Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Az akadémiai dolgozók közös fellépést sürgetnek az ITM önkénye ellen

Ez a cikk több mint 3 éves.

Egy kutató fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz (NKFIH) az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) támogatásával, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) egyes vélemények szerint önkényes módon átírta az OTKA-pályázatok tudományos zsűrik által összeállított támogatási sorrendjét.

A fellebbezés szövegét az ADF közzétette, és arra biztatja az akadémiai dolgozókat, hogy minél többen éljenek azzal a jogukkal, hogy írásban kifogásolják az ITM eljárását.

A magyarországi alapkutatási projektek legfőbb pénzforrása, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) felett rendelkező iroda 2014-ben került az ITM-hez tartozó NKFIH alá az akkori MTA-elnök, Pálinkás József javaslatára. Ennek ellenére az azóta eltelt években is megmaradt a tudományos pályázatok elbírálásának korábbi gyakorlata, miszerint a beérkező pályázatokról anonim, szakmai bírálók véleményt alkotnak, amelyek alapján egy szintén szakmai zsűri összeállít egy sorrendet. Eddig ezt az NKFIH sem bírálta felül soha, csupán azt jelezte, ha valami technikai jellegű hiba merült fel egyes pályázatoknál.

Ezt a gyakorlatot törte most meg a Palkovics László vezette ITM azzal, hogy a zsűrik által már megállapított sorrendet átírta. Az egyik legszembetűnőbb változtatás az Orbán Viktor által létrehozott Nemzeti Tudománypolitikai Tanács egyik tagja, Závodszky Péter által benyújtott pályázat, amelyet a minisztérium végül nyertes pályázatnak hirdetett annak ellenére, hogy a zsűri korábban nem így döntött. Acsády László, az OTKA orvosi és biológiai tudományok kollégiumának elnöke emiatt lemondott, mivel a zsűrisorrendek „indoklás és egyeztetés nélküli” megváltoztatását nem tartotta összeegyeztethetőnek az általa képviselt tudományértékelési módszerrel.

Az ADF által most közzétett fellebbezési minta szövege szerint

egy „kipróbálatlan és szakmai konszenzust nélkülöző rendszer” képezte az átsorolás alapját, ráadásul a pályázatok beadásakor még nem is lehetett tudni, hogy az NKFIH és az ITM nem a korábban bevett módszer alapján fogja azokat elbírálni.

Az új elbírálási módszer a (tudományos teljesítményt mérőszámokkal kimutató) tudománymetrián alapul, amely az NKFIH szerint „objektív képet ad az egyes pályázók publikációs teljesítményéről, figyelembe véve az adott kutató életkorát és tudományterületét.”

Az ADF szerint azonban a pályázatok elbírálása során használt tudomanymetria.com oldal alkalmatlan erre a szerepre, mivel az csak a pályázó múltbeli teljesítményét méri, többszereplős pályázatok esetén nem világos, hogy beszámította-e az összes résztvevő eredményeit, továbbá az sem egyértelmű, kik üzemeltetik milyen szervezeti keretben és milyen céllal, és kihez lehet fordulni abban az esetben, ha a kutató nem ért egyet az oldalon elérhető értékelésével. A fellebbezés szövege azt is kiemeli, hogy „önmagában a tudományos pályázat fogalmából is az következik, hogy a miniszternek vagy a Hivatalnak biztosított aláírási jog nem jelent felhatalmazást pályázatok utólagos és önkényes elbírálására. Beleértve a tudományosnak tűnő, de a szakma által meg nem vitatott módszerek utólagos és önkényes alkalmazását is.”

A sorrendbe történő önkényes beavatkozás széleskörű felháborodást okozott a magyar tudományos szférában, a Lendület és a European Research Council (ERC) több mint 100 nyertes pályázója nyílt levélben tiltakozott a döntés ellen, de Freund Tamás MTA-elnök is kritikus levélben fejezte ki megdöbbenését Palkovics Lászlónak. A Lendület és az ERC nyilatkozatában a kutatók az Alaptörvény X. cikkére hivatkoznak, amely kimondja, hogy

„tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.”

Freund Tamás Palkovicsnak címzett levelében megdöbbenésének adott hangot, és leszögezte, hogy „elviekben sem” ért egyet azzal, hogy „a szakmai tudományos konszenzust képviselő kollégiumok rangsora felülírható legyen, de példátlan az, hogy döntésével a Miniszter úr vagy az NKFIH elnöke a szakmai kollégium minősítésével szemben ítélt meg pályázati támogatást.” A levélre Palkovics annyit reagált, hogy onnantól kezdve, hogy az OTKA-iroda az NKFIH alá került, „a mindenkori NKFIH-elnök az OTKA-kollégiumok döntéseit felülbírálhatja.”

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma által közzétett fellebbezési forma arra kéri a minisztériumot és a Hivatalt, hogy állapítsák meg a pályázat érvénytelenségét, a meghozott döntést semmisítsék meg és folytassanak le egy új eljárást.

Címlapkép: Tüntetés az oktatás szabadságáért, 2018. november 24. (Fotó: Mérce)