Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

„Ez így einstand!” – ellehetetlenítené a gimnázium drámatagozatát Szentesen a fideszes színekben induló igazgató

A szülők szerint veszélybe került a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámaoktatása azzal, hogy a 25 éve velük együttműködő, fővárosi művészeti iskolával a gimnázium igazgatója felmondta a kapcsolatot. Az ügyből botrányos szülői értekezlet lett május végén, ahol az aggódók válaszokat nem kaptak, volt olyan szülő is, aki az ügyben a tankerülethez fordult. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az eljáró igazgató Sipos Kitti, március óta az ellenzéki vezetésű városban a Fidesz önkormányzati képviselő-jelöltje is. Világos és részletes magyarázatot azonban a történtekre eddig nem adott.

Május 14-én kapták kézhez a szentesi Horváth Mihály Gimnázium (HMG) drámatagozatos diákjainak szülei azt a levelet, amelyet a középiskolával 1998 óta folyamatosan együttműködő, budapesti Keleti István Alapofokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium (KIMI) igazgatója, Jakubeczné Illich Alíz írt nekik. A levélben közölte, különösebb magyarázat nélkül, hogy a szeptemberben induló tanévtől megszakítja velük a több mint húszéves együttműködést a Horváth Mihály Gimnázium igazgatója, Sipos Kitti Lídia.

A Keleti István iskola igazgatója szavaival, a lépést Sipos „minden egyeztetés nélkül és váratlanul” tette meg, ami Illich Alízt „letaglózta”. Az ügyben levéllel fordult Sipos Kittihez és az illetékes hódmezővásárhelyi tankerület vezetőjéhez, Miklós Anikóhoz is, választ azonban a levél keltezésének dátumáig, május 8-ig sem kapott. Így végül, hivatalos válaszok hiányában osztotta meg a KIMI igazgatója a saját levelét a szentesi szülőkkel is egy héttel később.

A kapcsolat megszakítása pedig azzal jár, ahogyan azt Illich Alíz írta levelében, hogy „a továbbiakban a KIMI már nem tudja támogatni a HMG drámatagozatát közös programokkal, tréningek tartásával, tanári továbbképzésekkel, ingyenes szállás biztosításával. Megszakadni látszik tehát a nagy hagyományokkal bíró közös munka.”

Az is kiderült a levélből, hogy Sipos a KIMI helyett egy ugyancsak szentesi zeneiskolával, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolával létesítene a továbbiakban együttműködést.

Hozzátartozik a történethez az is, hogy március elején derült ki, Sipos a Szentesen jelenleg ellenzékben lévő Fidesz színeiben elindul egy önkormányzati képviselői helyért is.

Az 1859-ben létrejött Horváth Mihály Gimnázium (HMG) 46 éve működő drámatagozata jelentős múltra tekint vissza, és országos jelentőségű. Csongrád megyében és a tágabb Dél-Alföldön ugyanis az egyetlen olyan intézmény, amelynek jelentős drámatagozata, színészképzése is van. A múltban olyan színművészek, előadőművészek képezhették itt magukat, mint például Alföldi Róbert, Szőke András, Badár Sándor, Gáspár Sándor, avagy a tragikusan fiatalon elhunyt Ternyák Zoltán. De ide járt többek között Cserna-Szabó András író, Miczura Mónika énekesnő, de itt végzett Nyáry Krisztián irodalomtörténész is.

A középiskola drámatagozatának hírét elsősorban az azt évtizedekig igazgató Keserű Imre munkássága alapozta meg, aki 2008-ban kényszerűen, a megyei fideszes önkormányzat politikai nyomásával összefüggésben távozott az intézményből.

A Lajtha László iskola ezzel szemben teljesen zenei profilú, a drámatagozat szülői munkaközössége pedig amiatt aggódik, hogy ezzel lényegében vége szakadhat a gyerekek megfelelő képzésének Sipos Kitti Lídia egyoldalú, mindenféle egyeztetés nélküli döntése nyomán.

