Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Jogsértő lehet az új iskolaérettségi eljárás: a Szülői Hang az ombudsmanhoz fordul

Ez a cikk több mint 3 éves.

Az iskolaérettségi kérvényezésben az Oktatási Hivatal döntései megyénként különbözőek, derül ki a Szülői Hang Közösség felméréséből, holott az eljárást épp az egységesítésre hivatkozva vezették be. A civil szervezet többek között az érdemi pedagógiai tájékoztatás hiányára, az óvodák jogfosztására és a kormányzat által bevezetett, a családokat kiszolgáltatott helyzetbe hozó hatósági eljárásra is felhívja a figyelmet, aminek következtében a további egy évig óvodában maradó gyermekek száma a korábbi rendszerhez képes jelentősen csökkent.

Ennek eredménye, hogy tízezernyi gyermek éretlenül kezdheti az iskolát, mivel az új rendszer elsősorban nem az eljárás kimeneténél, hanem a bemenetnél szelektál.

 

A 2021-ben először alkalmazott új iskolaérettségi törvény azt írja elő, hogy az Oktatási Hivatal (OH) jogosult a gyermekek iskolaérettségéről dönteni az óvoda és a szülő helyett. A törvény már 2020-ban is hatályban volt, ám akkor még többen élhettek a rendszer által nyújtott kiskapuk lehetőségével, mint például  a beadási határidő előtti vizsgálattal a helyi szakszolgálatnál, ahol sok esetben kaptak a szülők szakvéleményt a további egy év óvoda szükségességéről.

Habár még mindig magas a további egy év óvoda miatt benyújtott szülői kérelmek elfogadási aránya, a szülők egyöntetűen elutasítják az új rendszert, derül ki a a civil szervezet felméréséből. A Szülői Hang tájékoztatásra és a kérvényezés támogatására fókuszáló kérdőívét összesen 1179 érintett töltötte ki.

A felmérésből kiderül, hogy a válaszadók 94%-a elutasítja az új rendszert, melyben csak az Oktatási Hivatal dönthet arról, hogy a gyermek mikor menjen iskolába.

A kutatás átláthatósági korlátokra is rávilágít, az óvodák csupán az esetek 44%-ában tájékoztatták a szülőket a OH döntés pedagógiai szempontjairól. Az új törvény megszüntette az óvodák jogkörét, továbbá nem támogatta és bátorította a pedagógusokat abban, hogy a szülőknek tájékoztatást nyújtsanak. A szervezet arról is beszámol, hogy sok lelkiismeretes óvodapedagógus teljesen önkéntesen, időt és fáradságot nem kímélve támogatta a szülőket, de ez a hozzáállás nem nevezhető általánosnak. Az esetek 15%-ában az óvodák még a kérelmezés lehetőségéről sem adtak tájékoztatást a szülőknek. A civil szervezet kiemeli, hogy a gyermek érdekét az szolgálja, ha a szülők személyes gyermekismerete és az óvodapedagógusok szakmai ismerete összeadódik, és közös megbeszéléseken alakítják ki a megfelelő pedagógiai döntést.

A vizsgálat második körét az Oktatási Hivatalba benyújtott kérelmek eredménye, képezte, amiben 1054 szülő vett részt 2021 január 5 és február 4 között. A visszajelzésekből kiderül, hogy az OH döntései megyénként különbözőek, holott az eljárást épp az egységesítésre hivatkozva vezették be. Míg Budapesten és Pest megyében csupán az esetek 24%-ában rendeltek el szakszolgálati vizsgálatot a benyújtott kérelme alapján, addig Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna megyében ez az arány eléri a 75%-ot. A hatalmas különbséget önmagában nem magyarázza a kérelmek eltérő eloszlása. Azok részletes adatait megvizsgálva a Szülői Hang megállapította, hogy

Budapesten és Pest megyében enyhébb döntéseket hoztak és kevésbé alátámasztott kérelmeket is egyből elfogadtak, míg más megyékben az indokoltabb, dokumentumokkal jobban alátámasztott eseteknél is szakszolgálati vizsgálatot írtak elő.

A szülők a OH kérvényezéshez bármilyen szakértő által kiállított dokumentumot mellékelhetnek, azonban a gyakorlatban számos esetben tapasztalhattak elutasítást a szakértők részéről a papírok beszerzése során. A válaszadók 70%-a számold be elutasításról amikor írásos szakmai véleményt kértek a szakemberektől vagy óvodapedagógusoktól, annak ellenére, hogy ők is egyetértettek a gyermek további óvodai fejlesztésével. 42%-ban szembesültek a szülők azzal, hogy egyáltalán nem állították ki az írásos szakmai véleményt, 28%-ban pedig azt tapasztalták, hogy bár a szakember javasolja a további egy év óvodát, ezt nem meri írásban is felvállalni szakmai véleményében. A szervezet szerint ha a kormány felelősen szervezte volna meg az eljárást, korrekten tájékoztatta volna a szakembereket, óvodapedagógusokat a kérvényezés folyamatáról, akkor ez a minden érintett számára fájdalmas és méltatlan helyzet nem fordulhatott volna elő.

A családok számára rendkívül méltatlan kérvényezési folyamat nemcsak kellemetlen, de azt is eredményezi, hogy tízezernyi gyermek éretlenül kerül iskolába, ugyanis sok szülő el sem jut odáig, hogy a kérvényt beadja.

A Szülői Hang most az ombudsmanhoz fordul az ügyben remélve, hogy hamarosan ő is kimondja, hogy a törvény jogsértő.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor