújt, mérhetetlen károkat okozva Cserkeszőlőnek és az itt élőknek tényeket nélkülöző állításaikkal. Ezen személyek saját településük ellen fordultak saját céljaik elérése érdekében.

Ezzel a magatartásukkal nem csak a települést, és annak fő bevételi forrását a fürdőt, és az ott dolgozó közalkalmazottakat, de a település összes szolgáltatójának megélhetését teszi kockára, hazugságokon alapuló negatív színben feltűntetve Cserkeszőlőt.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, ahogyan eddig is, a későbbiekben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a fürdő biztonságosan és megfelelő anyagi háttérrel tudjon újra indulni, miután azt a Kormány engedélyezte, és ezzel biztosítsa nem csak a település gazdasági biztonságát és függetlenségét, hanem a dolgozók megélhetését is.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat mindenben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt és jár el, úgy, hogy gazdasági érdekeltségei ne kerüljenek veszélybe.

Minden ettől eltérő álláspont valótlant állít.

Címlapkép: Mérce