A növekvő aggodalmak miatt a drámatagozat szülői munkaközössége azonnal rendkívüli szülői értekezletet kért az intézményvezetőtől. Sipos Kitti ezt végül május 27-re szervezte meg, de sok köszönet nem volt benne. Az értekezleten részt vevő szülői munkaközösség-tagok ugyanis a Mércét arról tájékoztatták, a hangnemmel és az eljárással is voltak problémák.

„Ez most már így lesz”

Egyrészt az igazgató kifogásolta, hogy az egyik drámatagozatos osztály osztályfőnöke is jelen van az értekezleten. Sipos igazgatónő ezt az értekezleten úgy kommentálta: „a tanár úrnak van történelem és földrajz órája is. Fogalmam nincs, miért van itt”. Később pedig, a Lajtha iskolához való átkerülés kapcsán ellentmondás nem tűrően leszögezte: 

„Teljesen mindegy, hogyan gondolják önök, mert most már így lesz.”

Az igazgató magyarázatát a megjelent szülők felháborodott és zajos közbeszólásai övezték. Főleg arra volt mindenki kíváncsi, miért a KIMI igazgatójától kellett értesülniük az együttműködés megszűnéséről a 2024/25-ös tanévben, és részletes tájékoztatást kértek Sipos Kittitől a döntés okairól és a jövőbeni tervekről.

Sipos először arról beszélt, „félreértés van”, majd hozzátette, a drámatagozat csupán egy tagozat, ő pedig „a gimnáziumi képzésért” felelős. „Tisztában vannak egyáltalán, mi az a művészeti képzés, és mi az a gimnáziumi képzés?” – szegezte egy ponton az összegyűlt szülőknek a kérdést. Később azzal indokolta a budapesti drámaiskoláról a zeneiskolára való váltást, hogy a zeneiskola szentesi, ezért „a teljes képzés a városban marad”, ez pedig jobb. Szerinte azért, mert a helyi iskolát több programba is be tudja vonni.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium folyosója. Fotó: Wikipédia CC-BY-SA 4.0

Felhívta a figyelmet, fenntartóként a hódmezővásárhelyi tankerületnek nyilván a rendes gimnáziumi képzésen túl a művészeti képzésre is kell, hogy legyen „rálátása”, ehhez pedig jobb, ha a művészeti iskola, ami az együttműködésben szerepel, ugyancsak Szentesen van.

A szülők az előadottakkal kapcsolatban az értekezleten számos aggályt hangoztattak. Ezek között szerepelt, hogy a gyerekeket azért a HMG-be hozták, mert itt van drámatagozat, tehát kifejezetten a már bevett gyakorlat szerinti képzésben szerették volna, ha részt vesznek. Egyikük hangsúlyozta a színészképzés egyre sanyarúbb hazai helyzetét is, amelyben Szentesnek fontos szerepe lenne. A KIMI-vel megvalósult együttműködés megszüntetése egy másik szülő szerint egy „jól működő országos hálózatból” veszi ki az iskolát, ráadásul 

„a gyerekeknek jó, korrekt, színvonalas képzést kell biztosítani. Én nem érzem, hogy ez a korrekt képzés biztosított lenne. A Lajtha valóban egy jónevű zeneiskola, és nem kizárt, hogy felvesznek drámatanárokat és médiatanárokat, de egy induló és jól működő képzést vált le. […] így a döntésből nemcsak a szülők lettek kihagyva, hanem a gyerekek lelke is”, fogalmazott.

Az igazgató tagadta, hogy a KIMI elhagyásával eltűnne az országos hálózat, majd végül nem is kívánt választ adni, hangsúlyozva, az ő feladata „csupán a gimnáziumi képzés felügyelete.”

Sipos Kitti ezzel szemben a szülők előtt kifejtette, „a Lajtha valóban zeneiskola volt, de aki jártas az oktatásszervezésben, az tudja, ma már alapfokú művészeti iskola. Ezért a váltás nagyon is indokolt: van szín- és táncművészeti szakirányuk is.” Hozzátette azonban, a Lajtha iskolával való együttműködéshez a HMG-nek még „alapdokumentumot kell módosítania”, a folyamat februárban keződött, az ügy „a minisztériumban van, és a miniszternek kell aláírnia”. 

