Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Gyerekellenes és elfogult a módosított NAT a Magyartanárok Egyesülete szerint

Ez a cikk több mint 4 éves.

Gyerekkellenesnek és elfogultnak értékeli  a módosított Nemzetiti Alaptantervet (NAT) a Magyartanárok Egyesülete.

A szervezet szombaton tette közzé állásfoglalását a magyar közöoktatás új, pénteken napvilágott látott – már amennyire egy éjszaka, a Magyar közlönyben megjelent közlés „napvilágot tud látni ” – alapdokumentumáról, amely az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) szerint az 1., 5. és 9. évfolyamon felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévtől lép életbe.

A Magyartanárok Egyesülete sarkos véleményt fogalmaz meg az új NAT-ról:

szerintük a dokumentum a magyar nyelv és irodalom tantárgy tekintetében „nem nemzeti és nem alaptanterv”.

„Nem nemzeti, mert ekkora mennyiségű tananyag az adott korosztály legalább kétharmada számára nem elsajátítható, őket a nemzetből mintegy kirekeszti. Nem alaptanterv, mert a tanítást teljes részletességgel s nem csupán alapjaiban szabályozza”

– írják.

Szerintük a NAT az új formájában gyerekellenes, mert komoly óraszámcsökkentés mellett jelentős tananyagbővítést hajt végre, és nem szolgálja a tanulók személyiségfejlődését, sem tanulás- vagy munkakultúrájukat vagy boldogulásukat a munka világában.

Kifogásolják azt is, hogy a dokumetum a kortárs kultúráról „tudomást sem vesz”, az irodalom folyamatát is az 1970-es években lezárja, egészen véletlenül és elszórtan szerepelnek csak ennél újabb művek a tananyagban,  és a kortárs irodalom mint téma és fontos probléma eltűnt az alaptantervből.

A Magyartanárok Egyesülete visszalépésnek tartja az új irányt: mint írják az alaptanterv újra az ideológia, a politika „szolgálólányává” teszi az irodalmi nevelést, s ezzel legalább negyven évvel veti vissza a szolgálólányi szerepből kiszabadult magyartanítást. Azt pedig „irodalomellenes gesztusnak” tartják, hogy az új NAT a Trianon-trauma miatt érzett fájdalmat teszi az irodalomtörténet vezérgondolatává. A tárgyalt szerzők és művek listája szerintük kultúrharcos szemléletet tükröz.

Azt is fájlalja a szervezet, hogy a módosított alaptenterv „nem ad teret semmiféle tanári kezdeményezésnek, önálló gondolatnak, nem vesz tudomást a régiók, az iskolák és tanulócsoportok különbségeiről, mindenkit beszorít az országos egyentanterv kalodájába”.

A módosított NAT a Népszava összefoglalója szerint a fentiek mellett a következő alapvetvetésekben tér még el a korábbi verzióktól:

  • Ha csak az óraszámokat nézzük, elvileg csökken a diákok terhelése, az eddigiektől eltérően évfolyamonként határozták meg a maximális heti óraszámokat: alsó tagozat első három évében hetente maximum 24 órájuk lehet a tanulóknak, 4. évfolyamon már 25, 5-6. évfolyamon 28, 7-8. osztályban heti 30 óra lehet a maximum. A 9-12. évfolyamokon a maximális óraszám 34 lesz.
  • Míg a mostani Nat-ban összesen tízszer szerepel a keresztény szó, a módosítottban huszonhatszor, számos pontján kiemelik benne a „nemzeti, hagyományos” értékrend fontosságát
  • Kortárs szerzők nem kaptak benne helyet, a szöveg ezt azzal indokolja, hogy a tananyagban „csak lezárt, biztosan értékelhető életművek” szerepelhetnek.
  • A pedagógusoknak maximum 20 százalékban lehetőségük lesz eltérni a törzsanyagtól, feltéve, ha annak elsajátításához elegendő az órák 80 százaléka.
  • A történelemtanulásnak a módosított változat szerint az az egyik kiemelt célja, hogy a diák a megszerzett ismeretekkel „erős, határozott magyar identitással rendelkezzen”.
  • A korábbi sajtóhírekkel ellentétben a médiaismeret tantárgy nem szűnik meg, szeptembertől kötelezően választható tárgyként két évfolyamon is lehet majd tanulni.
  • Megjelenik a digitális kultúra tantárgy is, a természettudomány elnevezésű integrált tantárggyal pedig lehetőség lesz kiváltani a kémia, fizika, biológia tárgyakat.

A titokban összeállított, mintegy 160 oldalas NAT-módosítás kapcsán A Pedagógusok Szakszervezete pénteken aggályait fejezte ki. Szerintük a rendelet túl későn jelent meg ahhoz, hogy már idén szeptemberben biztonsággal be lehessen vezetni: mincs idő új, alapos és jó minőségű tankönyvek kidolgozására, a tanárok felkészítésére, mindennek pedig a diákok fogják kárát látni.

A Történelemtaárok Egylete is azt ígéri, hamarosan elkészíti saját állásfoglalását az alaptantervről.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka