Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Átláthatósági programot indítanak az antikorrupciós szervezetek

Ez a cikk több mint 4 éves.

Átláthatósági programot indít a K-Monitor antikorrupciós blog az Átlátszóval és a TI Magyarországgal közösen. Az Ez a Minimum! keretében hat pontos szempontrendszert dolgoztak ki, amellyel abban szeretnék segíteni az önkormányzati választáson induló jelölteket, hogy megválasztásuk esetén hogyan ültessék át az átláthatóság 21. századi, minimum követelményeit a gyakorlatba.

A minimumprogramot korábbi évek tapasztalatai és a tényfeltáró munka motiválta, ugyanis azt tapasztalták, hogy a magyar önkormányzatok még mindig nem jeleskednek a transzparenciában: pedig az olajozott működés alapja a bizalom, a polgárok tájékoztatása és bevonása lehetne. A programot összeállító szervezetek azt remélik: a mandátumot nyert, programhoz csatlakozott képviselőkkel olyan munka veszi majd kezdetét, amelynek nyomán az átlátható gazdálkodás és a részvételen alapuló városvezetés módszereit meghonosodnak.

A szempontrendszer a következőképpen áll össze:

Nyilvános működés

 • minden önkormányzati képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések, illetve az ülések után azok jegyzőkönyve is legyen elektronikusan visszakereshető,
 • nyomon követhető viták: legyenek elérhetőek a a szavazások eredményei gépileg feldolgozható formában, képviselőkre bontva; 50 ezer fő feletti településeknél a jegyzőkönyvekhez készüljön nyilvántartás, amelyből a könnyebb kereshetőség érdekében kiderül, hogy milyen témákkal, előterjesztésekkel foglalkozott az ülés,
 • az önkormányzati ülésen minden érdeklődő résztvehessen, hang- és videófelvételt készíthessen, 50 ezer fő feletti települések esetében legyen online közvetítés.

Közérdekű adatigénylések

 • információszabadság: az önkormányzat vállalja, hogy főszabályként nem igényel költségtérítést a közérdekű adatigénylések teljesítéséhez,
 • nyilvánosság: az önkormányzat emellett azt is vállalja, hogy a közérdekű adatigényléseket és az azokra adott válaszokat két héttel a válaszadás után nyilvánossá teszi.

Átlátható költségvetési gazdálkodás

 • költségvetése legyen elérhető közérthető, ábrákkal illusztrált formában az önkormányzat honlapján, illetve letölthető nyers formában
 • hasonlóan legyen elérhető az önkormányzat tulajdonában lévő vállalatok, illetve általa működtetett egyéb intézmények költségvetése,
 • tegyék közzé a költségvetési tervezés folyamatának dokumentumait,
 • és legyenek elérhetőek az általuk beadott és elnyert pályázatok ismertetője, beszámolója.

Nyilvános szerződések, közbeszerzések

 • az önkormányzat az ügyviteli folyamat részeként tegye közzé a honlapján a szerződéseit,
 • az EKR rendszeren keresztül tegyék közzé az önkormányzat és cégei által kiírt vagy kötött, 1 millió forintot meghaladó beszerzéseket,
 • az ingatlanok értékesítésére, bérbeadásra vonatkozó szerződéseknél legyenek elérhetőek az ingatlan pontos adatai és annak értékbecslése is.

Önkormányzati tulajdonú vállalatok

 • az önkormányzat tegye közzé a részben vagy egészben tulajdonában lévő cégek listáját, megjelölve tulajdoni hányadát,
 • a cégek, hasonlóan a tulajdonos önkormányzathoz, honlapjukon tegyék közzé szerződéseik kereshető adatbázisát,
 • a cégek éves pénzügyi beszámolói legyenek elérhetőek az adott cég honlapján,
 • főbb tisztviselők és döntéshozók javadalmazása, jutalmai szintén,
 • a 100 millió forintnál nagyobb költségvetésű vállalatok a tulajdonos önkormányzat által elfogadott, belső antikorrupciós szabályzatot alakítsanak ki, és ezt tegyék közzé.

Elszámoltatható döntéshozók

 • minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata legyen elérhető,
 • önkormányzat rendeletben rögzítse a vagyonnyilatkozati eljárás részleteit,
 • valamint legyen nyilvánosan elérhető a tanácsnokok juttatása és az általuk ellátott feladatok jegyzéke.

A program bővebb leírása itt érhető el, illetve csatlakozni is a honlapon lehet.