Az igazgató tehát finoman jelezte, hogy a döntéselőkészítés véget ért, a döntő dokumentum pedig már Pintér Sándor asztalán hever.

És noha ez a részlet nyilvánosan nem merült fel az értekezlet kapcsán, és Sipos sem hivatkozott erre soha, érdemes megemlíteni azt is, hogy a KIMI és a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámás képzése közötti legerősebb kapcsolatnak Keserű Imre számít.

Keserű, aki az 1980-as évektől egészen 2008-ig volt a HMG drámatagozatának szervezője és felügyelője, egyben Szentes régebbi politikai életében is fontos szerepet játszott: először mint az MSZMP helyi és országos pártvezetése ellen szervezkedő reformkommunista, később pedig mint képviselőjelölt az 1990-es években. 2006 után, amikor Csongrád megye közgyűlését Fidesz többség vette át, helyzete a város fontos gimnáziumában ellehetetlenült. 2008-ban pedig ügye országos sajtófigyelmet is kiváltott, amikor támogatói azt állították, a megyei fideszes közgyűlési többség az iskola vezetésével összejátszva „eltávolította”.

Keserű ezután helyezkedett el a HMG drámás képzésének partneriskolájában, a budapesti KIMI-ben, ahol a 2023-24-es tanévben a második évfolyamos drámatagozatosok munkáját vezette. Ilyen minőségében pedig továbbra is részt vett a Horváth Mihály Gimnázium szakmai munkájában is.

Az igencsak hézagos tájékoztatásra reagálva egy szülő a helyzetet úgy jellemezte az értekezleten, hogy „ez így einstand!”, az érdekeltek megkérdezése nélkül.

Sok kérdés, kevés válasz

Az akár botrányosnak is nevezhető szülői értekezletet követően, május 31-én két szülő a Hódmezővásárhelyi Tankerülethez fordult levélben, amelyben hangsúlyozták, 

„Lehetőségünk volt feltenni kérdéseinket Sipos Kitti Lídia igazgatónőnek. Miután a kérdéseink zömére ekkor érdemi válaszokat nem kaptunk, illetve az igazgatónő hangsúlyozta, hogy ő intézményvezetőként csak a gimnáziumi, közismereti oktatásért felel, és nem tud válaszolni a művészeti oktatással kapcsolatban felmerülő aggályainkra.”

Ezért a tankerület vezetőjétől érdeklődtek arról,

  1. Hogyan lehetséges, hogy a KIMI csak március végén értesült erről a döntésről, illetve hogy a szülők, a diákok és a szakos tanárok felé semmiféle formális tájékoztatás nem történt mindeddig?
  2. Mi indokolja szakmailag, hogy a KIMI helyett, amellyel negyedszázada sikeresen működik együtt a szentesi drámatagozat, a Lajtha iskola vegye át a gyermekek művészetoktatását?
  3. Hogyan érinti ez a döntés a jelenleg tanító zene- és drámatanárok részvételét a gyerekeink további oktatásában?
  4. Mi történik, ha a szülők továbbra is a KIMI-vel, nem pedig a Lajthával írnak alá szerződést a drámaoktatás biztosítására?

A szülők amiatt is aggódnak, hogy a jelenleg  a gimnáziumi drámatagozatos diákokkal foglalkozó művészetis tanárok a KIMI-nél állnak alkalmazásban, és jelenleg a szülők nem tudják, hogy ezek a tanárok folytathatják-e a munkájukat a HMG-vel. 

Levelükben feltették a kérdést: 

„Nem tekinthető-e a tanulói jogok csorbulásának, ha az intézmény egyeztetés és tájékoztatás, az érintettek megkérdezése nélkül egyik pillanatról megszakítja azt a jól működő, nagy múltra visszatekintő együttműködést, mely a diákok számára a tagozat vonzerejét jelentette?”

A szülői értekezleten elhangzottak ugyan ígéretek arra vonatkozóan, hogy a Lajtha zeneiskola esetleg „foglalkoztathatja” a KIMI tanárait, ebben az esetben viszont, lévén a szentesi iskola munkafeltételei lényegesen rosszabbak, maguk a tanárok kerülnének rosszabb helyzetbe.

