Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Trump azért győzött, mert a baloldal eljátszotta saját bázisát. Új, baloldali populizmus kell!

Ez a cikk több mint 6 éves.

Donald Trump győzelme után nem lehet másképp, mint alázattal írni. Én is azok közé az emberek közé tartozom, akiket végső soron váratlanul ért az amerikai mágnás győzelme – még ha racionálisan fel is fogtam, hogy ez nem egy kizárható lehetőség. Ugyanez volt a Brexit kapcsán is, és mindezzel nem vagyok egyedül. Bárki, aki nem előre legyártott mirelit-értelmezésekkel operál, ilyenkor csak egyféleképpen reagálhat: alázattal. Ez nem a düh és nem a gyász ideje, és nem is az apokaliptikus vízióké. Hanem alázattal meg kell nyílni a valóság előtt, amely épp ellentmondott neked, és alázattal befelé fordulni, megértésre törekedni.

trumo-crowd.jpg

A gyásznak és az apokaliptikus vízióknak már csak azért sincs itt az ideje, mert nem valami megsemmisítő csapás, elsöprő ellenforradalom történt. Donald Trump úgy nyert, hogy kevesebb szavazatot kapott, mint 2008-ban és 2012-ben a vesztes republikánus elnökjelöltek, John McCain és Mitt Romney. Sőt abszolút számokban még a vesztes Hillary Clintonnál is hajszálnyival kevesebb szavazatot kapott. Ennyi valószínűleg annak belátásához is elég, hogy nem a szexisták és rasszisták, a „szánalmasok kosarának” (© Hillary Clinton) hatalomra emelkedéséről van szó.

Ami történt, hogy az a politikai oldal, amelyet sokan magunkhoz közelebbinek gondolunk (még ha nem is tudunk vele száz százalékig azonosulni) vereséget szenvedett. Kikapott, elpáholták. Lehet, hogy a katolikus neveltetésem mondatja, de veszíteni csak méltósággal érdemes, és a méltóságos vereség csak alázattal lehetséges. Nyilván rengeteg oka van ennek a vereségnek, ezekről sokan sok helyen írnak is. Az is biztos, hogy Hillary Clinton politikai karaktere, vélt vagy valós alkalmatlansága is szerepet játszott, de azt azért érdemes belátni, hogy a mérsékelt baloldal és liberalizmus az euro-amerikai térségben vereségre áll. Valami valahol nagyon elromlott ebben a táborban.

Lehet elemezni a diskurzusokat, a karizmát, a víziót, bármit, de végső soron visszajutunk az alapokhoz: ezekre a politikai csoportokra már nem szavaznak elegendően a győzelemhez. Szétbomlott az a választói koalíció, amely hatalomra emelte és hatalmon tartotta ezeket a pártokat – a legújabbkori amerikai demokratáktól a német szociáldemokratákon át a magyar „balliberálisokig”. A magyar pártokból persze már az a törekvés is kiveszett, hogy megismerjék a magyar társadalmat, és a társadalmat alkotó csoportokat, szóval ez egy szélsőséges eset, de a tendencia máshol is érezhető.

Az európai szociáldemokrácia és az amerikai demokraták választói koalícióját az elnyomottak alkották: a munkások, a nők, az etnikai és faji kisebbségek, bevándorlók leszármazottai – kiegészülve a fehérgalléros középosztály bizonyos szegmenseivel. E társadalmi rétegek közös jellemzője, hogy nem nyertesei a társadalmak uralkodó rendszereinek, közös koalíciójuk pedig ezeknek a domináns rendszereknek a politikai féken tartását és reformját tűzte ki célul.

Mára ez a koalíció mindenhol széthullóban van. Egyre többen morzsolódnak le erről a politikai táborról, és ez Hillary Clinton esetében is jól kimutatható. Még ha meg is őrizte egy-egy fontosabb társadalmi réteg szavazóinak relatív többségét, a lemorzsolódás és a lelkesedés elvesztése, az alacsony részvételi hajlandóság mindenhol megfigyelhető. Bár Clinton még megszerezte a legszegényebbek (évi 30 ezer dollárnál kevesebb keresetűek) többségének támogatását, de radikálisan kevesebbet, mint 2004 óta bármikor. Csökkent a támogatottsága az eggyel magasabb jövedelmi kategóriában is. Az egyedüli, ahol javított: a felső-középosztály. A kisebbségek körében megmaradt a meggyőző többsége, de itt is veszített a korábbi évekhez képest.

Egyik közkeletű értelmezés szerint a fehér munkásosztály és a vidéki fehér középosztály emelte hatalomra Trumpot, ugyanezen rétegek nyakába varrták korábban a Brexitet is. Kétségtelen, hogy ezen csoportok egy jelentős részének a látványos elfordulása hozzájárult Hillary veszteségéhez, de a nők, a feketék és latinók támogatása is elmaradt az elvárásoktól. Egy számban és lelkesedésben megfogyatkozott választói bázist látunk, amelynek egy jelentős, de nem egyedüli tünete a munkásosztály és a középosztály elfordulása.

Mi maradt? Maradt a nők és kisebbségek folyamatosan apadó többsége és a képzett, urbánus, sikeres (felső-)középosztály egy része.

Ez az átalakulás a mérsékelt baloldali és liberális politika tartalmának megváltozása, hangsúlyainak eltolódása nyomán következett be. Ez a politika megszűnt az elnyomottságot okozó társadalmi rend, társadalmi rendszer kritikája és megváltoztatását célzó törekvés lenni. Az elnyomottságból csak a morális felsőbbrendűség maradt, és ennek a felsőbbrendűségnek az előtérbe tolása, hirdetése. A rendszerszintű hátrányok megváltoztatására irányuló törekvés helyett az elnyomottak és kizsákmányoltak értékének felmutatása maradt, ami morálisan lehet helyes álláspont, de politikailag távolról sem elegendő. Az elnyomottság és kizsákmányoltság e vízióban megszűnt egy rendszer terméke lenni, ehelyett egy egyénnel született morális állapottá változott, amelyet zászlóra lehet tűzni, hirdetni lehet.

