Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

 

Eszmélet

 

 

Megjelent az Eszmélet téli száma.

Eszmélet 2019. tél, 124. számA náci Németország fölötti győzelem közelgő 75. évfordulóján nem önmagában a Győzelem „emlékezetpolitikai” jelentőségének szentelünk blokkot, hanem összekapcsoljuk azt Auschwitz felszabadításának 75. évfordulójával (1945. január 27.), minthogy a két jelenségkör „emlékezete” együttesen hordozza a napjainkban „csúcsra járatott” történelemhamisítás szinte minden fontos tendenciáját. A holokauszt történeti ténye összefügg Izrael állam létrehozásával is, ezért a zsidók és arabok palesztinai együttélése kevéssé ismert oldalainak is figyelmet szentelünk – főként releváns történeti dokumentumok tükrében. Harmadik blokkunkban a modern szélsőjobboldallal foglalkozunk mind egyetemes, mind magyarországi vonatkozásban. Noha ez a szélsőjobboldal más, mint régi, fasiszta előzménye, ám a két jelenség nincs kínai fallal elválasztva. Az új szélsőjobboldal előretolt őrse a Fidesz, aminek okairól és jellemzőiről olvasóink a szerkesztőség álláspontját is megismerhetik.

„A zsidók milliói számára a náci Németország feletti győzelem túl későn jött. A győzelem napját nem érhették meg […] Oroszország zsidóinak több évszázados történetében a legnehezebbek és a legtragikusabbak a német megszállás évei, a Katasztrófa évei voltak. A Szovjetunió zsidósága a Győzelem napján az összes európai néppel és az egész haladó emberiséggel együtt ünnepelte a győzelmet. És elsiratta a fasizmus és az antiszemitizmus – a szovjet zsidókat is beleértve – 6 millió áldozatát.”

Jichak Arad
Eszmélet 55. sz. 117.

„[…] miközben felismerjük az ok-okozati kapcsolatot a tőke és a szélsőjobboldal között, tisztáznunk kell az utóbbi »antikapitalizmusát« is. […] A szélsőjobboldal antikapitalizmusa fontos és kártékony hatással volt egy esetleges poszt-neoliberális alternatíva kialakítására, majd sikerült ez utóbbit »túszul is ejtenie« az Európa nagy részén tapasztalható populista politikai lázadás formájában.”

Rick Saull
Eszmélet 105. sz. 55.

E szám részletes tartalomjegyzéke és az írások rövid ismertetői itt találhatók.

 

 


 

Az Eszmélet 1989 óta megjelenő, negyedéves társadalomkritikai folyóirat, amely a nemzetközi antikapitalista baloldal részeként definiálja magát. Egyik fő feladatának a globális kapitalizmus kritikai elemzését tartja különböző – történeti, közgazdasági, szociológiai, politikai, gender vagy épp kulturális – szempontokból, támaszkodva a marxi elméleti tradícióra. Rendszeresen foglalkozik tehát napjaink legaktuálisabb kérdéseivel: a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység, a háborúk, a migráció, a fajgyűlölet, a nők elleni erőszak vagy az ökológia kérdéseivel.

A kritikai megértés mellett a folyóirat keresi azokat a jeleket, azokat a kísérleteket a múltban és a jelenben, amelyek túlmutatnak a tőkés termelésen: idetartozik a munkásmozgalom története és jelene, az októberi forradalomból kinőtt államszocialista rendszerek tapasztalatai és a közösségi tulajdon kialakításának korábbi és mai kísérletei. Az Eszmélet továbbra is kutatja a lehetséges utakat egy szocialista társadalom irányában, ahol nem a profit – a tőkés magántulajdonon és osztályelnyomáson alapuló – termelése a társadalom szervezőelve, hanem az emberi szükségleteknek a természeti környezettel összehangolt tudatos kielégítése.

Az Eszmélet aktuális száma megtalálható a honlapon, illetve kapható

A folyóriat előfizethető a eszmelet2017@gmail.com email-címen.

Elektronikusan előfizethető (havi – minimum – egy dollárért) illetve támogatható a folyóirat az Eszmélet Patreon oldalán.

Az Eszmélet rendszeresen rendezvényeket is szervez, ezek és a folyóirat további hírei követhetők a Facebook-oldalon.