A további, a levélben megfogalmazott aggodalmak közé tartozik az új művészeti iskolában a drámaoktatás alacsony, kezdetleges színvonala: „A Lajthában a dráma tanszak csak nemrégiben lett a paletta része, az iskola egyetlen drámatanárral rendelkezik csupán, és az intézménynek nincsen tapasztalata a drámatagozat kihívásaihoz méltó, magas szakmai színvonalú középiskolai drámaoktatásban. Milyen védhető, plauzibilis, a gyermekek érdekeit szolgáló érvek szólnak a Lajtha mellett még annak ellenére is, hogy a HMG drámatagozata így egy nagy múltú, színvonalas országos hálózatból kerül ki?”

írták a tankerülethez folyamodók.

Az ügy Szentesen nagy port kavart, június 6-án Pásztor Antal szentesi önkormányzati képviselő, akinek körzetében Sipos Kitti fideszes önkormányzati képviselőjelölt az ellenfele,külön Facebook-bejegyzést tett közzé az ügyről:

„Veszélyben a drámai tagozat a HMG-ben?

Felháborodott szülők jelezték, hogy a Horváth Mihály Gimnázium igazgatója a tanárok, a szülők és a gyerekek megkérdezése nélkül a 46 éves drámai tagozattal, 25 éve szoros együttműködésben dolgozó és a délutáni színjátékos képzést végző országos hálózattal bíró Keleti István Művészeti Iskolával megszakítja a kapcsolatot!”

Majd ő is több kérdést fogalmazott meg az igazgatónak: 

„- Miért szükséges ez a lépés, miért kell a drámai tagozat eddig bevált, országos hírű

rendszerébe beleavatkozni? Miért kell kimozdítani a bevált környezetből?

– Miért nem veszi figyelembe a gyerekek, szülők, tanárok véleményét egy ilyen döntés előtt?

– Ha a drámai oktatás egy, a KLIKK által működtetett művészeti iskolához lesz csatolva, fennáll-e annak a veszélye, hogy a drámai tagozatot egy tollvonással megszüntetik? /Ahogy ez már egy másik városban megtörtént!”

A bejegyzésre Sipos is válaszolt saját Facebook-oldalán, igaz, nem a feltett kérdésekre. A képviselőjelölt-igazgatónő itt azt írta, „Pásztor Antal nem mond igazat a Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatával kapcsolatban. Az intézmény vezetőjeként teljes mértékben visszautasítom a Facebookon megjelent vádjait, hiszen a gimnázium drámatagozata továbbra is működik, az átalakítási szándékunkról pedig tájékoztattuk az érintetteket.”

Később mindehhez hozzátette: „Nekem azonban a drámatagozat nagyon fontos, ezért működni fog a jövőben is. Szeretettel várjuk azt a 29 drámatagozatos kisdiákot, akik szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat iskolánkban!”

Más információt ezen kívül publikusan az ügyről nem osztott meg.

Az ügyben kérdéseinkkel megkerestük Sipos Kittit, a HMG igazgatóját is. Arra voltunk kíváncsiak:

– Miért fogalmazott úgy a szülői értekezleten a váltással kapcsolatban, hogy „teljesen mindegy, hogyan gondolják Önök, mert mostmár így lesz”?

– Mi indokolja szakmailag, hogy a KIMI helyett, amellyel negyed százada sikeresen működik együtt a szentesi dráma tagozat, a Lajtha iskola vegye át a gyermekek művészetoktatását?

– Nem tekinthető-e a tanulói jogok csorbulásának, ha az intézmény egyeztetés és tájékoztatás, az érintettek megkérdezése nélkül egyik pillanatról megszakítja azt a KIMI-vel való együttműködést, mely a diákok számára a tagozat vonzerejét jelentette?

Amennyiben kérdéseinkre választ kapunk, a cikket frissítjük.

Ezt a cikket csak azért tudtuk közreadni, mert olvasóink támogatása lehetővé tette. Támogass bennünket, hogy írhassunk mindarról, ami szerinted is fontos!