Úgy tűnhet, a fehér munkásosztály és alsó-középosztály ennek az átalakulásnak az első számú vesztese, hiszen ők rendelkeznek a legkevesebb „velük született” pozitív tulajdonsággal, amellyel a társadalmi moralitás piacán kufárkodni lehet. De ez nyilván más csoportokkal kapcsolatban is igaz, a lemorzsolódás előbb-utóbb itt is szembetűnőbb lesz. A sikeres üzletasszonyok feminizmusa ugyanis nem az őket kiszolgáló (latinó?) bejárónők feminizmusa. Az, hogy egyre több fekete színész játszik a filmekben, nem fogja csökkenteni az afroamerikaiak munkanélküliségi rátáit, nem fogja növelni a szegregált iskolák minőségének elmaradottságát. (Tudtad, hogy ma a „liberális” New Yorkban sokkal több szegregált tanintézmény van, mint a „rasszista” Délen?)

Nyilván a fehér dolgozóknak még ennyi „felmutatható” valamijük sincs (senkit nem érdekel, hogy nőjön a fehér dolgozók száma a filmekben), de a többieknek is sovány vigasz, amit ma „haladó” politika címszó alatt kapnak.

Most direkt csak amerikai példákat hoztam, de ezekkel analóg példákat Nyugat-Európából és Magyarországról is hozhatnánk – a folyamat magja nem amerikai sajátosság.

A baloldal számára tehát a hosszú távú kérdés, hogy az átalakult viszonyok között, hogyan képes új, a győzelem esélyével kecsegtető választói koalíciót kialakítani. Óriási kérdés, hogy hogyan lehetséges, vagy egyáltalán lehetséges-e például egyazon politikai táborba egyesíteni a nagyvárosi liberális (felső-)középosztályt, a vidéki dolgozókkal és a szupermarketek árufeltöltőivel. Hogyan lehet újra együtt képviselni kisebbségiek és többségiek ügyét?

Ez az alapvető kérdés, ha továbbra is a jövő projektjeként akarunk a baloldalra tekinteni. Nem lesz könnyű megválaszolni, mert minden országban más-más a társadalom szerkezete, ám ami közös, az a városi „haladó” elit és a képviselni szándékozott csoportok közötti szakadék. Ma talán kevesebb kulturális különbség választja el az egyes országok városi liberális elitjeit egymástól, mint saját országuk elnyomott és kizsákmányolt munkásaitól és kisebbségeitől. És e két utolsó csoportot is szörnyen egymás ellen fordította az identitások piaca, ahol mindenkinek versenyeznie kell azért, hogy érdemes legyen az „elnyomotti” státuszra.

Trump és a hozzá hasonló politikusok most úgy tüntetik fel, hogy megtalálták a koalícióépítés útját. Ez gyökeresen más, mint a második világháború utáni konzervatív jobboldal szavazói bázisa. A  baloldalnak is arra lenne szüksége, hogy újra felfedezze a társadalom rétegeit, és azokkal együtt, azok által csináljon politikát.

Ha csak a hazai társadalmat nézzük, itt vannak a multinacionális összeszerelő műhelyek dolgozói, a magyar (egyre inkább fideszes) tőkések által működtetett szolgáltatói szektor alkalmazottai, itt vannak az egykori ipari övezetek leépítése után maradt munkanélküliek, a közalkalmazottak, és szegények millió, fehér és roma magyarok egyaránt. Nekik kellene bármilyen értelmes baloldali politika kiindulópontjainak és érkezési pontjainak lenniük. És persze ott vannak a fiatalok, a multinacionális cégek városi, fehérgalléros alkalmazottai, ők sem föltétlenül a konzervatív politika keresleti oldalához tartoznak.

Hogy ebből hogyan lehet koherens politikai programot és közösséget csinálni, vagy egyáltalán lehet-e, na, az a kérdés. Ehhez döntéseket kell hozni, választani kell csoportok között és üzenetek között, feltehetően le kell mondani a gazdasági vagy politikai hatalmak kényelmes támogatásáról, és az elnyomás egyéni problémává lúgozásáról. Gondolkozni kell, merni és akarni. Mozgósítani kell azokat, akik már nem hisznek abban, hogy a politika őket szolgálná. Egy olyan nyelven, és olyan problémákat érintve, amelyek a politikától elidegenedettek világával is érintkeznek. Vagyis egy baloldali populizmus kell.Ennek képessége az euro-amerikai mérsékelt baloldalból, úgy látszik, kiveszett. Az újbaloldalinak nevezett csoportok, mint a spanyol Podemos vagy a lengyel Razem, ilyesmivel kísérleteznek, ahogyan Jeremy Corbyn és Bernie Sanders is. Kísérleteik azonban eddig nem meggyőzőek. Vagy nem képesek elszakadni a régi módszerektől (Corbyn), vagy a városi középosztálytól (Razem) vagy főként csak a fiatalok és dolgozók részeit tudják lelkesíteni, a kisebbségek nélkül (Sanders). Mindenesetre ők legalább próbálkoznak válaszolni a kérdésre.

Amely a szó legszorosabb értelmében LÉTKÉRDÉS a baloldali politika számára.

Kövesd a szerző bejegyzéseit a Facebookon is!

Ez a cikk eredetileg a Kettős Mércén jelent meg, de áthoztuk a Mércére, hogy itt is elérhető legyen.