Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Bocsánatot kért a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora a bántalmazott diákoktól

Ez a cikk több mint 3 éves.

Az Azonnalin jelent meg tegnap hosszú riport, amelyben a Magyar Táncművészeti Egyetem egykori diákjai arról beszéltek, hogy egyes tanáraik verték és anorexiába hajszolták őket, többen pedig szexuális abúzusról is beszámoltak.

A cikkben megfogalmazott állításokra reagálva nyilatkozatot adott ki ma az egyetem rektora, Dr. Bolvári-Takács Gábor, amelyben többek közt úgy fogalmaz:

„Az Egyetem rektoraként sajnálatomat fejezem ki és bocsánatot kérek mindazoktól, akik korábbi tanulmányaik során személyükben sérelmet, pedagógiailag helytelen bánásmódot tapasztaltak, illetve éltek meg. Az Egyetem elismeri, hogy annak megítélésében, hogy mely cselekmény vagy élethelyzet tekinthető megalázónak, az érintett növendék álláspontja mérvadó, függetlenül attól, hogy évtizedekkel ezelőtt a művészetoktatás módszereit a maitól lényegesen eltérő politikai környezet, társadalmi nyilvánosság és pedagógiai értékrend határozta meg.”

Emellett a rektori nyilatkozatból az is kiderül, hogy az egyetelm munkáltatói intézkedést, etikai eljárást, indokolt esetben büntetőeljárást kezdeményez azon érintett balettmesterek esetében, akik az intézménnyel jelenleg is oktatói jogviszonyban állnak.

Mindez már csak azért is fontos fejlemény, mert az intézettel kapcsolatos korábbi vádakkal (melyek többek közt Kriston László egykori növendék Facebook-oldalán, illetve a wmn.hu-nak adott interjújában jelentek meg), Bolvári-Takács Gábor úgy reagált: nem lehet kivizsgálni az ügyeket, mert nincsenek benne konkrétumok, csak általános tendenciák.

A nyilatkozatban a rektor leszögezte:

 

„Az Egyetem zéró toleranciát gyakorol minden olyan cselekedettel szemben, amely kívül esik az intézmény által önmaga számára, a magyarországi és nemzetközi sztenderdek mentén felállított, szigorú etikai normarendszeren. Az Egyetem elfogadhatatlannak tart és gyakorlatából kizár minden, a növendékei és hallgatói fizikai, érzelmi, mentális integritását sértő szakmai, pedagógiai megközelítést, módszert és technikát. A növendékek előmenetelének és teljesítményének megítélése kizárólag szakmai szempontokon, testületi döntésen alapul.”

Emellett Bolvári-Takács Gábor kiemelte azt is, hogy az intézet az elmúlt években jelentős reformokat hajtott végre működésében, így „mára mindenben megfelel az általános szakmai etikai elvárásoknak”.

Azt erre irányuló intézkedések közt felsorolja például, hogy az alsó évfolyamok tanrendje és a személyre szabott tehetséggondozás is átalakult, a balett-termek ablakai kivétel nélkül a folyosóra néznek, biztosítva a szakmai órák külső ellenőrizhetőségét, a szakmai vizsgák, évvégi eltanácsolások rendje pedig az SZMSZ részét képező Hallgatói Követelményrendszerben az intézmény honlapján hozzáférhető, akárcsak a bárki által igénybe vehető etikai eljárásrend.

„Külön szabályzat határozza meg a táncoktatásban elengedhetetlen fizikai érintkezés feltételeit és követelményeit. Az Egyetem Egészségfejlesztő Központjában folyamatos iskolaorvosi, ortopédiai, pszichológiai, dietetikai, gyógytornász és masszőr szolgáltatást biztosítunk. Rendszeresek a mesterek, tanárok, kollégiumi nevelők módszertani, pszichológiai, táncegészségügyi továbbképzései. A balettmesterek hetente állandó időpontban tartott fogadóórával állnak a szülők rendelkezésére. A rektor konzultációs fórumot működtet a Szülői Munkaközösséggel és a Hallgatói Önkormányzattal” – áll a nyilatkozatban.

A teljes rektori állásfoglalás ide kattintva olvasható.