Hogy ne maradj le, értesítünk a nap 1-2 legfontosabb cikkéről a Mércén. Jöhet?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

 

Az Eszmélet 1989 óta megjelenő, negyedéves társadalomkritikai folyóirat, amely a nemzetközi antikapitalista baloldal részeként definiálja magát. Egyik fő feladatának a globális kapitalizmus kritikai elemzését tartja különböző – történeti, közgazdasági, szociológiai, politikai, gender vagy épp kulturális – szempontokból, támaszkodva a marxi elméleti tradícióra. Rendszeresen foglalkozik tehát napjaink legaktuálisabb kérdéseivel: a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység, a háborúk, a migráció, a fajgyűlölet, a nők elleni erőszak vagy az ökológia kérdéseivel.

A kritikai megértés mellett a folyóirat keresi azokat a jeleket, azokat a kísérleteket a múltban és a jelenben, amelyek túlmutatnak a tőkés termelésen: idetartozik a munkásmozgalom története és jelene, az októberi forradalomból kinőtt államszocialista rendszerek tapasztalatai és a közösségi tulajdon kialakításának korábbi és mai kísérletei. Az Eszmélet továbbra is kutatja a lehetséges utakat egy szocialista társadalom irányában, ahol nem a profit – a tőkés magántulajdonon és osztályelnyomáson alapuló – termelése a társadalom szervezőelve, hanem az emberi szükségleteknek a természeti környezettel összehangolt tudatos kielégítése.

Az Eszmélet aktuális száma megtalálható a honlapon, illetve kapható

A folyóriat előfizethető a eszmelet2017@gmail.com email-címen.

Elektronikusan előfizethető (havi – minimum – egy dollárért) illetve támogatható a folyóirat az Eszmélet Patreon oldalán.

Az Eszmélet rendszeresen rendezvényeket is szervez, ezek és a folyóirat további hírei követhetők a Facebook-oldalon.

Az Eszmélet új, 118. (2018. nyár) számának tartalomjegyzéke

Marxot olvasni kell! Marcello Musto és Immanuel Wallerstein beszélgetése

Analízis

Gerőcs Tamás – Jelinek Csaba: A Nemzeti Együttműködés Rendszere az Európai Unióban. Magyarország EU-integrációjáról – történeti szociológiai megközelítésben

Asszociációk

Samir Amin: Mi a nemzeti szuverenitás célja? A globalizált neoliberális rendszer: a Brexit és az Európai Unió széthullása

Stephen Eric Bronner: Gengszterpolitika

Asztal körül

Böröcz József: Állam, szocializmus, világ, rendszer

Arcok

„…még mindig képesek vagyunk szolidaritásra” – Éber Márk Áron és Koltai Mihály Bence beszélgetése a 70 éves Szalai Erzsébettel

Változatok egy témára

Peter B. Evans: A XXI. századi fejlesztő állam nyomában

Hae-Yung Song: A fejlesztő állam marxista kritikái és a nemzetállami fejlődés fetisizálása

Tényről tényre

Volodimir Iscsenko: A nacionalista radikalizálódás háttere a posztmajdani Ukrajnában

Periszkóp

Községek és munkásellenőrzés Venezuelában. Ricardo Vaz interjúja Dario Azzelinivel

Olvasójel

Bartha Eszter: Rendszerváltástól rendszerváltásig: A jelenkortörténet dilemmái Magyarországon. Földes György: Ívek és töréspontok: Gazdaság, politika, ideológia 1945 után. Tanulmányok. Budapest, Napvilág Kiadó, 2018.

Kultúra

Katja Praznik: Az avantgarde-tól az alternatíváig. Művészi munka és a művészet autonómiája a jugoszláv önigazgatási szocializmusban

Másképp – más kép

Tütő László: Fában az erdőt. A filozófia hasznáról és káráról